De gevaren van light frisdranken

Meer dan 1000000 (één miljoen) diabetes patiënten in Nederland en het worden er ieder jaar meer!

Lay-Out en vertaling: Ed Gunneweg

Door Dr Mercola

Verhaal in één oogopslag

Ondanks dat wordt gepromoot om gewicht te verliezen, hebben voedingsmiddelen en dranken met kunstmatige zoetstoffen nooit bewezen te helpen bij gewichtsverlies. In feite, vinden studies die hier naar kijken dat mensen eigenlijk in gewicht aankomen als ze ze gebruiken Uit een recent overzicht van studies naar light frisdrank bleek dat light frisdrank drinkers dezelfde gezondheidsproblemen ondervinden als degenen die kiezen voor gewone frisdrank, zoals overmatige gewichtstoename, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en beroerte. De waakhond van Het Centrum voor Wetenschap in het Openbare Belang (CSPI) verlaagde onlangs de waardering van de veiligheid van sucralose (Splenda) van "veilig" naar "voorzichtig", wat betekent dat het "een gevaar kan inhouden en beter moet worden getest" De meest uitgebreide en langste studie bij mensen die kijkt naar de giftigheid van aspartaam vond een duidelijk verband tussen aspartaam en non-Hodgkin lymfoom en leukemie.

Gelooft u dat u door het drinken van light frisdrank "taart mag eten" en gelijktijdig uw gewicht kunt beheersen?

Als dat zo is, dan zou je er vreemd vam opkijken dat onderzoek herhaaldelijk heeft aangetoond dat kunstmatig gezoete geen of weinig calorieën bevattende dranken en andere "dieet" voedingsmiddelen daadwerkelijk de neiging hebben om uw eetlust te verhogen, verlangen naar koolhydraten opwekken en vetopslag en gewichtstoename stimuleren.

Een rapport recent gepubliceerd in het tijdschrift "Trends in Endocrinology & Metabolism" benadrukt het feit dat light frisdrank drinkers aan exact dezelfde gezondheidsproblemen lijden als degenen die kiezen voor gewone frisdrank, zoals overmatige gewichtstoename, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en beroerte.

De auteurs - die "geschokt" waren over de resultaten - keken naar studies die gepubliceerd waren in de afgelopen vijf jaar, die de relatie tussen light frisdrank consumptie en gezondheidsresultaten onderzochten:

"Dit document bespreekt deze bevindingen en beschouwt de hypothese dat de consumptie van zoet smakende, maar calorievrije of minder calorieën bevattende voeding en drank de geleerde antwoorden in de weg staan, die normaliter bijdragen aan het chemisch en fysiologisch evenwicht van glucose en energie.

Door deze storing kan frequente consumptie van zoetstoffen met hoge intensiteit het onlogische effect hebben dat leidt tot stoornissen in de stofwisseling", schreven ze.

Dr. Sanjay Gupta bespreekt het rapport in een CNN video, waarin wordt uitgelegd dat kunstmatige zoetstof in principe je lichaam misleid door het te laten denken dat het gaat om echte suiker, maar wanneer er geen suiker komt, geeft je lichaam een seintje dat het meer nodig heeft, wat resulteert dat het smacht naar koolhydraten. De meeste mensen geven toe aan dergelijke signalen en eten uiteindelijk te veel andere voedingsmiddelen en snacks.

Kunstmatige zoetstoffen VERHOGEN eigenlijk het gewicht

Deze verbinding tussen zoete smaak en meer honger is te vinden in de medische literatuur die minstens twee decennia terug gaat. Deze twee studies, bijvoorbeeld, die dateren uit de late jaren '80 en begin jaren '90, toonden zowel deze koppeling tussen kunstmatige zoetstoffen en toegenomen honger:

In de studie van Physiology & Behavior uit 1988, stelden zij vast dat de intense zoetstoffen (geen of weinig calorieën) belangrijke veranderingen kan produceren in de eetlust. Van de drie geteste zoetstoffen gaf aspartaam het meest uitgesproken effect. Physiology & Behavior 1990 - Hier evalueerden ze opnieuw of alleen de smaak van "zoet" de honger doet toenemen, door menselijke proefpersonen kauwgom te laten kauwen gedurende 15 minuten met verschillende hoeveelheden aspartaam (0,05 %, 0,3%, 0,5%, of 1,0 %).

