GEZONDHEIDS WAARSCHUWING

STUUR DEZE EMAIL DOOR AAN ZOVEEL MOGELIJK MENSEN

* ER IS NIET VEEL TIJD MEER OVER *


Vertaling: Ed Gunneweg


DEZE MEDEDELING IS BEGIN 2003 DE HELE WERELD EN VOORAL EUROPA ROND GEGAAN, OM TE TRACHTEN DE ACTIE VAN ENIGE MEP'S (LEDEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT) TE STEUNEN EN ANDEREN AAN TE MOEDIGEN OM MET HEN MEE TE STEMMEN.

TOEKOMSTIGE GENERATIES ZIJN VAN ONS AFHANKELIJK!
DEZE E-MAIL MOET ZE WAKKER MAKEN, NEGEER DIT BERICHT A.U.B. NIET.

HET HEEFT ECHTER NIET MOGEN BATEN.
Hoewel het amendement door uw steun was aangenomen, heeft de Europese commissie voor de voeding nauwelijks (GEEN) kennis genomen van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, echter des te meer van onderzoeken die gefinancierd waren door de voedingsindustrie. Het was ook niet anders te verwachten gezien de invloed van de voedingsindustrie.

Neem even de tijd om dit belangrijke bericht te lezen dat onder deze korte inleiding staat. Dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste waarschuwingen die u kunt ontvangen voor wat betreft welke chemische zoetstoffen er door de EU worden toegestaan in uw voeding. Dit is evengoed van serieuze betekenis voor andere landen.

Aspartaam bv is een vergif. Het werd in de Verenigde Staten op de markt toegelaten door bedrieglijke middelen. Kijk op www.aspartaam.nl en www.dorway.com voor de WAARHEID over deze geschiedenis en zodoende werd het zonder verder nadenken in geheel EUROPA EN DE REST VAN DE WERELD toegelaten. Nu bevindt het zich in ongeveer 9000 produkten en het worden er steeds meer.

Wij moeten DE ACTIE VAN ENIGE MEPs (Leden van het Europese Parlement) STEUNEN de anderen aanmoedigen om met hen mee te stemmen. Toekomstige generaties zijn van ons afhankelijk! Deze E-mail moet ze wakker maken, negeer dit bericht aub niet.

>----- Original Message -----<

Mission Possible UK verbonden met Betty Martini van Mission Possible International www.dorway.com

VERTEL DE MEPS VAN EUROPA:
STOP KUNSTMATIGE ZOETSTOFFEN
-DIT IS DRINGEND-
REAGEER VOOR 19 FEBRUARI 2003

Beste vrienden, netwerkers en gezondheidsactivisten van de wereld.

WAAR GAAT DIT OVER?

Dit is een internationale aanvraag (het is vijf voor twaalf) over de kunstmatige zoetstoffen. Er bestaat nu de mogelijkheid om de Leden van het Europese Parlement op het gebied van milieu, openbare gezondheid en commissies over de mening van Consumenten te beïnvloeden, die in de Europese Commissies gaan stemmen over de voorstellen en hun eigen amendementen over instructies voor zoetstoffen 94/35/EC op woensdag 19 februari a.s.

Dit is een belangrijk verzoek om uw eigen leden van het Europese Parlement een email te sturen om hen te vragen te stemmen VOOR het volgende amendement dat is ingediend voor sommige andere Leden van het Europesche Parlement, betreffende zoetstoffen:

Amendement 6 - Artikel 1 a (nieuw) - vragen aan het Europese Commissie om rapport uit te brengen over aspartaam (met inbegrip van een historische evaluatie), voorstellen over voorschriften voor etikettering van produkten die aspartaam bevatten; en een nieuw onderzoek naar de beperkingen van het gebruik van de zoetstof Stevia (Op dit moment niet toegestaan in Europa).

Amendement 14 - ANNEX, punt 3 (a) Het absoluut verbieden van cyclamaat (of te stemmen voor het terugvallen op Amendement 13 -ANNEX punt 3 (a) om alleen een zeer verminderde hoeveelheid toe te staan van 100 mg/ltr in Light dranken (Cyclamaat wordt nog steeds in Europa gebruikt).

Amendement 15 - ANNEX, punt 4 - Het schrappen van het voorstel van de Europese Commissie om Sucralose (Splenda) toe te staan. Als Amendement 15 vervalt, te stemmen voor Amendement 7 Artikel 1 b (Nieuw), om sucralose binnen 3 jaar tijd opnieuw te bezien.

