Oorspronkelijk Persbericht aan het ANP

* *

Bewerking: Ed Gunneweg

(Bericht aan journalist van het ANP van vrijdag 5 mei om 17.39u)

Binnen het team van Paul van Buitenen houd ik me bezig met het aspartaam file.

Op 20 en 21 februari heeft Paul me naar Bologna gestuurd om daar te spreken met de onderzoekers van het Ramazzini instituut dat het aspartaam onderzoek heeft uitgevoerd en waar EFSA nu haar 'opinion' over geeft. Samen met het Britse lid van het lagerhuis Roger Williams.

Dat onderzoek kwam goed en gedegen over. Het instituut voert al 30 jaar kankeronderzoek uit en heeft onder meer aangetoond dat loodvervangers in benzine kankerverwekkend zijn

www.ramazzini.it/eng/fondazione/attivita.htm.

Mijn opmerkingen op een rijtje:

Aspartaam wordt als zoetstof in bijna 6000 producten toegepast van light dranken tot aan vitamepillen en antibiotica aan toe. de toelating van aspartaam is omgeven met controverses, er is veel kritiek geuit op de onderzoeken die producent Searl heeft laten uitvoeren naar de carcinogene werking van aspartaam (aan het hoofd stond in de jaren 70 - 80 niemand minder dan Donald Rumsfeld, ja die!). Gegevens waren onduidelijk, tumoren waren weggesneden voordat er sectie op dieren was uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat Rumsfeld politieke druk heeft gebruikt om de stof op de markt te krijgen.

Het vreemde is dat er een aantal jaar later bij de aanvraag om de stof op de EU markt toe te staan, nooit aanvullend carcinogeen onderzoek is gedaan. Dat was voor de Italianen de reden om de stof eens grondig te onderzoeken. Ze zijn daar bijna 7 jaar mee bezig geweest, hebben 1800 ratten gebruikt. Hun resultaten waren verontrustend, ook bij lage doses (vergelijkbaar met de voor de mens toegestane dagelijkse doses, ontwikkelden de ratten leukemie en lymfeklierkanker. Ook andere kankervormen kwamen voor.

De afgelopen maanden heeft Paul verschillende vragen gesteld, waarvan er inmiddels één beantwoord is door EFSA. Die betrof de belangenverstrengeling van de wetenschappers die het onderzoek van het Ramazzini instituut evalueren.

Verder wil Paul weten hoe het mogelijk is dat een stof op de EU markt wordt toegelaten zonder dat daar goed carcinogeen onderzoek naar gedaan is. Op die vraag is nog geen antwoord binnen.

De reactie op de 'Opinion' van EFSA is de volgende.

- EFSA meent dat als wetenschappers aangeven welke banden ze met de industrie hebben (die bijvoorbeeld hun onderzoek betaald) dat ze daarmee geen belangenverstrengeling hebben. Nu is transparantie over de belangen niet hetzelfde als het niet hebben van belangen. EFSA hamert op de deskundigheid van haar wetenschappers, iets wat wij niet in twijfel trekken. Echter, als er zulke enorme belangen gemoeid zijn met een product is het niet meer dan verstandig daar mensen naar te laten kijken die geen financiele link met het product of de producent hebben.

Daar komt bij dat het Ramazzini instituut nota bene een onafhankelijk instituut is, dat niet door het bedrijfsleven gefinancieerd wordt. Om vervolgens een onderzoek uitgevoerd door een dergelijk onafhankelijk instituut te laten evalueren door wetenschappers die in het dagelijks leven onderzoek uitvoeren voor de industrie is discutabel.

Verder erkent EFSA dat er onzekerheden zijn: Men is onzeker of het Ramazzini instituut de juiste diagnoses heeft gesteld m.b.t. de tumoren. Verder vermoedt men dat het voorkomen van leukemie en lymfeklierkanker niet veroorzaakt werd door aspartaam maar door infectie in de longen van deze ratten.

Met een product dat dagelijks door miljoenen mensen in de EU, waaronder kinderen en zwangere vrouwen, wordt genuttigd in light producten kun je geen risico´s nemen.

Helaas heeft de Europese Commissie tot op heden het voorzorgsbeginsel niet toegepast. Dat beginsel, waarmee je een product uit de markt neemt totdat bewezen is dat het veilig is, heeft behoefte aan toepassing.

Tenslotte, keer op keer verwijst EFSA naar de grote hoeveelheid data die aanwezig is en waaruit blijkt dat aspartaam veilig is. Ze laat echter na, dat er op het gebied van kankeronderzoek helemaal geen overvloed aan data beschikbaar is en dat dit Ramazzini onderzoek het eerste onderzoek is sinds de jaren 70.

Verder blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek in de VS dat er een correlatie bestaat tussen de uitkomsten van onderzoek naar de veiligheid van aspartaam en de geldschieter. Door de industrie gefinancieerde onderzoeken concludeerden zonder uitzondering dat aspartaam veilig was. Bij onderzoeken door onafhankelijke instituten werd in 90% van de gevallen een veiligheidsricico geconstateerd.

We hadden gehoopt dat EFSA verzocht zou hebben om aanvullend onderzoek, dat zou het voedselveiligheidagentschap waardig zijn geweest. Nu blijven we zitten met onzekerheden over de veiligheid van een product op de Europese markt.

met vriendelijke groet
namens Paul van Buitenen, lid Europees parlement
Leon Meijer, medewerker

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!