Zoete verhaaltjes

Door: M. Katan

Bewerking: Ed Gunneweg

Het grote EU-rapport over de zoetstof aspartaam komt eraan, in november moet het klaar zijn. Dat is later dan gepland, maar de Europese Voedsel Veiligheids Autoriteit EFSA laat niets onbeproefd om consensus te krijgen over dit heikele onderwerp.

Noot webmaster:

Martijn Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer zegt in zijn column in de NRC, dat de EFSA er alles aan zal doen om consensus te krijgen over dit zorgwekkende onderwerp.

Ik weet echt niet wat Katan bedoeld met "zorgwekkend onderwerp" Hij vind het waarschijnlijk zorgwekkend omdat het nog steeds niet goedgekeurd is. Het echte antwoord hierop is echter dat de EFSA er alles aan doet om in dit rapport zijn gelijk te halen en aspartaam opnieuw goed te keuren. Alle onderzoeken van de fabrikant worden zonder verdere aanmerkingen goedgekeurd. Alle onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers wordt het vuur na aan de schenen gelegd.
Hiervoor kunt u kijken op: Dossier Aspartaam.

Als je iets zoets wilt drinken is aspartaam dus beter voor de lijn.

Noot webmaster:

Uit een onderzoek van hersenen-en-gedragsonderzoeker Susan Swithers blijkt het bewijs dat light-dranken het trek en verzadigingsgevoel verstoren. www.aspartaam.nl/dossier_aspartaam/ook-light-drankjes-maken-dik.pdf

WAT IS ASPARTAAM? IS HET GOED OF SLECHT?

En wat maakt het tot zo'n precair onderwerp? Aspartaam is een zoetstof zonder calorieën. Het zit in dranken, snoep, kauwgum, tandpasta en zoetjes zoals Canderel.

Kinderen worden van frisdrank of limonade met zoetstof niet dik, en van dranken met suiker wel. Als je iets zoets wilt drinken is aspartaam dus beter voor de lijn. Maar is het veilig? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst weten wat er in aspartaam zit.

Noot webmaster:

Via een omweg word je wel dik van de zoetstof aspartaam. Het is trouwens ook niet beter voor de lijn.

Aspartaam bestaat uit kleine, zoet smakende stukjes eiwit. Die worden verteerd en daarna is er geen verschil meer met eiwit uit melk, vlees of bonen. Verder zit er in aspartaam methanol. Dat klinkt gevaarlijk, spiritusdrinkers worden blind van methanol. Maar giftigheid is een kwestie van hoeveelheid; in fruit zit ook methanol, maar niet genoeg om schade te doen.

Noot webmaster:

Katan praat hier over aspartaam als kleine, zoet smakende stukjes eiwit.

Dat is zonder meer niet juist want zowel asparaginezuur als phenylalanine hebben een bittere smaak. (zie het onderzoek van Stegink, Filler. Aspartame physiology and biochemistry
NTVG aspartam een zoet alternatief PDF (Drenth en kleinjans)

Het zelfde gebeurt wanneer men praat over een paracetamolletje, een manier om het minder ernstig te doen lijken.

Daarna is er geen verschil met eiwit uit melk, vlees of bonen.

Noot webmaster:

Martijn Katan is voedingswetenschapper en weet dus heel goed dat de genoemde eiwitten uit veel meer aminozuren bestaan dan aspartaam dat slechts twee aminozuren kent.

Methanol klinkt gevaarlijk!

Noot webmaster:

Het klinkt niet alleen gevaarlijk, dat is het ook. Methanol uit fruit komt bij de stofwisseling van fruit niet vrij, omdat het gebonden blijft aan pectine dat we niet kunnen verteren. Het fruit verhaaltje is trouwens al zo ontzettend lang achterhaald, dat het al tijdens uw werkzame leven bekend had moeten zijn. U zou het boek van Dr. Richard J. Wurtman eens moeten doornemen, staat een heleboel peer reviewed onderzoek in.

Een liter light frisdrank met aspartaam levert evenveel methanol als een halve appel. Methanol uit aspartaam is geen probleem.

Noot webmaster:

Methanol uit aspartaam is zeker een probleem. Methanol uit aspartaam wordt omgezet in formaline en dan in mierenzuur (DHHS 1993, Liesivuori 1991), ofschoon blijkt dat enige formaline in het lichaam wordt opgehoopt, zoals boven werd besproken. Het is aangetoond dat chronische blootstelling aan formaline in zeer kleine hoeveelheden, het immuunsysteem en zenuwstelsel veranderen en beschadigen, en tevens hoofdpijn veroorzaakt, maar in het algemeen een slechte gezondheid, onomkeerbare genetische schade en een aantal ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.[1]
Zie de artikelen:
Methanol
Methanol FAQ
Methanol en formaline

Als aspartaam te lang staat, bijvoorbeeld als light frisdrank over de datum raakt, ontstaat er diketopiperazine. Dat is een cirkelvormig eiwitje. Het zit van nature in bier, koffie en broodkorst. Het is een onschuldige stof; je kunt levenslang zeventien liter overjarige light frisdrank per dag drinken zonder een schadelijke hoeveelheid diketopiperazine binnen te krijgen.

Noot webmaster:

Ach.... diketopiperazine is alleen maar kankerverwekkend, dus best onschuldig!!!

Je kunt nooit vaststellen dat aspartaam veilig is alleen op grond van wat erin zit. Er moet ook onderzocht worden wat er gebeurt met de gezondheid van mensen of dieren die het langdurig consumeren. Er zijn honderden van die studies gedaan en er is bij honderdduizenden mensen gekeken of degenen die veel aspartaam binnen kregen meer ziekten kregen. Die cijfers zijn door vele experts bekeken en die concludeerden dat aspartaam geen risico oplevert.

