IS ASPARTAAM EEN GEVAARLIJKE CHEMISCHE STOF?

THE INDEPENDENT, 6 JUNI 1999

TOP ZOETSTOF IN DE WERELD WORDT GEMAAKT MET GM BACTERI╦N. 

“Een woordvoerster van Monsanto bevestigde dat aspartaam voor de Amerikaanse markt vaak gemaakt wordt door gebruik te maken van genetisch manipulatie.”

De "Voeding en waren Autoriteit uit Amerika (OSHA) classificeert methanol, formaline en mierenzuur, onderdelen van de afbraakproducten van aspartaam, als gevaarlijk.   

Carol Guilford overtuigde mij om mij in slechts een paar alinea's te proberen uitleg te geven over het vergif aspartaam.     

Aspartaam is een zeer geraffineerde intelligente drug.  Laat me dus als eerste er op wijzen dat deze geraffineerde intelligente drug nooit   per ongeluk    “ontdekt”   had kunnen worden.

 

James M. Schlatter, de wetenschapper die werkte aan een medicijn tegen maagzweren, likte  per ongeluk  aan zijn vinger om de chemische stof NutraSweet te ontdekken. Dit is nooit door iemand in twijfel getrokken.  

PHENYLALANINE,  50% van de aspartaam molecule wordt ge´soleerd uit een keten van aminozuren waar het van nature in voorkomt.  Neurochirurg Dr. Russell Blaylock, M.D. vertelt ons in zijn boek  (“Excitotoxins: The Taste That Kills”) dat ge´soleerde phenylalanine de Bloed Brein BarriŰre kan passeren en daar de neurotransmitters in de hersenen zodanig kan “stimuleren dat ze afsterven.”   

In 1987 getuigde Dr. Louis J. Elsas,  destijds professor in de kindergeneeskunde en directeur van de afdeling Medische Genetica aan de Emory Universiteit, tijdens een hoorzitting van de senaatscommissie van de VS betreffende de “BEZORGDHEID OVER DE GEZONDHEID EN VEILIGHEIDS ASPECTEN”— VAN NUTRATSWEET.” 

Dr. Elsas vertelde de Senatoren, “In de zich ontwikkelende foetus kon een dergelijke stijging van phenylalanine in het bloed van de moeder, wel vier tot zes maal worden verhoogd door de concentratie van de placenta en de bloed brein barriŔre van de foetus en deze concentratie zou veel cellen in het weefsel doden. Het effect van zulk een verhoogde concentratie in de foetale hersenen zou zeer zeker geestelijke achterstand, verminderd hersenweefsel of mogelijk bepaalde geboorte defecten veroorzaken.” 

Doet autisme soms een belletje rinkelen?  Toen Dr. Elsas in 1987 deze belangrijke feiten over phenylalanine aan de senaat vertelde, waren de cijfers 1 op 1500, op dit moment is dat 1 op 150 en meer. 

 Hoeveel mensen hebben in 1980 nog nooit over de ziekte van Alzheimer gehoord?  De cijfers hiervan zijn verdubbeld sinds aspartaam werd goedgekeurd, behoudende statistieke gegevens heeft het er over dat 5 miljoen mensen in de VS deze ziekte hebben.   

PHENYLALANINE wordt omgezet in DKP, (diketopiperazine), een kankerverwekkende stof.  Het verdachte onderzoek naar DKP door het farmaceutische bedrijf Searl bracht de FDA ertoe om het experiment te onderzoeken, de resultaten van dit onderzoek zijn de vinden in het Bressler Rapport.   

ASPARAGINEZUUR, bedraagt 40% van de aspartaam molecule.  Dr. Madelon Price, was in 1998 professor in de Neurobiologie aan de universiteit van Washington en vertelde haar studenten:  “Asparaginezuur (aspartaat) staat er al 30 jaar om bekend dat het een zenuwgif is. (Nu al 40 jaar)  Knaagdieren die als kind te veel aspartaam kregen toegediend werden in de groei beperkte volwassenen, zeer dik en hebben seksueel een onvolledige functionering van de voortplanting.  (7)

 Tijdens dezelfde voordracht voor haar studenten die dag, vroeg iemand aan Dr. Price of de phenylalanine in neotame, de kloon van Aspartaam, goedgekeurd door de FDA dezelfde phenylalanine was in aspartaam.  Dr. Price antwoordde dat dat zo was.  Neotame bevind zich nu in onze voeding, het staat niet op het etiket zonder de PKU waarschuwing voor diegenen die phenylalanine niet kunnen verteren.  “Ach, zegt de industrie maar er zit zo'n kleine hoeveelheid phenylalanine in neotame, dat hoef je niet mee te tellen….” 

Wacht eens eventjes.  legt Dr. Price uit,  “ Aspartaat (aspartaam) is een toevoeging aan de effecten van glutamaat en andere excitotoxins.  Met andere woorden, een nauwelijks giftige dosis aspartaam tezamen met een nauwelijks giftige dosis glutamaat (MSG) kan wel een giftige dosis worden.  Helaas is het bijna niet meer mogelijk om voeding te vinden zonder toegevoegde glutamaat, en voor sommige soorten voeding hoeft het niet op het etiket vermeld te worden.  

