Kritiek Ramazzini onderzoek is een politieke zaak

De Ramazzini Foundation die volledig achter de uitkomst van de onderzoek resultaten staat, kondigd een vervolg onderzoek aan naar kunstmatige zoetstoffen

* 5 mei 2006 *

Dr Janet Hull,
Vertaling: Ed Gunneweg

http://www.janethull.com

Reactie op het besluit van het AFC team van de EFSA

Het Europese Ramazzini instituur voor oncologie en milieuwetenschappen, de enige verantwoordelijke voor onderzoek op de lange termijn naar het ontstaan van kanker toonde aan dat aspartaam een meervoudig kankerverwekkende stof is bij knaagdieren, antwoordde op het oordeel van de commissie van de Europese warenautoriteit.

De wetenschappelijk directeur van de Europese Ramazzini Foundation en auteur van het aspartaam onderoek, Dr. Morando Soffritti onderstreepte de belangrijkheid van de belangstelling van EFSA in het aspartaam onderzoek van de Europese Ramazzini Foundation door te zeggen: "Als directeur van een onafhankelijk, non-profit instituut, zie ik het als een belangrijke erkenning dat onze gegevens voorzichtig worden overwogen door de EFSA". Eerdere kankeronderzoeken naar aspartaam op de lange termijn (4 in totaal) werden 20 jaar geleden gedaan door de producenten van de kunstmatige zoetstof door gebruik te maken van een klein aantal dieren per sex per groep. De resultaten van deze onderzoeken vormden de basis voor de huidige opinie betreffende het niet kankerverwekkend zijn van aspartaam.

In een antwoord op de opmerkingen van het AFC team, merkte Soffritti op: "dat datgene dat het team als tekortkomingen van het onderzoek beschouwde in wezen speciale en positieve eigenschappen van ons onderzoek protocol zijn, onderzoek dat gedurende de laatste 30 jaar de wetenschappelijk basis heeft gelegd voor vele veranderingen in internationale regelgeving."
Bijvoorbeeld, de handelwijze van het Ramazzini Instituur staat bekend als mega-proefnemingen gedurende een geheel leven, dat betekent dat grote groepen knaagdieren tot dat ze uit zichzelf overlijden onderzocht worden op histopathologische veranderingen. Dit schematisch voorbeeld van een werkwijze is in contrast met de meeste laboratoria waar knaagdieren als ze 110 weken oud zijn worden opgeofferd (wat 2/3 van hun levensduur betekent). De opzet van het Ramazzini onderzoek weerspiegelt de menselijke lichamelijke conditie waarbij mensen worden blootgesteld aan stoffen uit de industriële- en normale omgeving vanaf de conceptie tot de natuurljke dood. "Aangezien 80% van de diagnose kanker bij mensen wordt gesteld na de leeftijd van 55 jaar, is het van het grootste belang om te zien hoe een stof proefdieren beïnvloed in het laatste derde gedeelte van hun leven", merkt Soffritti op. Hij voegt daar aan toe dat "het verschijnsel van chronische longontsteking noraal is bij het natuurlijke proces van de dood. Bovendien werden ontstekingen gezien zowel in de met aspartaam behandelde dieren als bij de controle groep".

Met betrekking tot een pathologisch rapport, werd het niet juist of noodzakelijk geacht om een klein deel van de 34,000 objectglaasjes beschikbaar te stellen voor nader onderzoek, vooral gezien de statistische kracht van een onderzoek van deze omvang. Objectglaasjes van eerdere kanker onderzoeken van aspartaam werden niet gezien door het AFC team, een handeling waarvan Dr. Soffritti gelooft dat verplicht zou hebben moeten zijn in het licht van de resultaten van de Europese Ramazzini stichting, tenminste datgene waarbij de haemopoietische- en lymphe organen en weefsels waren betrokken. Bij de grootste dosis die getest werd in het Ramazzini onderzoek, kreeg 25% van de vrouwelijke ratten lymfatische leukemie vergeleden tot 8,7% van de controle groep. Door de globalisatie van het geïndustrialiseerde dieet en het steeds toenemende gebruik van kunstmatische zoetstoffen onder miljarden mensen in zowel geïndustrialiseerde- als in ontwikkelingslanden, ziet de Europese Rammazzini Stichting hun werk met zoetstoffen als de hoogste prioriteit voor de bescherming van de openbare gezondheid, vooral de gezondheid van kinderen en zwangere vrouwen die zich bevinden onder meest gevoelige bevolkingsgroep. In het licht van dit doel, en gezien de tekortkomingen van eerdere kankeronderzoeken van kunstmatige zoetstoffen, verklaarde Soffritti dat: "we plannen en houden aanvullend onderzoek, niet alleen naar aspartaam, maar ook naar andere zeer verspreide zoetstoffen en gebruikte mixen in duizende voedingsmiddelen, dranken en farmaceutische producten. Internationale bureaus zoals de EFSA zullen ons eerste referentiepunt blijven en we zullen doorgaan om hen op tijd geïnformeerd te houden met betrekking tot onze resultaten".

