Advantaam

Een nieuw gevaar in zoetstofland!

3 augustus 2013

Vertaling: Ed Gunneweg

SAMENVATTING VAN HET ADVIES VAN DE ANS

Het panel voor levensmiddelenadditieven en nutriënten toegevoegd aan voedsel (ANS) biedt een wetenschappelijk advies over de veiligheid van advantame als zoetstof voor gebruik in de categorieën levensmiddelen gespecificeerd in het dossier. Advantame is stabiel onder normale opslagcondities. Het panel merkte op dat er een mogelijke instabiliteit van advantame is in zure dranken en thermisch behandelde levensmiddelen. Metabolisme en toxicokinetiek van advantame en zijn belangrijkste stofwisselingsproduct, ANS9801-zuur, is onderzocht bij muizen, ratten, konijnen, honden en mensen. Advantame wordt snel maar slecht geabsorbeerd en de belangrijkste uitscheidingsroute is via de ontlasting. Het panel concludeerde dat advantame geen bezorgdheid met betrekking tot genotoxiciteit en carcinogeniteit geeft. Het kritische effect waargenomen bij dierstudies was vergiftiging bij de moeder (gastro-intestinale stoornissen) in de prenatale ontwikkelingstoxiciteitsstudie bij konijnen. De NOAEL* voor dit effect was 500 mg advantame/kglg/dag. Advantame werd goed verdragen in een enkele of herhaalde doses tot 0,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag bij een normale glycemische index bij diabetes. Het panel heeft een ADI van 5 mg/kglg/dag gebaseerd op de toepassing van een 100-voudige onzekerheidsfactor de NOAEL van 500 mg/kglg/dag voor vergiftiging bij de moeder uit de prenatale ontwikkelingstoxiciteitsstudie bij het konijn. Conservatieve schattingen van advantame blootstelling voor volwassenen bij groot gebruik en kinderen waren beneden de ADI voor de voorgestelde gebruikte hoeveelheden.

© Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2013

* NOAEL staat voor No Observed Adverse Effect Level. Dat is de grootste hoeveelheid van een stof waaraan een organisme (in dierproeven vastgesteld) kan worden blootgesteld zonder dat er waarneembare negatieve effecten plaats vinden. Op basis van deze hoeveelheid en een veiligheidsmarge wordt afgeleid hoeveel van de stof mensen elke dag kunnen binnenkrijgen zonder dat het schadelijk is voor de gezondheid. Dit is de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI of acceptable daily intake). (bron: Voedingscentrum)

Het gevecht om onze gezondheid gaat door

Al jaren lang heeft de multinational Ajinomoto de wereld in zijn greep met de smaakversterker MSG, maar ook met de kunstmatge zoetstoffen aspartaam, acesulfaam-k, neotaam en nu weer met advantaam.
Steeds opnieuw worden we door de chemische stoffen in onze voeding, die niet alleen van Ajinomoto afkomstig zijn langzaam maar zeker vergiftigd.

Toen de kunstmatige zoetstof aspartaam een beetje te veel negatief in het nieuws kwam, veranderde men de naam en de samenstelling een beetje en hopla daar was weer een nieuwe soort aspartaam.

De consumenten die waren gewaarschuwd voor aspartaam werden zo om de tuin geleid, want wie denkt bij acesulfaam-k nu aan de gevaren die hem bedreigde zoals bij aspartaam.

Helaas gaan er ontzettende sommen geld om in de voedingsbranche, zodat het bijna onmogelijk is om deze toevoegingen te stoppen. De media (tijdschriften, kranten, radio en televisie e.d.) die negatieve acties ondernemen tegen deze giganten moeten nog worden uitgevonden. Ook bij de media gaan het om het grote geld. Negatieve berichtgeving betekent geen geld meer van reclame inkomsten. Niet alleen van de giganten Monsanto en Ajinomoto, maar van ee heel scala aan bedrijven die met elkaar een verbinding zijn aangegaan (ILSI).
Al die goed bedoelende media zouden op een houtje moeten gaan bijten als ze de inkomstenbron zouden schofferen.

