Leden (Britse) parlemen vragen onafhankelijk onderzoek

Duidelijk aangetoond dat aspartaam niet veilig is


Vertaling: Ed Gunneweg

De Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA) is door de leden van het (Britse) parlement gevraagd om aspartaam nogmaals te herzien. Ze konden niet begrijpen waarom de EFSA zei dat het veilig is wanneer nieuw gepubliceerde onderzoeken laten zien dat het dodelijk is en bevestigd door de enorme hoeveelheid medisch en wetenschappelijk onderzoek dat zich heeft opgestapeld gedurende de laatste 30 jaar.

Toen Dr Ralph Walton naar de beslissing van de EFSA tot nu keek toe zei hij: "Het is toch schandalig, maar ook helaas voorspelbaar, dat de EFSA opnieuw zou concluderen dat aspartaam "veilig is voor het grote publiek" Er zijn nu letterlijk honderden onderzoeken aan beide kanten van deze verdeeldheid. Toen ik er voor het eerst Mike Wallace op wees in het "60 minuten" onderdeel over aspartaam dat werd uitgezonden in 1996, werden vrijwel alle onderzoeken, waaruit de veiligheid van aspartaam blijkt direct of indirect gefinancierd door de industrie, terwijl vrijwel alle onafhankelijke onderzoeken een of meer grote problemen aan het licht brachten. Dit patroon is blijven bestaan tot de dag van vandaag. Hetgeen duidelijke de partijdigheid van de EFSA in het voordeel van het door de industrie gesponsord onderzoek, onafhankelijk onderzoek rechtvaardigt".

Een Deens onderzoek met 60 duizend vrouwen toonde aan dat aspartaam vroeggeboorte zou kunnen veroorzaken tot wel 78%. De wereldberoemde Dr Morando Soffritti van het Ramazzini Instituut in Bolonga, Italië publiceerde drie bekroonde vele jaren durende onderzoeken met duizenden ratten, die overtuigend aantoonde dat aspartaam ernstig kankerverwekkend is, zelfs in zeer kleine hoeveelheden. Het veroorzaakt nier-, borst-en longkanker en lymfomen. Hoe kan de EFSA verklaren dat het veilig is voor menselijke consumptie? Ik stelde die vraag! Ik werd genegeerd.

Meer dan 30 jaar geleden toonden de oorspronkelijke onderzoeken kanker aan. FDA toxicoloog Dr Adrian Gross, vertelde het Congres dat er geen veilige dosis was. Op 1 augustus 1985, kondigde Dr Gross aan dat een onderzoek ingesteld door Searle onomstotelijk bewees dat aspartaam in staat was om hersentumoren bij proefdieren te veroorzaken en dat deze vatbaarheid van zeer groot belang was .... "In het licht van deze aanwijzingen dat het kankerverwekkende vermogen van aspartaam zonder enige twijfel was, dat men zich kan afvragen: Wat is de reden voor de ogenschijnlijke weigering van de FDA zich voor dit voedingsadditief te beroepen op de zogenaamde Delaney amendement van de Food, Drug and Cosmetic wet? "

Het Delaney Amendement maakt het onwettig om mogelijk kankerverwekkende chemische stoffen in voedsel toe te staan. Dr Gross kwam tot de conclusie door te vragen, "Hoe kan de FDA, gezien het kankerverwekkende potentieel van aspartaam, zijn standpunt rechtvaardigen dat het een bepaalde hoeveelheid aspartaam ziet als een toelaatbare dagelijkse inname of veilige hoeveelheid? Is dat standpunt in feite niet gelijk aan het instellen van een tolerantie voor dit voedingsadditief en dus een schending van dat wet? En als de FDA zelf al de wet overtreed, wie blijft er dan over om de gezondheid van de bevolking te beschermen? " Congressional Record SID835: 131 (8/1/85)