Interessant is, dat hoewel diegenen die kunstmatig gezoete kauwgum kauwden meer honger melden in vergelijking met de controlegroep die geen of ongezoete kauwgom werd gegeven, de stijging niet direct in verband kon staan met de hoeveelheid aspartaam in de kauwgom.

Vrouwen ervaarden de meeste honger na kauwgom met 0,3 procent aspartaam (de tweede laagste concentratie), terwijl mannen meer honger hadden na het kauwen op kauwgom meet 0,5 procent aspartaam.

De auteurs verklaarden: "De hoogste aspartaam concentratie, had een tijdsafhankelijk bifasisch effect op de eetlust, waardoor een voorbijgaande daling gevolgd wordt door een aanhoudende toename van de honger. Zodoende werden de concentratie van de zoetstof, geslacht van het proefkonijn, en na het kauwen, allemaal belangrijke doorslaggevende elementen van de vraag of 'zoetheid' honger verergerde."

Waarom heeft de FTC de light producenten niet vervolgd voor frauduleuze reclame?

In een studie met kunstmatige zoetstoffen uitgevoerd op studenten, was er geen bewijs dat het gebruik van kunstmatige zoetstof werd geassocieerd met een afname van hun totale suiker gebruik. Deze resultaten geven aan dat het eten van kunstmatige zoetstoffen simpelweg een behoefte aan zoetigheid bestendigd, en over het algemeen is de consumptie van suiker niet verminderd - wat leidt tot verdere problemen in het beheersen van uw gewicht.

In 2005, toonde de gegevens verzameld van de 25 jaar lange San Antonio Hart studie ook aan dat het drinken van Light frisdrank de kans vergroot op ernstige gewichtstoename - veel meer dan gewoon sodawater.

Volgens Sharon Fowler, MPH: "Gemiddeld, hadden de deelnemers voor elk light frisdrank die ze per dag dronken, 65 procent meer kans op het krjgen van overgewicht tijdens de komende zeven tot acht jaar, en 41 procent meer kans om zwaarlijvig te worden."

Deze bevinding ondersteunen een study uit 2004 aan de Purdue University, waaruit bleek dat ratten gevoed met kunstmatig gezoete vloeistoffen meer calorierijk voedsel aten dan ratten gevoed met hoogcalorisch gezoete vloeistoffen. De onderzoekers geloven dat de ervaring van het drinken van kunstmatig gezoete vloeistof het natuurlijke vermogen van de dieren verstoord om de calorieën in het voedsel te compenseren. Een meer recente beoordeling, gepubliceerd in juni 2010 aan de Yale Journal of Biology and Medicine, duikt in de neurobiologie van het verlangen naar suiker en geeft een overzicht van het epidemiologische en experimentele bewijs met betrekking tot het effect van kunstmatige zoetstoffen op het gewicht.

De auteur stelt : "Verschillende grootschalige toekomstige cohortstudies* vonden positief verband tussen kunstmatige zoetstof gebruikt en gewichtstoename.... Preload experimenten hebben in het algemeen ontdekt dat de zoete smaak, of die nu van suiker of kunstmatige zoetstoffen komt, de menselijke eetlust verbetert. Met aspartaam gezoet water, maar geen aspartaam in capsule, verhoogde de subjectieve eetlust bij volwassen mannen van normaal gewicht

* cohortstudie: Waarbij alle personen uit een bepaalde leeftijdsgroep over een groot aantal jaren gevolgd worden.

In tegenstelling tot glucose of sucrose, waardoor de energie-inname daalde bij de testmaaltijd, hadden preloads van kunstmatige zoetstof ofwel geen effect of verhoogde de daaropvolgende energie inname. Deze bevindingen suggereren dat de calorieën in natuurlijke zoetstoffen een reactie kunnen uitlokken om het totale energieverbruik constant te houden.... Steeds meer bewijs suggereert dat kunstmatige zoetstoffen niet op dezelfde manier als natuurlijke zoetstoffen het voedsel beloning traject activeert...

