Herevaluatie aspartaam

Een zwarte dag voor de bevolking van de EU

* *

Lay-Out en Vertaling: Ed Gunneweg

Op 19 februari 2003 hebben de leden van het Europese Parlement voor Gezondheid, gestemd voor een herevaluatie van de kunstmatige zoetstof aspartaam (E951). Het amendement was voorgesteld door het Belgische lid, Paul Lannoye die tevens een voorstel deed om te komen tot een verbetering van de etikettering van producten met aspartaam.

Er werd ook gestemd voor een herevaluatie van de natuurlijke zoetstof Stevia (die op dit moment, zonder duidelijke reden, verboden is) voor gebruik in geheel Europa.

Zwarte dag voor de Europese Commissie voor de voeding.

De Europese Commissie heeft na amper één maand het amendement van 19 februari 2003 verworpen, waarbij de zoetstof aspartaam opnieuw bekeken zou worden. De Europese Commissie heeft dit voorstel tot wijziging besproken en haar vonnis geveld.

"Aspartaam lag geruime tijd onder vuur omdat de stof kwalijke gevolgen zou kunnen hebben van hoofdpijn tot hersentumoren. Dat waren "anekdotische beweringen zonder wetenschappelijke grond die onnodige angst veroorzaken", is de mening van de Commissie.

Helaas zijn de ziekteverschijnselen die mensen vertonen na het gebruik van aspartaam geen "Anekdotische beweringen"

Dat er geen wetenschappelijke grond zou zijn voor deze "anekdotische" beweringen is een aantasting van de waarheid. Er bestaat juist veel wetenschappelijk bewijs voor de kwalijke gevolgen van de zoetstof aspartaam.

Het is volkomen onmogelijk dat de Europese Commissie voor de voeding, in amper een maand tijd, de enorme berg wetenschappelijk bewijs heeft kunnen bestuderen. Laat staan dat de commissieleden daarover in zo'n korte tijd een beslissing hebben kunnen nemen. Het is heel jammer dat wij voor deze belangrijke zaken kennelijk afhankelijk moeten zijn van instanties, die:

  1. A. voor het welzijn van de inwoners van Europa (die hen gekozen hebben) en waarvoor zij vanuit deze zwaar betaalde functie toch een zekere verantwoordelijkheidhebben
  2. B. Maar die juist vanuit die functie ons (inwoners) blijkbaar absoluut niet serieus nemen.
  3. Zie het artikel Infiltratie WHO  door de voedingsindustrie.

De webmaster heeft naar aanleiding van deze schertsvertoning door de commissie voor de voeding vragen laten stellen in de Europese Commissie. Wij willen graag weten hoeveel en door welke wetenschappers dit "uitputtende" onderzoek is gedaan. Zijn er ook wetenschappers van buiten de EU aangetrokken? Hebben deze wetenschappers soms banden met de voedingsindustrie? Het zou ons niet verbazen, gezien de grote invloed die deelnmers van ILSI hebben op het beleid van de EU.

De ILSI is een door de industrie geleide organisatie, het International Life Sciences Institute (ILSI). Het heeft zijn specialisten en specialisaties geplaatst in het gehele spectrum van het voedings- en tabaksbeleid: bij besprekingen, bij FAO/WHO, beleidsCommissies over voeding en binnen de WHO, tijdschriften en technische instructies." (Guardian 2003)

Zie de deelnemerslijst van de ILSI. Alle bedrijven die vertegenwoordigd zijn in de voedingsindustrie zijn hier te vinden.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!