Vraag aan de Voedsel en Waren Autoriteit


Lay-Out: Ed Gunneweg

Aan: Voedsel en Waren Autoriteit
Onderwerp: toevoegingen in de voeding

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van deze mail wil ik graag de aandacht vestigen op schadelijke toevoegingen in ons eten.

E-nummers in de voeding zijn toegestaan, maar ik heb het idee dat dit vooral gedoogd wordt omdat de voedingsindustrie er veel voordeel van heeft. Voedsel smaakt lekkerder, ziet er mooier uit, mensen eten er meer van (en kopen dus ook meer en weer).

Er zijn blijkbaar onderzoeken die aangeven dat er geen risico’s zijn, maar ook onderzoeken die aantonen dat er wel schadelijke gevolgen kunnen zijn.

Bijvoorbeeld smaakversterker E621 blijkt toch echt niet gezond te zijn. Het is toegestaan en kleine hoeveelheden zijn niet zo erg wordt gezegd, maar alle kleine beetjes tellen toch?

En wat te denken van kinderen die in nog klein zijn en in verhouding toch veel ‘gif’ (want zo noem ik het) binnen krijgen? In babyvoeding zijn smaakversterkers niet toegestaan i.v.m. kans op hersenoedeem, maar als ze 1 jaar zijn en met de pot mee mogen eten mogen de remmen los en kunnen ze het volop binnen krijgen.

Er zijn chipsfabrikanten die weten dat mensen letten op smaakversterkers en zij zetten dan niet E621 bij de ingrediënten maar ‘mononatriumglutamaat’. Is toch minder herkenbaar en bekend bij de mensen. Op de verpakking staat dan ook nog eens ‘geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen’. Smaakstoffen is net even een andere naam dan smaakversterkers (die er dus wel in zitten) dus mensen denken iets verantwoords te kopen! Ik noem dit misleiding.

En wat te denken van Aspartaam? Dit zit in allerlei dranken, ook voor kinderen. Is er bewijs dat dit niet schadelijk is voor kinderen? Bij twijfel niet doen toch?

Ook het Voedingscentrum lijkt partijdig te zijn door bij hoog en bij laag vol te houden dat geen enkele toevoeging schadelijk is.

De stichting ‘Ik Kies Bewust’, die logo’s zet op produkten die verantwoord zijn, blijkt alleen te letten op verzadigd vet, transvet, suiker en zout. Ik vind het te beperkt om alleen op deze toevoegingen te letten en het produkt dan als verantwoord te bestempelen. En als er zoetstoffen, smaakversterkers of kleurstoffen in zitten? Je verwacht bij zo’n logo toch het totale pakket en verwacht in één oogopslag iets goeds uit de schappen van de winkel te pakken?

En wie zitten er in deze stichting? Belanghebbende voedingsproducenten en het Voedingscentrum!

Er zijn onderzoeken die laten zien dat het lichaam slecht op toevoegingen kan reageren.

Ik bedoel o.a. kleurstoffen waar kinderen druk van worden, smaakversterkers die hersencellen bij proefdieren doden, aspartaam is dus ook zo'n stofje dat in opspraak blijft..

En niet voor niets; mensen krijgen klachten, worden zich steeds meer bewust dat het kan komen door alle ‘troep’ die toegevoegd wordt in onze voeding.

Op de site www.aspartaam.nl <http://www.aspartaam.nl/>  staan uitleg en onderzoeken wat aspartaam doet.

Op de site www.smaakversterkers.eu <http://www.smaakversterkers.eu/>  staan uitleg en onderzoeken wat smaakversterkers doen.

In het boekje: ‘Wat zit er in uw eten’ van Corinne Carget en Will Jansen, ISBN 97.89.0777.88.288, staan alle toevoegingen en of ze schadelijk zijn of niet. De verkoop loopt zo goed dat direct al begonnen is met een 2e druk.

Stel dat mensen kunnen bewijzen dat ze klachten hebben gekregen door een of andere toevoeging, en ze verhalen dat op de fabrikant, dan heeft deze een groot probleem.

Er zijn toch ook rokers die longkanker krijgen en dit verhalen op de tabaksindustrie? Terwijl van roken bekend is dat het ongezond is!  Over toevoegingen is dit nog wel minder bekend maar dat verandert steeds meer.

Heel vroeger waren er toch ook geen toevoegingen in het voedsel, het lichaam is er gewoon niet goed tegen bestand en weet niet wat het aanmoet met de vreemde stoffen. Dit verhaal klinkt toch heel logisch?

Het is toch niet voor niets dat Unox de kunstmatige toevoegingen zoveel mogelijk uit hun recepten gaat halen?

Het is toch niet voor niets dat het St. Lucasziekenhuis in Winschoten alle toevoegingen weert uit de maaltijden voor patiënten?

Het is toch niet voor niets dat het boekje: ‘Wat zit er in uw eten’ door Corinne Couget, vertaling Will Jansen, zo goed verkoopt dat er al gelijk een 2e druk aan zit te komen?

‘Waar rook is is vuur’ zou ik zeggen. En bezorgdheid is nooit voor niets. Mensen worden zich steeds meer bewust wat er in het voedsel zit en de Voedsel en Waren Autoriteit kan daar misschien bij helpen, door:

  1. De waarheid over toevoegingen boven water te krijgen en dat lukt niet door te kijken naar onderzoeken die gesponsord worden door de voedingsindustrie.

  2. desnoods stimuleren dat er nieuwe onafhankelijke onderzoeken starten

  3. het stimuleren van de produktie van eerlijke en pure voeding (wie volgt de voorlopers Unox en het St. Lucas?)

