De potentiƫle gevaren van aspartaam op scholen

Aan de directie van scholen die light-frisdrank toestaan voor hun leerlingen?

29 januari 2014


Lay-Out: Ed Gunneweg

Beste mensen,

We hebben groot respect voor jullie zorg om de kinderen op school als het gaat om hun toekomst. Het gaat daarbij om kennis en vaardigheden, maar ook om hoe ze met elkaar en zichzelf omgaan. Gezondheid is daar een belangrijk onderdeel van.
Een van de problemen dat steeds meer een probleem wordt is obesitas. Het is ongetwijfeld vanuit dit besef dat veel scholen ervoor kiezen geen 'gewone' frisdrank meer te verkopen, maar light frisdranken. Het gaat tenslotte om het belang van onze kinderen.
Toch vragen wij ons of deze frisdranken echt in het belang van onze kinderen zijn.
Aspartaam is de belangrijkste zoetstof in light frisdranken...

We kunnen ons voorstellen dat dit in tegenspraak is met wat we horen van artsen en wetenschappers. Met een welles/nietes discussie komen we er natuurlijk niet. Wat we willen voorstellen is om met een aantal leraren en/of leerlingen dit probleem verder uit te zoeken. Dit onderwerp is te belangrijk om aan anderen over te laten. Het gaat tenslotte om de toekomst en de gezondheid van kinderen.

  • Het is nog steeds niet bewezen dat het veilig is?
  • Is het ook van enig nut voor schoolkinderen?
  • Helpt het bij gewichtsverlies?
  • Zijn er ook onderzoeken bij mensen op de lange termijn?

Het antwoord op elk van deze vragen is jammer genoeg een klinkend NEE! De kunstmatige zoetstoffen, die onder verschillende namen worden verkocht zijn allemaal een aanslag op de gezondheid van onze kinderen.

Tot nu toe was er geen artikel over het gebruik van zoetstoffen op scholen. Ik kreeg een melding dat er verschillende frisdranken met aspartaam worden verkocht.

Jammer genoeg heeft de voedselwaakhond van de EU aspartaam opnieuw goedgekeurd en heeft zij van de door onafhankelijk wetenschappers aangeleverde bewijzen geen gebruik gemaakt. Tot nu toe werd iedere keer als er onderzoek werd gedaan door de EFSA aspartaam goedgekeurd, terwijl er meer dan genoeg tekenen waren dat aspartaam een gevaar voor de volksgezondheid is. Belangen verstrengeling en invloed van lobbyisten van de fabrikanten hebben zijn hier mede oorzaak van. Op dit moment (januari 2014) is de EU bezig met een onderzoek naar de belangenverstrengeling bij de EFSA.

Onderstaande tekst is van Dr. Ralph Walton,
die een onderzoek doet naar aspartaam en geboorteafwijkingen.

Aspartaam, ook bekend onder de namen NutraSweet, Equal, E951 en tal van andere aliassen is een kankerverwekkend verslavend excitoneurotoxic, vermomd als additief. Bij de stofwisseling van de chemische stof komt methylalcohol vrij, (methanol) de dodelijkste van de alcoholen, algemeen bekend als methylalcohol. Het is zo giftig dat 28 gram voor een volwassene dodelijk kan zijn of blind maken, het is een cumulatief gif dat het dopamine-systeem van de hersenen verandert en verslaving veroorzaakt. Methanol, CH4O, verliest twee waterstofatomen en wordt CH2O, formaline, die volgend wordt gemetaboliseerd tot CH2O2, mierenzuur. Iedere natuurkunde leraar kan dat bevestigen. Maar dat is slechts het begin. [Tot zover Dr. Ralph Walton.]

De helft van aspartaam is fenylalanine, dat de hersenen overspoelt, een zenuwgif, dat de drempel voor epileptische aanvallen verlaagt. Het vermindert serotonine waardoor psychiatrische- en gedragsproblemen ontstaan en een wisselwerking heeft met alle geneesmiddelen en vaccins. Op dit moment worden onze kinderen gedrogeerd in plaats van wat geleerd.

Aspartaam staat er om bekend dat het psychiatrische- en gedragsproblemen veroorzaakt. Dat wilt u op uw school toch niet veroorzaken. U zou er goed aan doen om eens te kijken welke problemen er zich op uw school voordoen en of deze zijn te herleiden tot het gebruik van aspartaam. Aspartaam veroorzaakt ook leer- en geheugenproblemen. U wilt toch ook niet dat dat op uw school gebeurt. Het kan zo maar gebeuren dat de leerprestaties van uw leerlingen met sprongen omhoog gaan als de light frisdrank op uw school wordt afgeschaft.

Voor meer onafhankelijke informatie kunt u terecht om mijn website: http://www.aspartaam.nl daar kunt u ook uw vragen stellen

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!