METHANOL bedraagt 10% van de aspartaam molecule.  Methanol (methylalcohol)   is een bekend vergif en ook verslavend.  Kent niet iedereen wel iemand die de gehele dag rond loopt met een Cola Light?

De aspartaam industrie beweert dat er meer methanol zit in een glas jus d'orange dan in producten met aspartaam, maar in natuurlijke producten, zoals jus d'orange, maar het giftige methylalcohol wordt altijd vergezeld door het tegengif ethanol. 

Vrij voorkomende methanol wordt omgezet in formaline (vloeistof die gebruikt wordt bij het balsemen van lichamen).

In 1998 kwam een onderzoek team van de biologie afdeling van de Universiteit van Barcelona in Spanje, C.Trocho, et al  tot de conclusie:“Aspartaam wordt in de lichamen van laboratoriumratten omgezet in formaline.”  

“Formaline is een sterk reagerende kleine molecule die zich sterk bind aan eiwittenen nucle´nezuren waardoor adducts* ontstaan die moeilijk door de normale stofwisseling te verwijderen zijn… de hoeveelheid formaline adducts* uit aspartaam die in het weefsel en nucle´nezuren komen kunnen zich opstapelen.  Men is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van aspartaam een gevaar kan inhouden door zijn bijdrage aan de vorming van formaline adducts*. “

Adducts* Een scheikundige verbinding door het samengaan van twee of meer chemische stoffen. Een complexe verbinding die gevormd wordt wanneer een chemische stof zich verbind met een biologische molecule zoals DNA of een eiwit.

Formaline uit de vrije methanol wordt dan afgebroken in mierenzuur. 

Ja, een zeer geraffineerde intelligente drug—die ons zoetjes aan vermoord.  

VOETNOTEN

1. Drie vrouwelijke ratten in de controle groep van 48 ratten hadden kleine tumoren.

2. Activiste Betty Martini heeft een ontvangstbewijs voor haar verzoek om het aspartaam rapport.”  De kosten bedroegen $42,30.  De brief is gedateerd 6 juni 1995 De belangrijkste symptomen van Aspartaam vergiftiging

3. Lees het complete Bressler rapport

4. Dr. Ralph Walton stelde een lijst samen van alle gecontroleerde onderzoeken bij mens en dier, voor de effecten van aspartaam.  Van de 90 onafhankelijke onderzoeken, vonden 83 een of meer problemen veroorzaakt door aspartaam.  Maar van de 74 onderzoeken gesponsord door de aspartaam industrie (bv. Monsanto, G.D. Searle, enz) beweerde ze allemaal dat er geen problemen waren gevonden. 

5. Dr. Sandra Cabot (“The Liver Cleansing Diet”)  verklaart in een stelling over aspartaam, dat de lever het zo druk heeft met het ontgiftigen van het aspartaam vergif, dat het niet meer goed vet kan metaboliseren. 

MSG is eveneens een “excitotoxin” dat vetzucht veroorzaakt.

Dr. Blaylock schrijft in een artikel voor Nurse World Magazine…  “ Een groot aantal onafhankelijke laboratoria hebben het verband aangetoond tussen mega vetzucht en de blootstelling aan MSG in de eerste levensjaren.  Recentere onderzoeken het ook aangetoond dat het type 2 diabetes kan veroorzaken.   “Een van de meest afschrikwekkende relatie is de plotselinge hartstilstand.  Het is bekend dat het elektrische geleidingssysteem van het hart een groot aantal glutamaat receptoren bevat, net zoals de hartspier zelf.  Als deze glutamaat receptoren overgestimuleerd worden,  zijn dodelijke stoornissen van het hartritme het resultaat.”  Veranderingen in het hartritme is nr. 15 op de lijst met aspartaam symptomen.

6. Alles wat u wil weten over de methanol in aspartaam staat inde brief van Dr. Monte van januari 2006.  Author, columnist  David L. Dewey heeft een brief opgesteld over Montehttp://www.dldewey.com/monte.htm   In het beknopte artike van David  Aspartaam — Zoetigheid vermomd als ziekte of dood is te vinden op http://www.dldewey.com/aspar.htm

7. Dr. Price werkte samen met Dr. John Olney die ontdekte dat asparaginezuur beschadiging van de zenuwen veroorzaakte in de hersenen van muizen.  Het was Dr. Olney die ontdekte dat aspartaam en MSG hersencellen kon doden door ze dodelijk te stimuleren, vandaar de naam “excitotoxin.” 

In 1996 toonde Dr. Olney het verband van een 10% vermeerdering aan tussen aspartaam en hersentumoren nadat aspartaam 3 jaar op de markt was en 1 jaar na toevoeging aan light frisdrank.

Ondanks de uitzending van “60 Minutes”, werd Dr. Olney monddood gemaakt door de macht van de industrie, op dezelfde manier waarop Dr. Soffritti op dit moment wordt afgeserveerd,  tien jaar later.   

Dood staat op nr. 77 op de lijst van de FDA met aspartaam symptomen.


Eerste
| Terug Pagina 7 van 7