Open brief aan Ajinomoto
de Producent van Aspartaam

Antwoord op de disinformatie zoals die te vinden is op

* http://american.aspartame-info.com/media/default.asp *

Beste Ajinomoto:

U zegt: "dat het uw bedoeling is om objectieve informatie over aspartaam te verstrekken en dat het regelmatig het middelpunt is geweest van ongefundeerde kritiek." Laten we elkaar van het begin af aan goed begrijpen, aspartaam is al gedurende de 20 jaar dat het op de markt is het middelpunt van kritiek geweest en eveneens gedurende de 16 jaar dat de FDA in staat was om de goedkeuring tegen te houden.

deel 1

U zegt: "dat het uw bedoeling is om de wetenschap voor zich zelf te laten spreken," laten we dat dan ook doen. Allereerst, zei de FDA van het begin af aan niet alleen dat het niet veilig was, maar wilden ze Searle ook aanklagen. Wij kennen allemaal de macht van de farmaceutische industrie, zo zelfs dat de openbare aanklagers van de V.S., Sam Skinner and William Conlon, in dienst werden genomen door de advocaten firma Sidley en Austin, die de verdediging op zich hadden genomen, zodat het mogelijk was dat de verjaringstermijn verliep.

Als een product veilig is hoeft u geen psychologische manipulatie te gebruiken om het goedgekeurd te krijgen. Een intern memo van G. D. Searle openbaarde de strategie. (Helling 1970):
Op secrets.txt. hebben we dit gekwalificeerd als Geheime Handels Informatie en het werd pas openbaar gemaakt tijdens de Hoorzittingen van het Congres.

Hier is een uittreksel

"Bij de bespreking (met ambtenaren van de FDA), zou de basisfilosofie van onze benadering van voeding en geneesmiddelen er een moeten zijn om te proberen hen ertoe te brengen ja zeggen", "om dat wat wij gaan vragen zodanig te rangschikken dat wij eerst die vragen stellen waar wij graag een "ja" op zouden willen horen, zelfs als wij dat in moeten brengen dat voor ons geen betekenis heeft, behalve dat het voor hen een gewoonte wordt om ja zeggen.
Wij moeten een positieve sfeer scheppen in onze omgang met hen. Het zou helpen als wij hen ertoe kunnen brengen om hun mensen zover te krijgen om ons gunsten te verlenen. Dit zou ook helpen om hen in een onbewuste gemoedsgesteldheid van deelname te brengen."

Voor het geval het u interesseert, Ajinomoto, dit hoeft u niet te doen om veilige producten goedgekeurd krijgen. U had eenvoudig eerlijke onderzoeken moeten voorleggen.
Ik was bijzonder geinteresseerd in de laatste paragraaf waarin DKP (diketopiperazine) wordt besproken .

Dr. John Olney, een wereld beroemde neuroloog, die de fundering heeft Gelegd Voor Het Onderdeel Van De Neurologie Genaamd 'Excitotoxicity' Bemerkte Dat Dkp, In De Darm Een Stof Produceerde Die Gelijkwaardig Was Aan N-Nitrosourea, Een Krachtig Chemisch Product Dat Hersenentumoren Veroorzaakt. Diketopiperazine Betekent Letterlijk Cyclisatie Van De Volledige Aspartaam Molecule. Het Is Één Van De Carboxyl-Groepen Van De Asparaginezuur Molecule Die Reageert Met De Aminogroep Van De Phenylalanine Molecule Wat De Manier Is Waarop Aminozuren Altijd Met Elkaar Reageren. Peptide Banden.

Hier is wat Herbert Helling van Searle zei!

"Met de geleidelijke methode, hebben wij geen mogelijkheid om het maximum mogelijke gebruik in te schatten en vandaar dat we de gegevens moeten gebruiken die op bijna volledige omzetting in DKP worden gebaseerd. Als wij dit gebruik bij de oorspronkelijke FAP (eerste goedkeuring) invoeren, lopen wij grote kans om op de korte termijn met niets te eindigen en niets op de lange termijn, terwijl de andere benadering ons op korte termijn iets zou geven en vrij waarschijnlijk net zo veel als wij ooit op de lange duur zouden krijgen.
Ik denk dat het voor ons zeer belangrijk wordt om onze zoetstof zo snel mogelijk in de handel te brengen om ervoor te zorgen dat mensen minder met andere zoetstoffen moeten werken. De activiteiten in de V.S. zullen de neiging hebben om de activiteiten in andere landen eveneens te beïnvloeden."

