Mogelijke maatregelen aan de hand van nieuw onderzoek naar de kankerverwekkende gevolgen van aspartaam (suikervervanger)

* *

Parlementaire vragen
22 juli 2005 P-2874/05

SCHRIFTELIJKE VRAGEN van Kartika Liotard (GUE/NGL) aan de Commissie

Betreft: Mogelijke maatregelen aan de hand van nieuw onderzoek naar de
kankerverwekkende gevolgen van aspartaam (suikervervanger)

  1. Is de Commissie op de hoogte van bestaan van een onderzoek van het Ramazzini-instituut in Bologna waaruit zou blijken dat het gebruik van de suikervervanger aspartaam tot een verhoogd risico op kanker kan leiden?

  2. Kan de Commissie bevestigen dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ten minste twee maal (in september en eind november 2005) het Ramazinni-instituut heeft verzocht de gegevens van dit onderzoek te verstrekken om een zogenaamde "risk assesment" te kunnen uitvoeren? Heeft er vanaf september nog meer contact plaatsgevonden met het Ramazzini-instituut, hetzij door de EFSA, hetzij door de Commissie zelf? Wat is de door het Ramazinni-instituut opgegeven reden de gegevens niet onmiddellijk te verstrekken?

  3. Kan de Commissie bevestigen dat er dus, als gevolg van het bovenstaande, sinds het voor het eerst bekend worden van het nieuwe onderzoek in juni 2005 geen enkele nieuwe "risk assesment" is uitgevoerd door EFSA of enig ander instituut van de Europese Unie? In hoeverre valt dit gebrek aan activiteit te verenigen met het antwoord P-2874/05NL van de Commissie op een schriftelijke vraag van mij over deze zaak waarin werd gesproken van de noodzaak dat EFSA de zaak "snel" zou bestuderen en dat de Commissie "onverwijld" de n  odige maatregelen zou nemen?

  4. Welke stappen zullen Commissie en EFSA nu zetten om zekerheid te verkrijgen over de mogelijke onveiligheid van aspartaam? Wat zal de Commissie ondernemen indien het Ramazinni-instituut blijft volharden in het achterhouden van de gegevens? Is de Commissie bereid eventueel de Italiaanse overheid om assistentie te vragen in deze?

From: S.
Sent: 05 December 2005 15:32
To: LIOTARD Kartika
Subject: Parlementaire vragen 22 juli 2005 P-2874/05

Geachte mevrouw Liotard,

Via een medewerker van de Europese Commissie heb ik uw parlementaire vraag gelezen omtrent de kankerverwekkendheid van aspartaam. Heeft u al antwoord op deze vragen gekregen en zo ja, gaan ze serieus iets doen met de nieuwe feiten van Ramazzini?

     *** KNIP ***

Ik hoop dat u mij kunt vertellen wat ze verder met de feiten van Ramazzini gaan doen.

Met vriendelijke groet,

S

Van: LIOTARD Kartika [mailto:kliotard@europarl.eu.int]
Verzonden: maandag 5 december 2005 17:06
Onderwerp: RE: Parlementaire vragen 22 juli 2005 P-2874/05

Geachte mevrouw,

Ik antwoord u namens Kartika Liotard, die op dit moment deel neemt aan de klimaatsconferentie in in Montreal en daarom haar correspondentie niet geheel zelf kan bijhouden. Inderdaad hebben wij eind juli vragen gesteld aan de Commissie over het verontrustende onderzoek over apartaam het Ramazzini-onderzoekcentrum. In september (!) antwoordde de commissie ons dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zich met de zaak bezighoudt, en een onderzoek naar de resultaten van het centrum zal voeren. Tot dit onderzoek is afgerond achtte de EFSA het niet noodzakelijk enige waarschuwing over de mogelijke gevaren van aspartaam uit te doen. Wel liet de Commissie weten dat zij het noodzakelijke achtte dat het EFSA-onderzoek snel plaats moest vinden en dat de Commissie, indien nodig, ook spoedig na het uitkomen van dit advies maatregelen zou moeten nemen.

Inmiddels zijn we drie maanden verder en er lijkt nog niets gedaan, noch door EFSA, noch door de Commissie. Wel heeft de EFSA laten weten in juni een verzoek aan het Ramazzini-centrum te hebben gedaan voor de onderzoeksresultaten, maar deze toen niet te hebben gekregen. Eind november heeft EFSA het centrum opnieuw gevraagd de resultaten ter beschikking te stellen.

Hoewel het op dit moment voor ons onduidelijk is of er een probleem is bij EFSA, het Ramazzini-centrum of beiden, is in ieder geval duidelijk dat dit alles veel te lang duurt. De Commissie heeft zelf aangegeven dat dit prioriteit moet hebben: er is echter sinds juni dit jaar feitelijk niets gedaan! Dit is dan ook voor ons reden om op korte termijn opnieuw vragen aan de Commissie te stellen over waarom dit alles zo lang duurt, waarom de EFSA niet veele erder zelf een onderzoek heeft ingesteld, waarom er niet meer druk is uitgeoefend op het Ramazzini-centrum om hun onderzoek vrij te geven, etc. Het gaat hier immers om een potentieel zeer ernstige zaak. Helaas kunnen we verder niet zo heel veel doen, aangezien de politieke middelen van een Europarlementarier redelijk beperkt zijn.

Ik hoop dat ik u hiermee afdoende heb geinformeerd. Wanneer wij de vervolg vragen stellen (waarschijnlijk eind deze week) zal ik u uiteraard een kopie toesturen.

Met vriendelijke groet,

Frank Futselaar, medewerker Kartika Liotard.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!