WAAROM NU?

Omdat de mogelijkheden om direct bij Politici te lobbieen direct gebruikt dient te worden, in het bijzonder om hen te vragen een of meerdere voedingsadditieven te blokkeren. De MEPs zouden kunnen besluiten om een of meerdere amendementen te steunen. Omdat het al naar de 19e februari loopt is het de beste gelegenheid om hen te beïnvloeden. Uw emails naar hen zouden kunnen helpen. Kwetsbare mensen moeten beschermd worden, bv vrouwen in verwachting en kinderen - dit is slecht het begin. Andere landen zullen kijken wat Europa verbied en toestaat - het kan een invloedrijke positie zijn.

WAT MOETEN WE DOEN?

Er zijn een paar suggesties om een email te sturen naar de belangrijkste MEPs uit de lijst hieronder. Uw email hoeft niet zo lang te zijn. Email hen uw ervaringen over de kunstmatige zoetstoffen ( en wat u denkt van de Regerings instellingen die zulke produkten toestaan). Email hun staf (ook hieronder weergegeven) die eveneens overgehaald dienen te worden. We stellen voor dat u in het Engels schrijft als dat mogelijk is, of in welke Europese taal dan ook waar u zich goed bij voelt. Start uw Email bv met: .... Geachte Leden van het Europese Parlement.

Wanneer u wil bekijken welke MEPs er in de Milieu Commissies zitten (voor het geval u meer MEPs een email wilt sturen of wilt uitzoeken of uw MEP in de Commissie zit maar niet op onderstaande lijst staat, bezoek dat de website van het Europese Parlement: www.europarl.eu.int Vertel de MEPs dat u zou willen vragen hun collega's te overtuigen eveneens VOOR het bovenstaande Amendement te stemmen. Stuur een email naar de eerste MEP hieronder (dat is Anne Ferreira, de Secretaris) en verstuur via BLIND CARBON COPY uw email naar de belangrijkste leden van de Europese Gemeenschap en hun Staf (zodat ze niet weten welke en hoeveel andere MEPs uw email hebben gekregen). Verstuur uw Email naar:

 •  AnFerreira@europarl.eu.int

     BLINDE KOPIE AAN:

 •  USandbaek@europarl.eu.int
 •  FrRies@europarl.eu.int
 •  MPaulsen@europarl.eu.int
 •  ebakopoulos-assistant@europarl.eu.int;
 •  JSjostedt@europarl.eu.int;
 •  CJackson@europarl.eu.int;
 •  JBowis@europarl.eu.int;
 •  KFlorenz@europarl.eu.int;
 •  ROomen@europarl.eu.int;
 •  DRothBehrendt@europarl.eu.int;
 •  PWhitehead@europarl.eu.int;
 •  VDekeyser@europarl.eu.int;
 •  MNobilia@europarl.eu.int;
 •  ADeRoo@europarl.eu.int;
 •  ISchorling@europarl.eu.int;
 •  PLannoye@europarl.eu.int;

Verstuur ook een BLINDE KOPIE naar de staf die u hieronder ziet die voor ieder van de politieke groepen werken.

 •  OEmmes@europarl.eu.int;
 •  HKandolf@europarl.eu.int;
 •  MManz@europarl.eu.int;
 •  RChadwick@europarl.eu.int;
 •  CFalk@europarl.eu.int;
 •  MLaera@europarl.eu.int;

We moeten de doelstelling hebben om het hen te doen begrijpen en om actie te ondernemen en weerstand te bieden aan de big business. Maak hen duidelijk hoe u er over denkt (wel beleefd natuurlijk); wat voor klachten u heeft gehad (als dat in uw situatie zo is); wat er nodig is en hoe zij kunnen helpen om dit te bereiken. Zie het laatste gedeelte van deze Email voor meerdere ideeën.

WAT GEBEURT ER OP EN NA DE 19e FEBRUARI 2003?