Hier geeft Searle dus toe dat zij rekening moeten houden met bijna volledige omzetting in een stof die hersenentumoren veroorzaakt en zij wilden niet dat de FDA dat wist omdat ze het dan niet zouden goedkeuren. Het interesseerde ze niets dat mensen hersenentumoren zouden krijgen zoals de ratten.

En zij deden er alles aan om de hersenentumor kwestie te verdoezelen. Zelfs bij controle door de FDA, - het Bressler Rapport -, wordt besproken hoe zij de hersentumoren bij de ratten eruit konden snijden om ze dan weer terug in het onderzoek te zetten. Toen er ratten stierven lieten ze ze op papier herleven.

Deel 2

Uit het Rapport van de FDA Werkgroep zijn hier enkele van de relevante bevindingen:

A: "Het uitsnijden van weefsel (tumoren) van levende dieren, in sommige gevallen zonder histologisch onderzoek van die weefsels, zonder het aan FDA te melden." (Schmidt l976c, pagina 4 van de Senaat l976b van de V.S.).
Toen ze ondervraagd werden over deze acties, verklaarden vertegenwoordigers van Searle, dat "deze weefsels zich in het hoofd en halsgebied bevonden en het voeden van de dieren verhinderde." (Buzzard 197a)

(Martini: eerlijk gezegd, een inbreker kan een beter alibi verzinnen! Hoeveel hersenentumoren werden er uitgesneden die niet ontdekt werden?)

Het "nalaten om alle interne tumoren aan FDA te melden die bij de proefdier ratten voorkwamen, zoals poliepen in de baarmoeder, eierstokgezwellen evenals andere letsel." (Grossl987a, pagina 8)

B: G.D. Searle "bewaarde dierlijk weefsel zolang in formaline op dat zij verslechterden" (Gordon l987, pagina 496 van de Senaat van de V.S. l987; Schmidt l976c, pagina 25..27 van de Senaat l976b van de V.S.)

C: "In plaats van autopsie op de resusapen te doen die leden aan epileptische insulten na te zijn gevoed met aspartaam, had de onderneming een nieuw onderzoek gefinancierd naar epileptische insulten bij apen met gebruikmaking van een andere methodologie die geen problemen aantoonde." (Gordon l987, pagina 496 van de Senaat van de V.S. l987)

D: "Dieren werden niet beschikbaar gesteld voor lijkschouwing terwijl, in feite, de verslagen erop wezen dat de dieren wel beschikbaar waren, maar Searle verkoos om ze niet beschikbaar te stellen. "(Schmidt l976c, pagina 5 van de Senaat l976b van de V.S.)

E: "Dieren die waren gestorven werden soms geregistreerd als zijnde in leven en omgekeerd. Het ging om ongeveer 20 dieren die dood waren gemeld, terwijl bij latere observatieperiodes gerapporteerd werd dat ze weer in leven waren." (Gross l985, pagina S10835)

F: "Het selecteren van statistische procedures die het totaal aantal dieren als noemer gebruikte terwijl slechts een gedeelte van de dieren werd onderzocht, om zodoende de betekenis van ongunstige gevolgen te reduceren." (Schmidt l976c, pagina 4 van de Senaat l976b van de V.S.)

G: G.D. Searle Vertelde de FDA dat 12 partijen DKP waren vervaardigd die in één onderzoek werden getest, toch werden er eigenlijk slechts zeven partijen gemaakt. (Gross l985, pagina S10835).

H: "Belangrijke afwijkingen van de protocollen van de verschillende onderzoeken werden genoteerd, die de waarde van deze onderzoeken in opspraak zouden hebben kunnen brengen.... In tenminste één onderzoek, het 52 weken durende aspartaam onderzoek met apen, werd het protocol geschreven nadat het onderzoek in werking was gesteld (Gross l985, pagina S10835).

I: "het is belangrijk om op te merken dat de werknemers van Searle, verantwoordelijk voor de inspectie van de meeste voortplantings- onderzoeken, slechts één jaar voorafgaande ervaring hadden, toen ze werkten aan de populatie-dynamica van het katoenstaartkonijn voor de Dienst dieren in het wild in Illinois.

"Om hem op deze titel van 'Hooggeplaatst Onderzoekassistent voor Teratologie' (foetale schade) voor te bereiden kocht Searle boeken voor hem om over het onderwerp te lezen en stuurde hem ook naar een vergadering van de Vereniging voor Teratologie. Dit kwalificeerde hem om 18 van de aanvankelijke tests aan FDA voor te leggen en tevens te zorgen voor de opleiding van een medewerker en 2 technici. Hij moet ze zeker goed aan het werk hebben gehouden, omdat Searle beweerde dat 329 teratologie onderzoeken in slechts 2 dagen werden gedaan. Hij schatte dat hij zelf ongeveer 30 foetussen per dag onderzocht, maar ambtenaren van het Centrum voor Voeding en Toegepaste Voeding hebben nooit kunnen vaststellen hoe dat mogelijk was." (Graves l984, pagina S5500, CongresVerslag l98a).