Contactpersoon voor de pers:

Kathryn Knowles,
Directeur van initiatief ontwikkeling van de Europese Stichting voor Oncologie en milieu wetenschappen "B. Ramazzini"
+39 0516640460 (ext.3 ) development@ramazzini.it

Infomatie over het onderzoek van de Europese Ramazzini Stichting naar aspartaam: De lange termijn bioanalyse naar aspartaam gehouden in het laboratorium van het Cesare Maltoni Cancer Research Center van de Europese stichting voor Oncology en milieu wetenschappen ?B. Ramazzini?, vertegenwoordigd het grootste, meest omvattende kankeronderzoek naar aspartaam dat ooit gehouden is, zowel in aantal knaagdieren en de grootte van de geteste dosis. In het onderzoek werden 1800 Sprague-Dawley ratten (900 vrouwtjes en 900 mannetjes) van een kolonie die gedurende meer dan 30 jaar in het zelfde laboratorium worden gebruikt. Om het dagelijkse gebruik te simuleren, werd aspartaam toegediend aan het standaard ratten dieet, in hoeveelheden van 5000, 2500, 500, 100, 20, 4, and 0 mg/Kg lichaamsgewicht. Behandeling van de dieren begon bij de leeftijd van 8 weken en ging door tot ze uit zichzelf doodgingen. Er werd dan een volledige autopsie en onderzoek van de histologische structuur van aangetast weefsel en organen gedaan, er werd voor een totaal vn 34000 objectglasjes gecontroleerd onder de microscoop.

De resultaten van het onderzoek toont aan dat aspartaam, toegediend bij afwisselende niveau's in de voeding, waardoor statistisch belangrijke dosis-afhankelijke toename van lymfomatische leukemie en kwaadaardige turmoren van de nieren werden veroorzaakt bij vrouwelijke ratten en kwaadaardige tumoren van de perifere zenuwen bij de mannelijke ratten. Deze resultaten toonden voor het eerst aan dat aspartaam een kankerverwekkende stof is, waardoor kwaadaardige gezwellen ontstaan bij hoeveelheden die veel lager zijn dat de op dit moment aanvaardbare dagelijkse hoeveelheid voor mensen (40 mg/kg lichaamsgewicht in Europa en 50 mg/kg lichaamsgewicht in de VS).

De eerste resultaten van de studie op lange termijn van de Europese Ramazzini Stichting naar aspartaam werden in april 2005 gerapporteerd aan het ministerie van gezondheid en aan de voedsel en warenautoriteit van de Italiaanse regering. Midden juni werden deze bevindingen overgebracht aan de Europese Voedsel en Warenautoriteit (EFSA), en aan het Nationale Giftigheids programma van het Nationale instituut voor de gezondheid van de regering in de VS. De eerste resultaten, "Aspartaam veroorzaakt lymfoen en leukemie bij ratten" werden gepubliceerd in het Europese tijdschrift voor Oncologie van Juni 2005, Vol,10, n.2, 00.107-117. De uiteindelijke resultaten van het onderzoek, "Het eerste bewijs van de meervoudige kankerverwekkende effecten van aspartaam toegediend in het voedsel aan Sprague-Dawley Ratten" werd gepubliceerd in Environmental Health Perspectives van maart 2006, Vol.114, n.3, pp. 379-386. Environmental Heath Perspectives wordt uitgebracht door het Nationaal instituut voor Milieu- en Gezondheids wetenschappen, onderdeel van het Departement van gezondheid van de VS, het staat als tweede in rang van de twee tijdschriften voor milieu- en Gezondheidswetenschappen en in de top vijf van de tijdschriften voor openbare gezondheid.

Een rapport van meer dan 2400 pagina's over het overleven van de knaagdieren met de individuele gegevens en alle pathologische resultaten (zowel goed- als kwaadaardig) en eveneens de complete statistische evaluatie werd op verzoek afgegeven aan het ministerie van gezondheid en aan de Voedsel en Warenautoriteit van de Italiaanse regering, het departement van de EFSA, de FDA en het bureau voor Chemische Veiligheid en Gezondheid van Canada.

Over de Europese Ramazzini Stichting:

De Europese Stichting voor Oncologie en milieu wetenschappen "B. Ramazzini" is een private non-profit organisatie met officiele erkenning van de regering en bevind zich in Bologna, Italie. De voorzieningen omvatten een epidemiologisch research Centrum en het Cesare Maltoni kanker Research Center (CMCRC) van Bentivoglio, waar een van 'swerelds grootste en langst bestaande programma's over kankerverwekkende bio-analyses wordt gehouden. In de 10.000 m2 laboratoria van de CMCRC, worden gelijktijdig proeven met meer dan 15000 knaagdieren en kankeronderzoek op meer dan 200 scheikundige verbindingen in het werk- en de algemene milieu gehouden. Scheikundige verbindingen waarvan door de CMCRC is aangetoond is dat ze kankerverwekkend zijn, zijn o.a. vinylchloride, benzeen, formaline, gasolie en de componenten, sommige bestrijdingsmiddel en aspartaam. Het huidige onderoek omvat mega-onderoeken op electromagnetische velden die voortkomen uit de 50 Hz electrische stroom en electromagnetische velden van zendmasten gebruik in de mobile telefonie technologie.

www.ramazzini.it

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!