Enige tijd geleden heb ik behoorlijk wat informatie verstrekt aan de omroep EO, die een onderzoek wilden gaan instellen naar de problemen rond aspartaam in Amerika. U begrijpt het al de actie van de EO werd op non-actief gezet omdat men toch niet zo overtuigd was van de gevaren die met aspartaam verbonden waren.

De Europese Unie heeft al meerdere malen een onderzoek ingesteld naar de gevaren van aspartaam en geregeld was de uitkomst dat men geen gevaren kon ontdekken en dat de zoetstof in Europa dus werd goedgekeurd. Het tot nu toe laatste onderzoek naar de gevaren van aspartaam zullen daarom ook wel weer met eens sisser aflopen, ondanks dat er groot werd uitgepakt met een verzoek om aanvullen van informatie voor het "draft-rapport" zodat men aanvulling van andere wetenschappers kon meenemen. Uit de gegevens van het "draft-rapport" blijkt echter dat men in zijn geheel plagiaat te zijn van uit onderzoeken van de voedingsindustrie, het hele "draft-rapport" lijkt zowat één op één te zijn overgenomen.
Dan moeten wij er nog van uitgaan dat er een eerlijke beoordeling over aspartaam zal komen. U begrijpt het al, de goedkeuring van aspartaam is al voorgekookt, niets kan hier meer iets aan veranderen. Teksten van onafhankelijke wetenschappers worden zonder pardon gecensureerd en afgedaan als niet relevant.

Daar komt nog bij dat de nieuwe zoetstof van Ajinomoto - Advantaam - nu al door de ANS [panel voor levensmiddelenadditieven en nutriënten toegevoegd aan voedsel] is goedgekeurd voor gebruik in de EU.

De ANS geeft ook advies aan de onderzoekcommissie EFSA van de EU en nu advantaam een afgeleide van aspartaam is goedgekeurd dan is de goedkeuring van aspartaam nog slechts een kleine stap.

Misschien wordt het ooit nog eens duidelijk hoe groot de sommen geld zijn die de EU, over de ruggen van zijn inwoners, heeft ontvangen van de voedingsindustrie.
Een groot aantal lobbyïsten die met elkaar miljoenen verdienen maken bij de EU de dienst uit. Dat was al zo met de sigarettenindustrie en nu weer met de voedingsindustrie.
Er moet ook een verbinding gezocht worden tussen de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie, want alle goede voedingsstoffen worden uit onze voeding gehaald, zodat we wat we eten geen voeding meer kunnen noemen. Voeding maakt ons ziek, dan springt de farmaceutische industrie in het ontstane gat en zorgt met zijn "medicijnen" dat we zo zeker als wat ziek blijven.
Ga zelf maar eens op zoek op internet zodat u goed geïnformeerd wordt.

De meeste onderzoeken in het rapport van de ANS blijken niet langer te zijn dan ongeveer dertien weken. Lange termijn studies zijn er niet, wijl Ajinomoto zegt dat ze al tien jaar onderzoek doen naar advantaam.

Er bestaat wel enige voorzichtigheid bij de ADI van advantaam, omdat het platina en palladium bevat. Daar moet bij de ADI nog rekening worden gehouden, omdat het wel eens niet goed zou kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Al met al hebben we er weer een probleem bij voor wat betreft het lezen van de etiketten. Want de EFSA die op onze gezondheid moet letten laat het al voor jaren afweten en laat de bevolking van EU simpelweg vergiftigen. Bij wie we dan nog terecht kunnen voor onze gezondheid is mij een raadsel.

Advantame is een N-gesubstitueerde (asparaginezuur gedeelte) aspartaam die qua structuur lijkt op neotaam, een N-gesubstitueerde derivaat van aspartaam.

Formule van advantaam

(3R)-4-[[(1S)-1-benzyl-2-methoxy-2-oxo-ethyl]amino]-3-[3-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)propylamino]-4-oxo-butanoic acid hydrate

C24H32N2O8

Lees de gehele studie van het ANS-panel (in het Engels)

Lees verder

Aanbeveling

Een hele duidelijke website die de problemen van aspartaam e.d. aan de kaak stelt. Website is te lezen in het Nederlands.

Lees verder

Een paar Utube filmpjes over de gevaren van aspartaam door diverse wetenschappers

Lees verder

Een uitgebreid goed verhaal over advantaam op de website van anarchiel.com

Lees verder

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!