J: "Bij elk gecontroleerd onderzoek, werden de slechte praktijk, de onnauwkeurigheid, en de discrepantie genoteerd in de fasen vóór de dood die het onderzoek konden compromitteren." (Grossl985, pagina S10836 van CongresVerslag l985b)

K: "Het verstrekken van informatie aan de FDA op een dusdanige manier dat problemen waarschijnlijk niet opgemerkt zouden worden, zoals het bewerken van het rapport van een geraadpleegde patholoog. . . Het melden van één pathologierapport terwijl een andere niet werd ingediend, ook werd er niet verwezen naar een ander gewoonlijk ongunstiger pathologierapport over hetzelfde objectglaasje" (Schmidt l976c, pagina 4 - 5 van de Senaat l976b van de V.S.)

L: Dieren werden niet verwijderd uit de ruimte tijdens het tweemaal per maand bespuiten met een verdelgend middel (Grossl985, pagina S10836 van Congres Verslag l985b)

M: Vaak werden de substanties die aan de dieren werd gegeven niet getest, geanalyseerd of getest op homogeniteit. "Er werden geen verslagen gevonden die erop wezen dat de mengsels die voor behandeling in de onderzoeken werd gebruikt ooit werden getest of geanalyseerd op pesticiden. De lopende inventarisverslagen voor mengsels voor behandeling of testmengsels die bij de behandeling werden gebruikt werden niet bijgehouden." (Grossl985, pagina S10836 van Congres Verslag l985b)

N: In het 115 weken durende aspartaam (DKP) onderzoek bij ratten werden de geschreven pathologische observaties veranderd door de controlerende patholoog, Dr. Rudolph Stejskal alhoewel hij niet aanwezig was bij de autopsies en de observaties van de patholoog die autopsies uitvoerde niet kon hebben geverifieerd. De patholoog die enkele autopsies uitvoerde had geen officiele opleiding voor dergelijke procedures. (Grossl985, pagina S10837 van CongresVerslag l985b).

O: "Objectglaasjes werden, in strijd met het protocol, niet geprepareerd met dit (ongebruikelijke) beschadigde weefsel van het aspartaam (DKP) onderzoek voor microscopisch onderzoek. . ." (Grossl985, pagina S10837 van CongresVerslag 1985b)

P: "De in het 46 weken durende aspartaam hamsteronderzoek gerapporteerde bloedmonsters die aan de FDA werden voorgelegd als de waardes van 26 weken (voor precies omschreven dieren), werd door onze onderzoekers ontdekt dat het in feite waarden van andere dieren waren die in de 38ste week werden afgenomen. Veel van de dieren waarvoor deze waarden werden gemeld (aan de FDA) waren dood in de 38ste week." (Grossl985, pagina S10838 van CongresVerslag l985b).

Q: "Het blijkt duidelijk uit het rapport, uit gedeelten van het aanhangsel, dat alle individuele (dierlijke) waarden klinische laboratoriumgegevens bevatten, beschikbaar uit het dossier met onbewerkte gegevens. Een geselecteerd gedeelte van deze waarden schijnt in de berekening van de groepswaarden (die aan FDA werden gemeld) gebruikt te zijn. Het is niet duidelijk welke criteria voor het selecteren van een gedeelte van de waarden of voor het schrappen van andere gebruikt kunnen zijn in de berekening van de waarden (die aan FDA werden gemeld). "(Grossl985, pagina S10838 van CongresVerslag l985b).

R: (Er waren) "administratieve of rekenkundige fouten die in rapporten met minder tumoren resulteerden." (Schmidt l976c, pagina 27 van de Senaat l976b van de V.S.).

S: (G. D. Searle) "vertraagde het melden van alarmerende bevindingen." (Schmidt l976c, pagina 27 van de Senaat l976b van de V.S.).

