INFOMATIE BESTEMD VOOR ARTSEN!


"Satius est initiis mederi, quam fini"
(It is better to doctor at the beginning than at the end.) Erasmus

Zeer geachte bezoeker van de Aspartaam website.

Dat u niet zomaar kunt afgaan op klachten van patiënten over bepaalde stoffen in voeding is begrijpelijk. Gedegen onderzoek naar bijverschijnselen is een eerste vereiste.
Naar de bijverschijnselen van aspartaam is echter al zeer veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zie de referenties, voor een lijst met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat niet werd gesponsord door de fabrikanten.
Al deze onderzoeken toonden de gevaren van aspartaam aan.

Recent wetenschappelijk onderzoek door het Cancer Research Centre, European Ramazzini Foundation of Oncology and Environmental Sciences, Bologna, Italy en gepubliceerd in:
"Eur. J. Oncol., vol. 10, n. 2, pp. 00-00, 2005" toont aan dat aspartaam lymfklierkanker en leukemie veroorzaakt bij ratten. Ramazzini onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Barcelona,    Het Trocho onderzoek.
Onderzoek waar tamelijk veel interessante, maar beangstigende conclusies in voorkomen.

In het Trocho onderzoek wordt duidelijk dat de ziekteverschijnselen door aspartaam gebruik, ontstaan door het cumulatief opslaan van formaline (uit aspartaam) in diverse organen. Ook het kankerverwekkende afbraakproduct van aspartaam DKP (Diketopiperazine) is een gevaar voor de volksgezondheid.

Onderzoek in Noorwegen.

In 1995 is door de Universiteit van Noorwegen belangrijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van aspartaam op de hersenen.

Tijdens dit onderzoek werden hersenbeschadigingen gevonden bij muizen.

Het onderzoek uit Noorwegen toont tevens de effecten van aspartaam op de Ca influx and LDH lekkage van zenuwcellen.

In het RAO-rapport (tekstversie) en het RAO-rapport (Adobe Acrobat versie) met alle schema's,
worden de tekortkomingen van het aspartaam onderzoek belicht.
Uit het onderzoek blijkt dat aspartaam niet zo onschuldig is. Het is uw belangstelling zeker waard.

Alle artsen in de 1ste en 2e lijns gezondheidszorg hebben altijd gedacht dat er pas van gevaar sprake was bij het gebruik van een enorme hoeveelheid aspartaam (ADI). Het bovenstaande onderzoek weerlegt deze argumenten volledig.

Kijkt u ook nog even bij de door de FDA in Amerika geregistreerde Ziekteverschijnselen

Mochten uw patienten "onverklaarbare lichamelijke klachten" (zie Medisch Contact "MC 48/2001: 1760") vertonen, dan zou u kunnen vragen of ze gebruik maken van de zoetstof aspartaam. Mocht dat antwoord positief zijn dan kunt u overwegen, voordat u verder gaat met onderzoek, uw patient het advies te geven 60 dagen te stoppen met aspartaam. Na deze periode kunt u evalueren of bepaalde ziekteverschijnselen zijn afgenomen of verdwenen. U zult waarschijnlijk verbaasd zijn.

Lees ook de   artikelen en informatie    van uw collegae in Amerika en Engeland. Bent u overtuigd van de gevaren van aspartaam, kom dan voor uw mening uit en schrijf een artikel voor plaatsing op de website (desnoods anoniem). Laat uw stem horen zodat ook uw collegea kennis kunnen nemen van uw ervaringen.

"He will manage the cure best who has foreseen what is to happen from the present state of matters."   Hippocrates

Dit was een korte inleiding om direct bij de juiste artikelen te kunnen komen. Als u de rest van de Aspartaam website wil bezoeken dan kan dat door op de link te klikken op.
Graag zou ik van u aanvullende informatie en/of opbouwende kritiek ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Ed Gunneweg
www.aspartaam.nl/

Onderneem actie voordat u straks merkt dat het voor veel van uw patiënten te laat is.