Verstuurde brieven sinds 1996

Inhoud

 1. Terpstra
 2. Terpstra
 3. Terpstra
 4. Keuringsdienst
 5. Inspectie_Voeding
 6. Searl
 7. Searl
 8. Katan_VU
 9. Erasmus Univ
 10. Galjaard
 11. Consumentbond
 12. Hersenstichting
 13. Diabetesver
 14. Diabetesver
 15. Oogziekenhuis
 16. Prof. Dr. Polak antwoord op 26
 17. Polak Reactie op 27
 18. Gezondheidsnieuws
 19. SP
 20. SP
 21. Smalhout
 22. Smalhout
 23. Knevel
 24. Donner

1. Terpstra

Brief aan Erica Terpstra. voormalig Staatssecretaris van Volksgezond heid, Welzijn en Sport, over de gevaren van aspartaam zoals in Amerika bekend was geworden.

Lees verder      [ Naar boven ]

2. Terpstra

Antwoord van Erica Terpstra, voormalig Staatssecretaris van Volksgezond heid, Welzijn en Sport, waarin zij zegt absoluut niet te geloven in de geschetste gevaren en vindt dat erg gemakkelijk allerlei beweringen worden gedaan en gegevens uit hun context worden gehaald.

Lees verder      [ Naar boven ]

3. Terpstra

Nog een poging om Erica Terpstra te overtuigen van de gevaren die de Nederlandse bevolking bedreigen, waarin zij gelijktijdig verantwoordelijk wordt gesteld voor de eventuele gevolgen.

Lees verder      [ Naar boven ]

4. Keuringsdienst van waren

Brief aan de Keuringsdienst van Waren die zich niet met aspartaam willen bemoeien en de brief doorsturen naar de Inspectie Gezondheidsbescherming.

Lees verder      [ Naar boven ]

5. Inspectie Volksgezondheid

Brief aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg die mijn brief eveneens doorsturen naar de inspectie voedingsmiddelen

Lees verder      [ Naar boven ]

Searl Leverancier van aspartaam

Brief aan Searl waarbij ik vragen stel over mijn overgevoeligheid voor aspartaam.

Lees verder      [ Naar boven ]

7. Antwoord van Searl

Searl ontkent in haar brief dat methylalcohol wordt omgezet in formaline. Volgens Searl wordt Methylalcohol wordt omgezet in methaanzuur (niet in formaline)

Ze zullen toch hun eigen onderzoeken wel kennen? Is dit soms een vorm van misleiding?

Lees verder      [ Naar boven ]

8. Dr. J. Katan

Ik heb een aantal brieven gestuurd naar Prof. Dr. J. Katan van de
VU Wageningen t.a.v. de afdeling Voedingstechnologie te Wageningen.

Prof. Dr. Katan heeft nooit de moeite genomen een antwoord te sturen, ook niet toen ik voorstelde deze brief aan een andere ter hand te stellen.

Lees verder      [ Naar boven ]

9. Erasmus Universiteit

Brief aan de dienst MaatschappelÍke Gezondheidszorg van de  Erasmus Universiteit  te Rotterdam. In deze brief verwijs ik naar een zekere verantwoording van deze dienst naar de Nederlandse bevolking die machteloos is als het gaat over een voedingssupplement dat door de rijksoverheid gelwalificeerd wordt als volkomen veilig. Tot wie moeten we ons dan wenden?

Lees verder      [ Naar boven ]

10. Prof. Dr. Galjaard

Brief aan Dr. Galjaard aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam,
waarin ik mijn bezorgdheid uitspreek over de gevolgen voor het ongeboren kind en eventuele hersenbeschadiging bij babys

Professor Galjaard hield zich bezig met erfelijkheid en op mijn vraag of hij iets met de gegevens zou kunnen doen kreeg ik als antwoord dat het niet zijn terrein was.

Lees verder      [ Naar boven ]

11. Consumentbond_5

Als ik de Consumentenbond in kennis stel van de gevaren van aspartaam krijg ik als antwoord: "Wij hebben echter voorzichtig de indruk dat het hier om enige stemmingmakerij gaat". En blijft men bij zijn mening, gebaseerd op onderzoek van de fabrikant, dat er bij aspartaam "absoluut gccn sprake is van ecn gezondheidsbedreigende situatie".

Zie voor de uitgebreide correspondentie met de Consumentenbond

Lees verder     
Lees verder     
Lees de uitgebreide correspondentie op de website
[ Naar boven ]

12. Hersenstichting

Het lijkt me niet meer dan logisch dat de Hersenstichting een zekere verantwoording heeft naar de Nederlandse bevolking die machteloos is als het gaat over een voedings supplement dat door de rijksoverheid gekwalifceerd wordt als volkomen veilig.

Lees verder      [ Naar boven ]

13. Diabetes Fonds Nederland

Diabetesvereniging antwoord niet op deze brief

Lees verder      [ Naar boven ]

13_2. Diabetesvereniging

Diabetesvereniging stuurt na herinnering, de brief door aan hoogleraar Prof. dr. Polak

Lees verder      [ Naar boven ]

14. Oogziekenhuis

Een brief naar aanleiding van een onderzoek onder diabetespatiƫnten naar oogafwijkingen

Lees verder      [ Naar boven ]

15. Prof. dr. Polak, antwoord op 14

Lees verder      [ Naar boven ]

16. Prof. dr. Polak, als reactie op brief 15

Een reactie op de brief van Prof. dr. Polak.

Lees verder      [ Naar boven ]

17. Gezondheidsnieuws

Brief n.a.v. een artikel in gezondheidsnieuws over het ontstaan van diabetes.

Lees verder      [ Naar boven ]

18. Socialistische Partij

Briefwisseling met se Socialistische Partij

Lees verder
Lees verder
Lees verder
Lees verder
Lees verder
Lees de uitgebreide brieven op de website aan de SP en aan Jan Marijnissen

[ Naar boven ]

20. Prof. Dr. Smalhout

1e brief aan Prof. Dr. Smalhout

Lees verder      [ Naar boven ]

21. Prof. Dr. Smalhout 2e brief

2e brief aan Prof. Dr. Smalhout

Lees verder      [ Naar boven ]

22. Briefwisseling over een afgelaste uitzending

De zonder reden afgelaste uitzending over aspartaam bij de EO en de briefwisseling hierover

Lees verder [ Naar boven ]

23. Brief aan Formateur Mr. J. P. H. Donner en prof. dr. F. Leijnse

Brief aan Formateur Mr. J. P. H. Donner en prof. dr. F. Leijnse i.v.m. de oplopende kosten van de gezondheidszorg door de veel gezondheidsklachten veroorzaakt door aspartaam.

Lees verder      [ Naar boven ]

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!