Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)
"geïnfiltreerd door de Voedingsindustrie"

* *

"The Guardian"
donderdag 9 januari 2003
Sarah Boseley, redacteur gezondheid

Vertaling: Ed Gunneweg


De voedingsindustrie heeft de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geïnfiltreerd, net zoals de tabaksindustrie dat deed en slaagde er in overdreven invloed uit te oefenen over politiek die bedoeld was om de publieke gezondheid te waarborgen door de hoeveelheid vet, suiker en zout die we gebruiken te verminderen, volgens een vertrouwelijk rapport dat in handen kwam van "The Guardian".

Het rapport, door een onafhankelijk adviseur van de WHO, vindt dat:

De voedingsmiddelenindustrie trachtte goedgezinde wetenschappers die het met hun zienswijze eens waren te plaatsen bij commissies van de WHO en de Organisatie voor Voeding en Landbouw (FAO)

Ze ondersteunden geldelijk niet-regerings organisaties die werden uitgenodigd voor officiële besprekingen met vertegenwoordigingen van de VN over belangrijke onderwerpen.

Ze financierden onderzoek en politieke groeperingen die hun zienswijze onderschreven.

Ze financierden personen die de "ideologie" om tegen bepaalde regeving te zijn, bij het publiek moesten aanmoedigen, bijvoorbeeld in kranten artikelen.

"Door de gemakkelijke verplaatsingen van specialisten - in het bijzonder van toxicologen - tussen bedrijven, universiteiten, tabaks-, voedingsmiddelenindustrie en internationale vertegenwoordigingen, ontstaat een verstrengeling van belangen," staat in het rapport van de in Connecticut gevestigde academicus Norbert Hirschhorn gespecialiseerd in openbare gezondheid, die de archieven doorzocht die opgezet waren gedurende de processen in de VS die gevoerd werden voor bewijzen van voedingbedrijven die eigendom waren of in verband stonden met de tabaksindustrie."

Hij vindt dat er redelijke verdenking bestaat dat er oneerlijke invloed werd uitgeoefend "bij specifiek WHO/FAO beleid dat een oplossing zocht voor richtlijnen op het gebied van voeding, gebruik van pesticiden, additieven, vetzuren en suiker."

"De voedingsmiddelenindustrie houdt zich in belangrijke mate bezig met genetisch gemodificeerde voeding, en de tabaksindustrie heeft het onderwerp goed bestudeerd met betrekking tot haar product; er bestaat bewijs dat de tabaksindustrie plannen had om het debat over biotechnologie te beïnvloeden."

De WHO en de FAO hebben de wetenschappelijke inbreng van de voedingsmiddelenindustrie nodig zegt het rapport, maar die inbreng moet transparant en onderwerp zijn van een open debat.

"Een door de industrie beheerste organisatie, het International Life Sciences Institute (ILSI), heeft zijn expertise en deskundigheid geplaatst in het gehele spectrum van de voedings- en tabaksindustrie; op conferenties, bij commissies over voeding van de FAO/WHO en in de WHO, door middel van geschriften, tijdschriften en technische instructies.

De ergste kritiek in het rapport richt zich op beschuldigingen tegen de ILSI, opgericht in Washington in 1978 door de Heinz vestiging, Coca-Cola, Pepsi-Cola, General Foods, Kraft (eigendom van Philip Morris) en Procter & Gamble.
Tot 1991 werd deze organisatie geleid door Alex Malaspina, Vice president van de Coca-Cola.

Dr. Malaspina richte ILSI op als een niet-regerings- organisatie "in officiële betrekkingen" bij de WHO en verwierf een "gespecialiseerde adviserende status" bij de FAO.

Eileen Kennedy, wereldomvattend uitvoerend directeur van ILSI, zei dat de financiën van de regionale groeperingen exclusief van de industrie afkomstig waren, terwijl het centrale lichaam geld ontving van de filialen, van de regering en van een schenking afkomstig van Dr. Malaspina. Desondanks, zei zij, beschouwt ILSI zich als een onafhankelijk lichaam.

Zie de ledenlijst van ILSI waaruit duidelijk de belangenverstrengeling met de EU naar voren komt.

Lees verder

Om het oorspronkelijke artikel te zien met de bijbehorende links op de website van de Guardian Unlimited, ga dan naar

Lees verder

Lees in dit verband ook de artikelen van Dr. A. Kant en Ivan Wolffers, arts/schrijver

Dr. A. Kant is epidemioloog en was Tweede-kamerlid voor de SP. Dr I. Palm is epidemioloog en dr R. van Raak is filosoof, beiden zijn SP-medewerkers. Het rapport 'Ongemakkelijke minnaars' van de SP-kamerfractie verscheen in de week van 11 juni 2004.

Lees verder

In het artikel van Ivan Wolffers wordt op zeer duidelijke wijze wordt uiteen gezet waarom door de industrie gesponsord onderzoek vaak voordelig is.

De arts/schrijver Ivan Wolffers, schrijft o.a. in zijn artikel:

"Ook stopt de sponsor vaak met de financiële steun halverwege een onderzoek, als duidelijk wordt dat ze er niets mee kan en het leidt ertoe dat er nooit een 'negatieve publicatie' komt".

Lees verder

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!