Natuurlijke en kunstmatige zoetstoffen activeren ook het smaak pad verschillend.... Tot slot, moedigen kunstmatige zoetstoffen, juist omdat ze zijn zoet, het verlangen naar suiker en suiker afhankelijkheid aan.... het "ontzoeten" van het dieet in de wereld kan de sleutel zijn tot het omkeren van de obesitas-epidemie".

De laatste opmerking is waarschijnlijk de meest nauwkeurige conclusie die er is. Amerikanen in het bijzonder zijn verslaafd aan zoete smaken, dat een complex geheel lijkt te activeren van biologische systemen, paden, en mechanismen die uiteindelijk leiden tot overgewicht of die smaak vol zit met calorieën of niet. Uitendelijk, vertelt het onderzoek ons dat kunstmatige zoetstoffen niets meer zijn dan een utopie als het gaat om hulp bij het dieët. Want in tegenstelling tot wat marketingcampagnes beweren, met kunstmatige zoetstoffen met lage- of geen calorieën heeft u meer kans om de kilo's eraan te helpen dan ze eraf te krijgen.

Wat Dr Gupta vergat te vertellen over de gevaren van Aspartaam

Deze hypothese werd eveneens aangetoond in een studie uit 2012 gepubliceerd in het tijdschrift ´Appetite´, waaruit bleek dat zowel saccharine als aspartaam leiden tot grotere gewichtstoename dan suiker. Ratten werden gedurende 12 weken gevoed met yoghurt, gezoet met ofwel aspartaam, sacharine, of suiker, plus hun normale rattenvoer.

"De resultaten toonden aan dat de toevoeging van ofwel sacharine of aspartaam aan yoghurt resulteerde in een verhoogde gewichtstoename in vergelijking met de toevoeging van sacharose, echter de totale calorie inname was vergelijkbaar tussen de groepen," schrijven de onderzoekers

De reden voor het vergelijkbaar calorieverbruik tussen de groepen was vanwege het toegenomen verbruik van voer door de ratten die kunstmatig gezoete yoghurt hadden gekregen. Deze vorm van compensatie is ook in eerdere studies gevonden, wat aangeeft dat wanneer je lichaam de zoete smaak krijgt te verwerken zonder de calorieën, dit een nadelig effect heeft op het controlemechanisme van uw eetlust, waardoor er gehunkerd wordt naar meer voedsel. Dat is allemaal goed en wel, en het opzetten van het onderzoek lijkt deze "metabole ontregeling" hypothese te ondersteunen.

Dr Gupta schiet echter tekort, als het gaat om de algehele gevaren voor de gezondheid van kunstmatige zoetstoffen d.w.z. het volledig weglaten van de eigen toxiciteit van kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam. Hij beweert zelfs dat er "geen bewijs van een verband" is tussen aspartaam en kanker, omdat aspartaam al sinds de jaren 60 op de markt is en er in die 40 jaar geen dergelijk verband is aangetoond. Ik denk dat het echt een kwestie is van kijken naar het beschikbare bewijsmateriaal.

Niet alleen hebben studies die een koppeling met kanker hebben gepubliceerd in de afgelopen jaren, maar tijdens onze 40 jaar lange "oorlog tegen kanker," zijn de kanker aantallen in feite toegenomen, ondanks de wetenschappelijke vooruitgang in de behandeling en nu overtreffen ze hart- en vaatziekten van Amerikanen onder de leeftijd van 85 als doodsoorzaak nummer één. De reden hiervoor staat nog steeds ter discussie, omdat geen specifieke bedrijfstak de verantwoordelijkheid wil nemen voor hun bijdrage aan giftige overbelasting van de bevolking in het algemeen... In mijn ogen echter, geloof ik dat het onverantwoord nalatig is om botweg de potentiële impact van kunstmatige zoetstoffen op onze torenhoge ziekte aantallen te negeren. Mensen Vertellen dat een toxisch middel "met mate" gebruikt gewoon geen goed advies is naar mijn mening.