Deze keer stelt EFSA een uitgebreide studie te hebben gedaan die de veiligheid aantoont. EFSA citeert eenvoudig de onderzoeken van de industrie "onderzoeken" die aspartaam verdedigen, en negeren dan alle bewijzen van peer reviewed onafhankelijke onderzoeken naar de giftigheid. De Amerikaanse FDA beschouwde de "onderzoeken" van Searl als frauduleus en vroeg het ministerie van Justitie om hen te vervolgen voor fraude. Searl sneed hersentumoren bij ratten weg en bracht ze terug in de "onderzoeken". Toen ze stierven werden ze op papier weer tot leven gewekt. Verder filterden alles wat ze niet wilden dat de FDA zou zien. Searle's advocaten kochten de officieren van justitie om en de zaak werd gesloten.

Elke industrie "studie" moet verdachte. Alleen serieuze werk door onafhankelijke wetenschappers betaald door de industrie chequeboekjes te worden overwogen. Deze blijven bewijzen aspartaam wordt de wereld vergiftigt. Duizenden casuïstiek zijn gedocumenteerd door artsen en wetenschappers van onberispelijke reputatie die pleiten voor onpartijdig onderzoek van deze cruciale bewijs.

Elk "onderzoek" door de industrie moet verdacht zijn. Alleen serieus werk door onafhankelijke wetenschappers die niet betaald worden door de industrie zouden overwogen moeten worden.

Deze blijven bewijzen dat door aspartaam de wereld vergiftigd wordt. Duizenden ziektegeschiedenissen zijn gedocumenteerd door artsen en wetenschappers van onberispelijke reputatie die pleiten voor onpartijdig onderzoek van dit zeer belangrijke bewijs.

Het artikel in "Grocer" in het Verenigd Koninkrijk is getiteld: EFSA stelt vragen over het onderzoek naar de giftigheid van aspartaam

Lees verder

De Nederlandse Europarlementariër Kartika Liotard diende een reeks parlementaire vragen in bij de Europese Commissie nadat ze een hoog ziekteverzuim had geconstateerd onder de deskundigen van dit onderzoek waarvan er bij een ontmoeting slecht 3 van de 14 commissieleden aanwezig was. Dat was al eerder gebeurd. Ze vroeg wat voor een boodschap dit verzuim aan het publiek moest geven en vroeg of de commissie voldoende stappen had ondernomen om een betrouwbaar en serieus onderzoek te garanderen".

Uit het Parlementaire Information Management Service (PIMS) van het Verenigd Koninkrijk, Early Day Motion EDM 1517 op toxische eigenschappen van aspartaam van 30 januari 2006, zei Rogers Williams: "Dat dit parlement zijn diepe bezorgdheid uitdrukt over de talrijke onafhankelijke toxicologische onderzoeken en duizenden subjectieve rapporten waaruit de toxische effecten van de kunstmatige zoetstof aspartaam op de menselijke gezondheid blijkt; stelt vast dat aspartaam, ooit gepatenteerd als een biochemisch wapen, een synthetisch geproduceerde methylester van een dipeptide is die makkelijk afbreekt in de darmen waarbij methanol vrij komt; hij stelt verder vast dat uit natuurlijk voorkomende levensmiddelen methanol niet vrijkomt in het lichaam ofwel in combinatie met natuurlijk verdedigingsmechanismen die de toxische effecten verzachten; men erkent dat methanol een bekend vergif is dat verder wordt omgezet in formaline, een kankerverwekkende stof van klasse A volgens de World Health Organisation voor kankeronderzoek; men aanvaardt dat ernstige gezondheidsproblemen ontstaan door de geleidelijke op(een)hoping van formaline in het lichaam die niet kunnen worden uitgescheiden en dat verder onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan formaline op de lange termijn leukemie en kanker van de neus keelholte bij de mens veroorzaakt. Men erkent dat 166 van de onderzoeken over de veiligheid van aspartaam relevant geacht worden voor de mens. 92 procent Van het onafhankelijk gesponsord onderzoek vond een of meer problemen in verband met de veiligheid van aspartaam terwijl de door de industrie gesponsorde onderzoeken unaniem in het voordeel waren van de veiligheid van aspartaam, en dringt er bij de regering op aan zich te houden aan het voorzorgsbeginsel en gebruik te maken van de statuten van 13 en 16 van de Food Safety Act uit 1990 om aspartaam uit de toegestane lijst van additieven op de Britse markt te Verwijderen.
(Ondertekend door 47 leden)

