Mijn verhaal

Bewerking: Ed Gunneweg

Van: Eddy De Clerck

Sedert 1999 gebruikte ik een aantal produkten met aspartaam als vervanginssuiker. Frisdranken en ook kauwgum, 2 à 3x/week. Ook bepaalde vitaminesupplementatie met aspartaam (o.a. Supradyn forte bruistabletten).

Maanden nadien kreeg ik neuromusculaire problemen, waarvan de arts de oorzaak niet kon thuisbrengen. Nadien zijn de klachten steeds blijven toenemen, ondanks het feit dat ik geen kauwgum meer gebruikte, doch wel nog frisdranken.

Het jaar 2000 stelde men een neuromusculaire aandoening vast die men ALS noemt, sterk degeneratief en op langere termijn tast dit volledig het onwillekeurig zenuw-spierstelsel aan. Men kan de oorzakelijke verbanden niet vinden, hoewel de beste professoren dagdagelijks onderzoek doen hierna.

Actueel ben ik bijna werkonbekwaam geworden en men spreekt reeds al van hulpmiddelen zoals een wandelstok of zelfs de 'rolstoel' als vervoermiddel !!!

Indien mijn voorgeschiedenis daadwerkelijk een causaal verband heeft met de neuromusculaire klachten, dan ben ik bereid mij in een debat te mengen welk opkomt voor de rechten van de consument.

Beste groeten

Eddy De Clerck - Belgium