Wat betreft de mogelijke koppeling met kanker, uit een levenslange voedings studie gepubliceerd in 2010 blijkt dat aspartaam kanker veroorzaakte van de lever en longen bij mannelijke muizen. Het was ook kankerverwekkend bij mannelijke en vrouwelijke ratten. Een andere studie van groot belang was net vorig jaar gepubliceerd. Het was de meest uitgebreide en langste studie bij mensen gedurende meer dan 22 jaar, die ooit heeft gekeken naar de toxiciteit van aspartaam. De studie evalueerde het effect tussen aspartaam en kanker en ze vonden een duidelijk verband tussen aspartaam en non - Hodgkin lymfoom en leukemie.

Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat aspartaam insulinegevoeligheid in grotere mate verergert dan suiker, dat is een hele klap voor diabetici die gehoorzaam de aanbeveling volgen om over te schakelen naar light frisdranken om hun conditie te verbeteren. De onderzoekers gebruikten een aspartaam dosering dat de ADI voor aspartaam in de VS benadert (ongeveer 50 mg / kg lichaamsgewicht), en het bleek niet alleen dat aspartaam de insuline gevoeligheid verminderde vergeleken met controles, het beschadigd ook hersenfuncties.

CSPI verlaagd de veiligheid Splenda van 'veilig' naar 'voorzichtig'

In gerelateerd nieuws, degradeerde de waakhond van Het Centrum voor Wetenschap in het Openbare Belang ( CSPI ) onlangs de veiligheid kwalificatie van sucralose (Splenda) van "veilig" naar "voorzichtig", wat betekent dat het "een gevaar zou kunnen inhouden en beter moet worden getest."

"In 2012 kondigd een onafhankelijke Italiaanse laboratorium een studie aan (maar nog niet gepubliceerd) in wat misschien wel de grootste reden tot bezorgdheid is. Zij vonden dat sucralose leukemie veroorzaakte bij muizen die er voor de geboorte aan werden blootgesteld. Dat was hetzelfde lab dat enkele jaren eerder studies had gepubliceerd waaruit bleek dat aspartaam kanker bij ratten en muizen veroorzaakte," schrijft CSPI.

Helaas, is de CSPI ook een beetje in de war over deze kwestie door aan te bevelen dat u kiest voor light frisdrank boven gewone frisdrank omdat "gewone frisdrank een groter en aantoonbare risico's vormt op overgewicht, diabetes, hart-en vaatziekten, jicht, tandbederf, en andere gezondheidsproblemen". Zoals hierboven besproken, is dat onjuist, aangezien studies in feite juist aantonen dat light frisdrank gelijk of slechter is dan gewone frisdrank als het gaat om het bevorderen van gewichtstoename en chronische ziekten.

Dat de 'FDA goed keurde' zegt niets over de veiligheid van een product

Zoals besproken door Dr Janet Hull, hebben velen de neiging om de negatieve gezondheidseffecten van aspartaam simpelweg door de vingers te zien omdat het nou eenmaal goedgekeurd is door de Food and Drug Administration (FDA).

"Dit kan niet iets zijn waar de Amerikaanse consument eigenlijk niet meer op kan vertrouwen,"schrijft ze, omdat "de regels en voorschriften van de FDA voor de goedkeuring van levensmiddelenadditieven... een aantal ernstige gebreken heeft."

In haar artikel, praat dr. Hull over Beth Hubrich, voorzitter van de 'Calorie Control Council', en hoe de FDA eist dat de industrie eigenlijk haar eigen onderzoek doet en de industrie daadwerkelijk in een lastig parket brengt om de gebreken van hun eigen producten aan te tonen. Het is duidelijk, dat dit een belangrijke belemmering is om iets verkeerds te vinden, aangezien elke onderneming die vraagt om een goedkeuring wil dat hun product op de markt komt. In het kort vertrouwt de FDA bedrijven om volledig eerlijk en open te zijn over hun eigen onderzoeksresultaten - waar het om miljarden dollars winst draait op de balans! Hoe waarschijnlijk is het denk je dat dat een dergelijk systeem daadwerkelijk ervoor zal zorgen dat elk product dat vrijgegeven wordt op de markt in feite veilig is? Dit is het klassieke voorbeeld van de vos die het kippenhok moet bewaken.

