Onderzoek naar veiligheid van aspartaam door EFSA vervroegd

Ed Gunneweg

Dit artikel is slechts een eerste aanzet

EFSA stelt in een persbericht al vier keer eerder de veiligheid van aspartaam te hebben onderzocht. Iedere keer luidde de conclusie dat er geen aanleiding was voor een uitgebreidere herevaluatie. Voor de studie waarvan de resultaten in juli 2012 moeten worden gepresenteerd, gaat EFSA literatuuronderzoek doen en nieuwe onderzoeksresultaten bekijken. EFSA doet dan ook een oproep aan belanghebbenden om nieuwe data te leveren. EFSA werkt voor de studie samen met het Franse voedselagentschap ANSES.

In 2010 verscheen epidemiologisch onderzoek van Halldorsson onder Deense vrouwen naar de relatie tussen de inname van kunstmatig gezoete frisdrank en vroeggeboorte. EFSA stelde in februari echter vast dat er geen bewijs is voor een oorzakelijk verband. Ook Italiaans onderzoek naar kankerverwekkendheid werd toen verworpen.

Wij zijn zeer tevreden met het kritische standpunt dat de Partij voor de Dieren inneemt inzake de goedkeuring van aspartaam door de EFSA.

Op 20 oktober 2011 stelt de Partij voor de Dieren op haar website de volgende vragen over mogelijke belangenverstrengeling bij de EFSA

Vragen van de leden Thieme en Ouwehand (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over mogelijke belangenverstrengeling bij de EFSA

  1. Bent u ermee bekend dat zeker vier van de 19 leden van de European Food Safety Authority (EFSA), die zitting hebben in het ANS panel dat onder andere adviseert over de veiligheid van aspartaam, banden hebben met de producenten die aspartaam verwerken ? Hoe beoordeelt u dat, zeker gezien de weigering van EFSA om aspartaam aan een nieuw onderzoek te onderwerpen?

  2. Hoe beoordeelt u het dat volgens Corporate Europe Obsorvatory elf leden van dit EFSA panel informatie hebben achtergehouden over deze achtergrond, en is dit in strijd met de afspraken die dit panel hierover heeft gemaakt? Bent u bereid nader te onderzoeken in hoeverre dit gebeurd is?

  3. Hoe beoordeelt u het, dat professor Rientjes, èèn van de panelleden van EFSA, geld ontvangt van de Zwitserse voedingsgigant Nestlé, het IOFI, een Internationale Organisatie van Kleurstoffenindustriën en de Amerikaanse kleur,- en smaakstoffen Associatie FEMA?

  4. Hoe beoordeelt u het, dat de heer Speijers, ook èèn van de panelleden van EFSA, adviezen zou geven aan Pepsico en Danone?

  5. Hoe beoordeelt u het, dat deze beide panelleden deze informatie niet bij hun aanstelling opgegeven hebben?

  6. Deelt u de mening dat de onafhankelijkheid van onderzoekers naar de mogelijk schadelijke effecten van aspartaam niet gewaarborgd kan worden, indien deze onderzoekers tevens betaald worden door producenten van producten met aspartaam? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet?

  7. Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van Thorhaller Halldorsson dat verbanden heeft aangetoond tussen het gebruiken van aspartaam en vroeggeboorten, en van het onderzoek van Morando Soffritti dat wijst op risico?s op long- en leverkanker door het gebruik van aspartaam?

  8. Deelt u de mening dat nieuwe wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op risico?s van een veelgebruikte voedingsstof, moeten leiden tot een nieuw onderzoek van de EFSA naar de gezondheidsrisico?s van deze voedingsstof? Zo ja, deelt u de mening dat EFSA nieuw onderzoek moet doen naar de veiligheid van aspartaam en bent u bereid dit in te brengen tijdens de volgende EU-Gezondheidsraad? Zo nee, waarom niet?

  9. Heeft u er kennis van genomen dat de EFSA heeft gedreigd met een rechtszaak tegen de organisatie Corporate Europe Observatory, voor het plaatsen op hun website van een persiflage van het logo van de EFSA waarmee deze organisatie de belangenverstrengeling tussen de producenten en de EFSA aan de kaak wilde stellen? Hoe beoordeelt u dit? Deelt u de mening dat het belangrijk is dat non-gouvernementele organisatie (ngo)?s kunnen optreden als waakhond van de maatschappij om dit soort belangenverstrengelingen bloot te leggen? Zo ja, bent u bereid de EFSA op deze intimidatie aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op de vragen

Er zijn nog geen antwoorden op deze vragen.

Zie het vervolg van de openbaar gemaakte EFSA documenten en het pers-communique

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!