Op de 19e februari 2003, komt de Milieu Commissie bijeen om over alle Amendementen te stemmen. Deze Amendementen (die veranderingen zullen aanbrengen in de belangrijkste instructies voor de Zoetstoffen in geheel Europa 94/35/EC) samen met het Rapport over de achtergrond gegevens van de Secretaris zullen dan voortgang vinden met de officiële mening van de Committees. De volgende stap is ongeveer gepland rond de 8e april in Straatsburg - het zou ook later kunnen zijn. Dat wordt een Plenaire Zitting genoemd, als alle meer dan 600 MEPs zullen stemmen over het zoetstof Amendement andere Europese zaken. Als de Milieu Commissie slecht VOOR sommige van de boven genoemde Amendementen zal stemmen op de 19e februari, kan dat van invloed zijn op de manier van stemmen van al de andere MEPs bij de Plenaire Zitting. Het is noodzakelijk om de Milieu Commissie NU te beïnvloeden in plaats van later. Kijk voor een update over de stemming van de 19e februari op www.dorway.com en waarschijnlijk ook op www.aspartaam.nl

WAT MOET U DOEN

Verstuur deze email zo snel mogelijk naar iedereen die u kent en vraag ze om hem zelf ook weer door te sturen. Wellicht moet u dat wel doen voordat u uw eigen mail gaat schrijven.

BELANGRIJKE WEBSITES

Ze bevatten een enorme hoeveelheid rijkdom aan informatie en ervaring over belangrijke zaken die de gezondheid betreffen die heel vaak door de tegenstanders belachelijk worden gemaakt.

www.dorway.com (Aspartaam, stevia, toegang tot hulpgroepen, kopieën van teksten van belangrijke historische documenten bv de getuigenissen voor het Congres, het Bressler Rapport, de onderzoeksrapporten van de United Press International, de officiële getuigenissen van Wetenschappers en artsen over de gebrekkige wetenschappelijk onderzoeken en hoe aspartaam goed gekeurd werd (maar dat niet had gemogen) en veel meer.

www.holistimed.com Aanvullende gezondheidsinformatie, natuurlijke zoetstoffen zoals Stevia; kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam en andere zoetstoffen die u niet moet gebruiken; de ontkenningen van allerlei officiële informatie en de NIEUWE ONAFHANKELIJKE ANALYSES van de Europese Wetenschappelijke Commissies over de veiligheid van aspartaam, zie http://www.holisticmed.com/aspartame/scf2002.html

www.mercola.com (een uitstekende site door Dr. Mercola met een grote hoeveelheid informatie over medische zaken met inbegrip van een overzicht van sucralose) www.mercola.com/2000/dec/3/sucralose_dangers.htm

www.foodcomm.org.uk (veel over campagnes en informatie over cyclamaat

www.aspartaam.nl/ (veel informatie in het Nederlands over aspartaam en smaakversterkers)

Nog wat belangrijke sites: Boeken www.sunsentpress.com en www.amazon.com over zowel aspartaam als smaakversterkers

Europarlement

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/envi/20030121/

http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/aspartamereview

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out155_en.pdf

NOG WAT SUGGESTIES

Eerste alinea:

Waarom u schrijft om op 19 februari te stemmen VOOR Amendent 6; Amendement 14 (met als mogelijk terug te vallen op Amendement 13); Amendement 15 (met als de mogelijkheid terug te vallen op Amendement 7). Geef u kijk op kunstmatige zoetstoffen

Tweede en derde Alinea:

Beschrijf uw ervaringen met zulke zoetstoffen, met genoeg details om uw positie te begrijpen en waarom u het zo belangrijk vindt dat er iets gedaan zou moeten worden en dat zij de MEPs de mogelijkheid hebben om dat te doen.

Laatste Alinea:

Een conclusie waarin u uw verwachtingen zet over de MEPs als zij stemmen - hun verantwoordelijkheid naar hun kiezers of welk deel van Europa dat ze vertegenwoordigen; het belang om principiele voorzorgen te nemen die aan de tekst ten grondslag ligt - het beschermen van kwetsbare mensen.

PS

Wanneer u er niet geheel zeker bent over alle Amendementen, schrijf dan over kunstmatige zoetstoffen waar u problemen door heeft ondervonden en waarom u misschien bent overgegaan op Stevia - Als het tenminste in Nederland of België is te verkrijgen.

*********************************************************************

Onze dank gaat uit naar iedereen die dit bericht heeft gelezen en ook ernaar gehandeld heeft. Het wordt opgedragen aan al die mensen die actie voeren tegen de gevaren van onze voeding, vooral de anti-aspartaam campagnevoerders, juristen, consumentengroepen, artsen, wetenschappers en slachtoffers die al lange tijd bezig zijn met de gevolgen van het gebruik van voedingstoevoegingen en die moeite doen om de tendens te bestrijden, om meer en meer additieven en meer chemische stoffen aan onze voeding toe te voegen.

Vertaling: Ed Gunneweg


Lees ook de ractie op het afwijzend besluit van de Europese commissie voor de voeding

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!