"In principe is de FDA er verantwoordelijk voor om de samenvattingen van het onderzoek uitgevoerd door het bedrijf opnieuw te bekijken bij een aanvraag voor goedkeuring, kenmerkend voor wetenschappelijke studies die de aanvrager heeft uitbesteed. Vervolgens presenteert het bedrijf hun redenen waarom hun product zou moeten worden toegestaan in de voedselvoorziening van de mens, op basis van hun onderzoek. Op zijn minst, zijn deze onderzoeksrapporten controversieel, en zelden beoordeeld door onafhankelijke onderzoekers niet gerelateerd aan de industrie," schrijft ze.

Beth Hubrich, een woordvoerster van de industrie groep 'Calorie Control Council', heeft jarenlang de resultaten van onafhankelijke onderzoekers betwist die iets aan te merken hadden op kunstmatige zoetstoffen. Dit ondanks het feit dat een onafhankelijke onderzoeker veel minder aansporing nodig heeft om tot een bepaalde conclusie - goed of slecht - te komen... Zoals ik in een vorig artikel heb besproken, is de 'Calorie Control Council' een vereniging die fabrikanten en leveranciers van caloriearme, suikervrije voedingsmiddelen en dranken met minder suiker vertegenwoordigt, en heeft sterke banden met de 'Kellen Company', die een belangrijke rol speelt bij het samenstellen en beheren van industriele groepen om u te misleiden over het product in kwestie, de industrieële winst te beschermen en regelgevende agentschappen te beïnvloeden. Dit maakt vrijwel elke positie van de 'Calorie Control Council' op zijn minst twijfelachtig als het gaat om de openbare veiligheid.

Ben je verslaafd aan kunstmatige zoetstoffen?

Kunstmatige zoetstoffen hebben de neiging om verhoogde activiteit in het plezier centrum van je hersenen te veroorzaken, maar tegelijkertijd bieden ze minder feitelijke voldoening. Deze scheiding van de zoete smaak van de calorische waarde betekent dat wanneer u kunstmatige zoetstoffen gebruikt, je hersenen eigenlijk hunkeren naar meer omdat je lichaam geen voldoening op cellulair niveau krijgt door de nep suiker. Dit kan er daadwerkelijk toe bijdragen dat je niet alleen te veel eet en gewichtstoename, maar ook een verslaving aan kunstmatige zoetstoffen, samen met een verhoogd risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en beroerte, zelfs als uw gewicht normaal is.

Als je op zoek bent naar een veiligere zoetstof optie, zou je stevia of Lo Han kunnen gebruiken, die beide veilige natuurlijke zoetstoffen zijn. Vergeet niet, als je worstelt met een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes of overgewicht, dan heb je problemen met je insulinegevoeligheid en zou je waarschijnlijk baat hebben bij het vermijden van alle zoetstoffen.

Ik dring er bij u op aan, als u denkt dat u bijwerkingen van aspartaam of neotaam hebt ervaren, laat het weten aan de Voedsel en Waren Autoriteit in ons land!

Ga naar de pagina met het klachtenformulier vul het klachtenformulier in en meld uw bijwerkingen. Stuur s.v.p. een kopie naar info@aspartaam.nl.

Lees verder

Het is niet te zeggen hoeveel klachten er nodig zijn voordat men overweegt nog eens kijken naar de veiligheid van aspartaam, acesulfaam-K, aminosweet, neotaam, sucralose en/of advantaam, maar de enige manier om ze onder druk te zetten is door het melden van alle negatieve effecten!
In de tussentijd, doe uw gezondheid en de gezondheid van uw gezin een groot plezier en behandel alle voedingsmiddelen en dranken die aspartaam of neotaam bevatten, als schadelijk voor uw gezondheid. Want naar mijn mening, zijn ze dat.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!