  4. invloed uitoefenen op verbod van de meest gevaarlijke toevoegingen

  5. te zorgen voor een onafhankelijke informatiebron voor mensen die eerlijke informatie willen over eten. Nu is iedereen ‘afhankelijk’ van het Voedingscentrum!

Ik hoop dat jullie mijn bezorgdheid respecteren en iets zullen gaan doen met mijn oproep!

Ik zend bijlages mee voor meer info.

Vriendelijke groet,

Antwoord van de Voedsel en Waren Autoriteit

From: Meldkamer VWA <mailto:meldkamer@vwa.nl>  
To: *****  
Sent: Thursday, November 22, 2007 4:21 PM
Subject: RE: toevoegingen in voeding

Geachte mw. .....,
 
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft uw e-mail in goede orde ontvangen. Met belangstelling heb ik kennis genomen van de inhoud van deze mail en kan u het volgende meedelen.

Met name op Internet kan door een ieder van alles worden beweerd. Doorgaans zijn dergelijke berichten gespeend van een doordachte wetenschappelijke onderbouwing. Hieronder ga ik dieper in hoe onze dienst, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), met dergelijke "signalen en berichten" omgaat.

De Voedsel en Waren Autoriteit heeft als taak het controleren en bevorderen van naleving van voorschriften voor eet-en drinkwaren die bestemd zijn voor menselijke consumptie (Food), consumentenartikelen (Non-Food) en veterinaire zaken (zoals zoönosen, dat zijn dierziekten die de mens zouden kunnen infecteren).  

Het werkterrein is vastgelegd in verschillende wetten en verordeningen. De belangrijkste wetten zijn: Warenwet, Destructiewet, Wet op de dierproeven, Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Wet milieugevaarlijke stoffen, Drank- en horecawet, Tabakswet, Diergeneesmiddelenwet, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, Wetgeving algemene productveiligheid.

In dit kader is het wellicht goed zich te realiseren dat specifiek Nederlandse wetgeving nauwelijks nog bestaat. De wettelijke regels zijn op dit ogenblik bijna allemaal "Europese" regels. De wetgeving loopt nagenoeg volledig via de Europese (administratieve) hoofdstad Brussel. "Brussel" stelt dan aan de individuele lidstaten voor de betreffende wetgeving in de eigen wetgeving op te nemen (te implementeren). Hierdoor komt het eigenlijk niet meer voor dat een bepaald middel in ons land is toegestaan, en dat dat middel in andere Europese lidstaten niet zou zijn toegestaan. Vraagstukken over bijvoorbeeld voedselveiligheid/voedselgezondheid of consumentenartikelen-onveiligheid hebben dus nauwelijks nog een puur Nederlands karakter. Het betekent óók dat niet alleen Nederlandse deskundigen zich over vraagstukken buigen, maar dat dat "Europa breed" wordt gedaan.

Dagelijks zijn een groot aantal medewerkers bezig met het onderzoeken van mogelijke gezondheidsbedreigende situaties, het adviseren aan beleidsinstanties, het onderzoeken van klachten en meldingen van consumenten en bedrijven en het ontwikkelen en publiceren van onderzoeksmethoden en -resultaten.

De werkzaamheden zijn globaal te verdelen in "Handhaving" en "Signalering". "Handhaving" is het controleren van naleving van voorschriften. Dus de controles die controleurs van onze dienst "langs de weg" ongevraagd en onaangekondigd bij bedrijven uitvoeren, en waarbij, als er wettelijke overtredingen worden geconstateerd, passende maatregelen worden genomen.

De afdeling "Signalering" houdt zich onder andere eveneens met voedselveiligheid en de veiligheid op het gebied van consumentenartikelen (non-food) bezig. Indien, door eigen onderzoek of waar ook ter wereld vandaan, een voedselonveiligheid of consumentenartikelen-onveiligheid wordt gerapporteerd, dan gaat de afdeling "Signalering" na in wat voor mate die onveiligheid in ons land actueel is. Met al de ons van dienst zijnde middelen zullen wij de veiligheid trachten te waarborgen. Indien onze eigen deskundigheid of laboratoriumfaciliteiten onvoldoende blijken te zijn, dan schakelen wij externe deskundigen en/of externe laboratoria met nog meer geavanceerde laboratoriumfaciliteiten in.

En, indien de veiligheid (de volksgezondheid) inderdaad in het geding is, dan grijpen we echt in en nemen onmiddellijk maatregelen. In zo'n geval wordt een product door onze organisatie uit de handel genomen en/of een bedrijf (tijdelijk) gesloten, zodat consumenten daar niet de nadelige gevolgen meer van kunnen ondervinden. Ook zal het publiek, indien de volksgezondheid direct in het geding is, door middel van de ons ten dienst staande media (krant-radio-tv en, niet te vergeten, via onze website www.vwa.nl) op de hoogte worden gebracht. Op die manier zullen we óók met recalls van producten omgaan.

Ik hoop en neem aan dat u, naar aanleiding van bovenstaande informatie, voldoende vertrouwen heeft en houdt in de voedsel- en non-foodproduct veiligheid in ons land, dat door onze dienst met alle mogelijke middelen zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Dank voor uw interesse in onze website en ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ben Wertheim
Medewerker Meldkamer VWA

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Postbus 19506, 2500 CM Den Haag
Gebouw "Centre Court", Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag
telefoon rechtstreeks (070) 448 48 99   /   Fax (070) 448 48 01
gratis telefoonnummer Informatie- en Warenklachtenlijn: 0800 - 0488
internet: www.vwa.nl
e-mail:   info@vwa.nl

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!