Europese voedingsexperts zeggen dat aspartaam veilig is voor consumptie.

Mits we ons houden aan de voorgeschreven hoeveelheid.

11 december 2013

Lay-Out en vertaling: Ed Gunneweg

Europese commissie (EFSA) verklaart dat de zoetstof aspartaam bij normaal gebruik veilig is

Aspartaam wordt al 30 jaar gebruikt als kunstmatige zoetstof

De reden tot ongerustheid concentreert zich op het feit dat aspartaam methanol bevat

Uiteraard is deze goedkeuring een glorieuze dag voor de voedingsindustrie, maar een zwarte dag voor de consument.

Aspartaam is verdacht omdat uit onderzoek bleek dat het allerlei klachten veroorzaakt van hoofdpijn tot allergische reactie, kanker en vroegtijdige geboorte

Al deze, door onafhankelijke, niet door de fabrikant gesponsorde wetenschappers, ontdekten dat aspartaam niet zo onschuldig was als de fabrikant deed voorkomen.

Een van de belangrijkste redenen waarom aspartaam verdacht is, komt omdat het methanol bevat. Methanol is een bekend zenuwgif, dat door de stofwisseling wordt omgezet in mierenzuur en formaline. Formaline is eveneens een zenuwgif en sinds 2003 officieel geclassificeerd als kankerverwekkend voor mensen. Het Internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) vind dat er voldoende bewijs is dat formaline kankerverwekkend is voor mensen. Het heeft dan ook de hoogste classificatie (groep 1). Formaline tast ook het erfelijk materiaal aan (DNA). De conclusie van het (IARC) was dan ook formaline in alle consumentenproducten te vervangen door een minder schadelijke stof.

De fabrikanten lieten de consument geloven, dat formaline normaal in het lichaam voorkomt en dat het zich in allerlei in de natuur voorkomende producten bevond. Wat ze echter niet vertelden was dat het in appels en tomaten zit opgeslagen in pectine, en deze stof wordt niet door de stofwisseling afgebroken, dus komt de methanol niet vrij. Deze sprookjes worden tot op de dag van vandaag gebruikt om de consument een rad voor ogen te draaien.

Dr. Woodrow Monte schrijft in zijn artikel: Methanol en formaline, "Mensen zijn gevoeliger voor methanolvergiftiging dan ieder ander levend wezen. Deze gevoeligheid kan zelfs een factor 100 groter zijn dat bij de gemiddelde laboratorium rat, met grote individuele verschillen. Er is één geval bekend waarbij iemand stierf na het gebruik van 2 theelepels methanol. Een hoeveelheid van slecht 10 ml methanol wordt geacht giftig te zijn voor mensen (.09 gm/kg).
Methanol is in feite, in praktisch alle opzichten alleen vergif voor de mens. Wat hier belangrijk is dat deze factor 100 [.09gm/kg versus 9 gm/kg] gebruikt had moeten worden om alle teratogene en toxologische gegevens af te leiden, voordat aspartaam werd toegestaan in de voedselketen, om rechtvaardig te zijn ten opzichte van diegenen die er gevoelig voor zijn. Dat is nooit gebeurd".

Helaas is een heleboel van deze kennis niet bekend bij de EFSA onderzoekers. Als het wel bekend is dan hebben ze daar welbewust geen gebruik van gemaakt, waarschijnlijk door de bemoeienis van de lobbyisten van de fabrikanten.

Er is zo veel onderzoek waarvan doelbewust geen gebruik is gemaakt, dat het meer op een samenzwering is gaan lijken dan dat het bedoeld is om de consument te beschermen tegen de voedingsindustrie.

Zie voor de vorige goedkeuring in 2003 het Aspartaam Dossier, waar ook meer te vinden is over de huidige goedkeuring.

Lees verder

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!