Noot webmaster:

Komt u maar over de brug mijnheer Katan met uw honderden studies, of bedoelt u die onderzoeken van twee à drie weken, die niets zeggen over de gevaren op de lange termijn en betaald zijn door de fabrikant.
Er is trouwens bij miljarden mensen geconstateerd dat aspartaam ziekten en afwijkingen veroorzaakt. Die gegevens zijn nog nooit door die experts bekeken.

Toch denken veel mensen bij aspartaam aan kanker. Hoe komt dat? Vermoedelijk komt dat voort uit de geschiedenis van de allereerste zoet stof, sacharine. Sacharine bestaat al een eeuw.
Vijftig jaar geleden bleek dat ratten van sacharine blaaskanker konden krijgen. Apen of muizen kregen dat niet en mensen die veel sacharine gebruikten ook niet. De verklaring bleek simpel. Gegeten sacharine verzamelt zich in de blaas voordat het wordt uitgeplast, en de onderzoekers hadden aan die ratten zulke enorme hoeveelheden sacharine gevoerd dat het in hun blaas spontaan kristalletjes vormde. De binnenbekleding van de blaas werd daardoor als het ware gezandstraald. Daarom moest de blaas steeds weer nieuwe cellen maken om de kapotte plekken te repareren. Vaak nieuwe cellen maken vergroot op den duur de kans op mutaties en daarmee op kanker. Die blaaskanker was een artefact, veroorzaakt door enorme hoeveelheden sacharine bij een daarvoor gevoelige diersoort. De experts waren daardoor gerustgesteld, maar aan zoetstoffen bleef de verdenking van kanker han gen.

Noot webmaster:

Het verhaal dat u vertelt over sacharine klopt. Alleen werd sacharine verboden ten gunste van aspartaam en dat is de andere kant van het verhaal.

Sommige mensen zijn daar ongerust over en maken er een levenswerk van om die ongerustheid te verspreiden. Een van hen is Corinne Gouget, Franse schrijfster van een veel verkocht boekje over Enummers. Aspartaam heeft een Enummer.

WAT IS ASPARTAAM? IS HET SLECHT? EN WAT MAAKT HET ZO'N PRECAIR ONDERWERP?

Volgens Gouget is de beoordeling van Enummers één samenzwering van fabrikanten, overheid en corrupte experts. Bij E507, zoutzuur, waarschuwt ze: "veroorzaakt blijvend letsel aan de ogen". Dat is waar als iemand geconcentreerd zoutzuur in zijn gezicht gegooid krijgt. Maar maagzuur is zoutzuur, en je maakt voor de spijsvertering dagelijks meer zoutzuur aan dan je ooit uit eten kunt binnenkrijgen.

De argumenten tegen aspartaam zijn niet veel beter. Ik word hier wel eens mismoedig van. Ik geloof zeker dat fabrikanten trucs uithalen om hun producten aan de man te brengen, maar daar staat een grondige bewaking door de overheid tegenover, en weinig E nummers liggen zo onder het vergrootglas als aspartaam.

Noot webmaster:

Martijn Katan wordt mismoedig als hij het over de argumenten tegen aspartaam heeft. Ik word er mismoedig van dat Martijn Katan blijft volhouden dat een grondige bewaking van de overheid de veiligheid van ons voedsel moet bewaken. Want dan doen ze in ieder geval niet. Het vergrootglas waar Katan het over heeft is het vergrootglas van de fabrikant, die steeds weer opnieuw mensen weet te vinden die een positief verhaal willen schrijven over aspartaam.

De EU etenswaakhond EFSA onderzoekt het al tien jaar, en iedereen mag meepraten. Die reacties worden beantwoord en alles komt op internet; EFSA is volkomen transparant. Toch zien Gouget en haar geestverwanten overal samenzweringen. Zo zegt ze dat ze uit de ouderlijke macht is ontzet omdat ze haar kinderen biologische voedingsmiddelen gaf en geen frisdrank met aspartaam. Het is verschrikkelijk als je kinderen bij je worden weggehaald, maar hier speelde natuurlijk iets anders. Er zijn allerlei valide redenen om geen frisdrank met aspartaam te willen. Ik drink het zelf niet, ik houd niet van frisdrank, ik drink liever kraanwater. Sommige mensen willen geen eten uit pakjes en zakjes, inclusief Enummers, ze maken het liever zelf klaar. Niets op tegen! Maar dat staat ver weg van de duizenden internetsites die betogen dat aspartaam vergif is, en die iedereen die dat niet gelooft uitmaken voor leugenaar en bedrieger. Het nieuwe, grote, zorgvuldige EUrapport over aspartaam gaat dat niet veranderen. Maar wat dan?

Noot webmaster:

Is uitmaken voor leugenaar en bedrieger niet hetzelfde waar Martijn Katan zelf heel goed in is? Al die onafhankelijke wetenschappers voor leugenaar uitmaken die zonder subsidie van de fabrikant de echte goede studies hebben geproduceerd die volkomen duidelijk maken dat aspartaam hele slechte eigenschappen kent.

Bron: Column van Martijn Katan

Lees verder

Noot webmaster:

Op 10 november 2013 was er een programma op SBS6 geproduceerd door CQ Media Nederland over het onderwerp: Feiten en Fabels over aspartaam

Hier werd Martijn Katan als "gewaardeerd deskundige" opgevoerd. In dit programma bracht Martijn Katan wederom zijn Fabels voor een groot publiek ten gehore. Dat het hier om ongeveer een herhaling ging van bovenstaand artkel lijkt normaal te zijn, want Katan is en blijft voorstander van aspartaam.

De email die ik over dit programma stuurde aan CQ Media

Lees verder

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!