De verdachte bijsmaak van 'gezonde' suikers

UITZENDING TROS-RADAR D.D. 7 APRIL 2014

9 april 2014


Lay-Out: Ed Gunneweg

In de uitzending van Radar zat een onderwerp over allerlei soorten 'Gezonde' suikers met een verdachte bijsmaak'

Op de bijbehorende website staat over aspartaam:

8. Aspartaam
Bewering: 'Aspartaam is levensgevaarlijk en kankerverwekkend'

Gezonder? Aspartaam is geen suiker, maar een eiwit (aminozuur).  Deskundigen noemen het een simpel, onschuldig, zoet smakend eiwit. Er is heel erg veel onderzoek gedaan sinds de lancering van aspartaam in 1964. Onlangs heeft de Europese voedselwaakhond EFSA na grondig onderzoek wederom gepubliceerd dat aspartaam veilig is.

Vooralsnog hebben wetenschappers nog niet kunnen aantonen dat aspartaam kankerverwekkend of anderszins schadelijk is voor de gezondheid, zoals wel wordt beweerd. Sommige wetenschappers beweren dat het gebruik van aspartaam, bijvoorbeeld light cola, niet uitmaakt voor het gewicht omdat de zoete smaak ervoor zorgt dat we toch op een andere manier kilocalorieën gaan eten. De universiteit in Wageningen weerlegt dat met een onderzoek waaruit blijkt dat we de 'bespaarde' kilocalorieën maar deels compenseren. Bij overgewicht zou aspartaam in plaats van suiker dus een verstandige keuze kunnen zijn.

Op de website www.ahealthylife.nl staat een goed artikel over de 'gezonde suikers'

Lees verder

Daar kunt u ook de Radar uitzending terugzien en het is misschien wel goed om die vooraf even te bekijken.

Het is echter jammer dat Tros Radar die eigenlijk altijd op de bres staat voor de consument, deze zelfde consument nu met het probleem laat zitten dat aspartaam een goede zoetstof is, een van de beste die er is. Prof Dr. Aart Jan van der Lelij van het EMC in Rotterdam zegt zelfs tot twee keer toe:  "Aspartaam is ECHT veilig". Martijn Katan doet ook nog een duit in het zakje, maar zijn opvattingen over aspartaam kennen we al. Lees het artikel over Martijn Katan

Lees verder

Ik vraag me oprecht af hoe het toch komt dat wetenschappers er zo van overtuigd zijn dat aspartaam veilig is. Komt dat doordat de FDA dat gezegd heeft, of komt het omdat de EU (EFSA) verklaard heeft dat het geen gevaar voor de volksgezondheid is als men zich maar aan de ADI houdt.

Door de FDA kan het niet komen, want die hebben in eerste instantie de goedkeuring tegengehouden, vanwege de gevaren voor de volksgezondheid.

De frisdranken industrie in Amerika was ook enorm tegen en bracht een dik rapport uit over de gevaren. Toen ze echter ontdekten dat ze er veel extra geld mee konden verdienen gingen ze wel aspartaam gebruiken.

In het begin mochten producten met aspartaam absoluut niet verhit worden want dan kwamen er giftige stoffen vrij en dat is nog steeds zo.

Dat de EFSA er de oorzaak van is dat er zo lovend over aspartaam gepraat wordt kan ook niet echt de oorzaak zijn. Want als wetenschappers zich ook maar een klein beetje verdiept zou hebben in de goedkeuring, dan zouden deze 'wetenschappers' kunnen weten dat de goedkeuring alles te maken had met belangenverstrengeling, ja zelfs met plagiaat.

Dat kunnen ze toch niet meer waar maken dat er van verregaande belangenverstrengeling geen sprake is. Ik vind dat deze wetenschappers zich zelf dan ook een beetje verdacht maken. Want waarom vinden deze wetenschappers, zonder zelf veel onderzoek te hebben verricht, of zelfs maar kennis te hebben genomen van beide kanten van de medaille dan dat aspartaam " geen gevaar kan?

De goedkeuring door de EFSA van 13 december 2013  kwam tot stand door gebruik te maken van een onderzoek van een door de aspartaam fabrikant in 2007 ingehuurde wetenschapper, Magnuson.

In wervende persberichten werd verklaard dat aspartaam veilig was, ook voor grote gebruikers en bij bevolkingsgroepen.

Wat deze persberichten de lezer niet vertelden is dat deze herziening werd gefinancierd door de aspartaam fabrikant, de auteurs hadden ernstige belangenconflicten, en pagina na pagina na pagina van de herziening werd onderzoek verkeerd geínterpreteerd en belangrijk onderzoek en informatie weggelaten. De lezer moet inzien hoe producenten betalen voor onderzoek en dit gepubliceerd krijgen zodat hun toxische producten in een positief daglicht komen te staan. Dit kunt u lezen in het artikel "Junk Wetenschap".

Lees verder

De EFSA heeft bijna zonder veel toevoeging het gehele onderzoek van Magnuson, dus van de fabrikant Ajinomoto overgenomen. De EFSA heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan plagiaat, en dat schijnt tegenwoordig in de wetenschap normaal te zijn. Lees voor een uitleg over de cencept-studie van de EFSA het artikel EFSA concept studie.

Lees verder

Erger is, dat alleen door de fabrikant gesponsord onderzoek werd betrokken in het onderzoek en geen enkel onafhankelijk onderzoek.

Dr. Erik Millstone, Professor of Science Policy, University of Sussex heeft op verzoek van de EFSA nog een uitgebreid overzicht van meerdere aspartaam Studies opgestuurd.

Een alinea uit zijn rapport over de goedkeuring van aspartaam:

Lees verder

"Bijvoorbeeld: het EFSA-panel vond de resultaten van de enige niet- commercieel gefinancierde langdurige aspartaam voedingsstudie met knaagdieren gepubliceerd en uitgevoerd deze eeuw door de Ramazzini Stichting niet serieus en volkomen onbetrouwbaar. Daarentegen werden onderzoeken uit de jaren '70 door, of onder contract van de commerciële sponsor van aspartaam (G.D. Searle) waarvan aangetoond was dat ze ondeskundig uitgevoerd en misleidend gerapporteerd waren, maar de EFSA behandelde ze als probleemloos betrouwbaar. Het verzuim om de zeer ernstige tekortkomingen te erkennen in tenminste 15 van de vroege studies is vooral verontrustend gezien het feit dat ik de EFSA, in antwoord op een specifiek verzoek van de EFSA in 2011, van gedetailleerde bewijzen voorzag -in de vorm van fotokopieën van originele documenten - die bijvoorbeeld aantoonden dat "observatie verslagen aangaven dat dier A23LM leefde in week 88, dood was van week 92 tot en met week 104, weer levend was in week 108, en opnieuw dood in week 112."

http://dottal.org/DIE%20DIE/survey_of_aspartame_studies.htm

Het heeft niet mogen helpen

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!