Hoe langer deze vitale getuigenis wordt genegeerd, hoe meer niet gewaarschuwde mensen en vooral hun kinderen zullen bezwijken voor de 92 ziekteverwekkende reacties die de FDA een keer gepubliceerd heeft op een lijst van meer dan 10.000 klachten van consumenten. Het is een kwestie van leven of dood, en het grote geld wil de dood! Medische teksten zoals "Aspartaam Ziekte: Een genegeerde epidemie" door HJ Roberts, MD en "Excitotoxinen: The Taste That Kills" door neurochirurg Russell Blaylock, MD geven meer reacties en ziekte verschijnselen weer veroorzaakt door aspartaam. In een lezing zei Dr. Blaylock: "De reacties op aspartaam zijn niet allergisch, maar giftig als arsenicum en cyanide".

Hier zijn wat recente onderzoeken:

Aspartaam veroorzaakt depressie:

Lees verder

Aspartaam in Light frisdrank vernietigd de nierfunctie:

Lees verder

India: Chronische blootstelling aan aspartaam levert oxidatieve stress in de hersenen van albinoratten en de vorming van methanol. 8/31/12

Lees verder

Onderzoeken naar de effecten van aspartaam of geheugen en oxidatieve stress in de hersenen van muizen:

Lees verder

Risico van lymfomen en leukemie bij het gebruik van de kunstmatige zoetstof aspartaam

Lees verder

Geslacht dimorfisme door aspartaam veroorzaakte aantasting van de ruimtelijke cognitie en insuline gevoeligheid

Lees verder

Aspartaam hartaanvallen en beroerte:

Lees verder

Asparartaam verhoogt het bloedsuiker en veroorzaakt obesity:

Lees verder

Waarom houdt de EFSA geen rekening met deze onderzoeken? Meer en meer onderzoeken over aspartaam die onafhankelijk zijn zullen, zoals in het verleden blijven bewijzen dat aspartaam een moordenaar is. Dr Maria Alemany vertelde me in Barcelona dat aspartaam 200 miljoen mensen zal doden. Is 40 jaar onderzoek dat de giftigheid van aspartaam aantoont niet genoeg?

Ja, het parlement deed er goed aan om opnieuw om deze beoordeling te vragen.
In de tussentijd schreef Dr Woodrow Monte, die aspartaam al jaren onderzoekt het boek "Terwijl de Wetenschap slaapt":

Lees verder

Hij legt uit dat de FDA een deal had gesloten met de fabrikanten dat het publiek nooit de onderzoeken naar de geboorteafwijking door aspartaam te zien zou krijgen waarvan we er nu een aantal hebben. Ze verklaren de autisme epidemie. Defecten aan het ruggemerg en autisme worden beide veroorzaakt door de invloed van methanol op verschillende hersenen tijdens verschillende momenten van de zwangerschap! Timing is een cruciaal onderdeel van teratogeniciteit.

Dr Ralph Walton is nu bezig met een onderzoek bij moeders die aspartaam gebruikt tijdens de zwangerschap.

Voor degenen die de beslissing van de EFSA willen aanvechten is hier het formulier:

Lees verder

Er is nu een concept studie van de EFSA waarin zij aangeven dat aspartaam veilig is. Het moet niet gekker worden. Lees er meer over in het document: http://www.aspartaam.nl/dossier_aspartaam/EFSA-concept-studie.php

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!