Dus u zegt dat het uw bedoeling is "om de wetenschap voor zich te laten spreken"! Hier Ajinomoto, alles is een kwestie van openbare verslagen!!! Als u de wetenschap voor zich wilt spreken, hoe komt het dan dat u deze verslagen niet op uw website heeft staan? FDA Toxicoloog en lid van de Werkgroep, Dr. Adrian Gross vatte het allemaal samen: (Wilson l985) "Ze (G.D. Searle) loog en ze verstrekten niet de ware aard van hun observaties want als ze dat gedaan hadden is het niet meer dan waarschijnlijk dat een groot aantal van deze onderzoeken eenvoudig voor geschiktheid zou zijn verworpen. Wat deed Searle. zij getroosten zich grote moeite om deze tekortkoming van de onderzoeken te camoufleren. Zoals ik zeg, filteren en enkel dat aan FDA voorleggen dat zij wensten dat de FDA mocht weten en zij deden bijvoorbeeld nog meer vreselijke dingen. Zouden dieren tumoren ontwikkelen terwijl zij in het onderzoek waren, goed dan zouden zij deze tumoren uit de dieren verwijderen." Dit is de soort wetenschap die aspartaam (NutraSweet/Canderal/Benevia/Equal, enz.) goedkeurde en er is geen manier om het te verbergen want het is openbaar bezit. Hoe kan het dat u het accountantsverslag van de FDA, het Bressler Rapport niet op uw Website heeft. U bent van harte welkom om het op te halen op de website van www.dorway.com. Uiteindelijk wilt u toch liever de wetenschap voor zich laten spreken, niet waar?

Hoofdonderzoeker van de FDA en leider van het Onderzoeksteam, Phillip Brodsky beschreef de leden van het Onderzoeksteam uit l976 als enkele van de meest ervaren drugonderzoekers. Hij verklaarde verder dat hij nog nooit zo iets slechts gezien had als de onderzoeken van G. D. Searle. (Graves l984; pagina S5499 van congresverslag l98a).

Het rapport citeerde een brief die aan G. D. Searle werd geschreven op 15 Juli l975 van hun adviseur in voortplanting en teratologie, Dr. Gregory Palmer, met betrekking tot een overzicht van sommige van de voortplantingsonderzoeken van G. D. Searle's die aan FDA waren voorgelegd (Grossl985, pagina S10838 van Congresverslag l985b):
"Zelfs als we uw spoor volgen, lijkt het me dat u de kwestie slechts heeft verward door een reeks onvolkomenheden of duidelijk gebrek aan expertise inzake het beheer van de dieren. Wegens deze twee factoren, is al het zorgvuldige en gedetailleerd onderzoek van foetussen, al het schrijven, samenvatting en nog eens samenvatten van weinig nut wegens de onbetrouwbare basis."

Dit herinnert aan wat Dr. Jacqueline Verrett zei, een vroegere FDA toxicoloog, en ook het lid van de Werkgroep die de juistheid van onderzoek onderzocht dat door Searle werd gedaan om de veiligheid van aspartaam te bewijzen, was dat zij geloofde dat de originele aspartaam onderzoeken "gebouwd waren op een fundering van zand." (Verklaring van Dr. Jacqueline Verrett, FDA Toxicoloog, voor de commissie van de Senaat van de V.S. voor "Labor and Human Resources", betreffende "de Zorgen voor de Gezondheid en de Veiligheid van NutraSweet." (3 November, l987).

Zij getuigde dat de gebrekkige onderzoeken die door Searle waren uitgevoerd - die als grondslag voor de FDA goedkeuring werd gebruikt -een "ramp" waren en "nooit gebruikt hadden mogen worden." Zij zei dat zij geloofde dat de onderzoeken veel vragen onbeantwoord liet over mogelijke geboortedefecten en veiligheid van aspartaam.

En zij maakte bekend dat het team werd opgedragen zich geen zorgen te maken, of commentaar te leveren over de algemene geldigheid van het onderzoek. Ze zei dat een later overzicht de problemen en de gebreken verwierp of negeerde die door haar team in het oorspronkelijke rapport werden geschetst. Ze zei: "ernstig afwijkingen van aanvaardbare toxicologische protocollen" die door haar onderzoeksteam werden genoteerd in de nieuwe beoordeling van deze onderzoeken, werden niet serieus genomen." Zij waarschuwde ervoor dat alle ongepaste praktijken een onderzoek naar de veiligheid van een additief voor levensmiddelen in opspraak zouden brengen en teniet doen. Verrett besloot dat de gegevens van de onderzoeken waardeloos waren, en de veiligheid van aspartaam en zijn afbraakproducten daarom niet vastgesteld kon worden.

Zij benadrukte dat aspartaam op de markt was zonder de minimum informatie over de giftigheid. Ze zei dat er geen gegevens zijn om de interactie met DKP, bovenmatige phenylalanine, andere aspartaam stofwisselings producten, additieven, geneesmiddelen of andere chemische producten te beoordelen. In haar verklaring, ging Verrett uitvoerig in op de DKP problemen, met inbegrip van de belangrijke verhoging van baarmoederpolypen en veranderingen van het cholesterol. DKP wordt gevormd wanneer de vloeistoffen in het bijzonder vooraf met aspartaam worden gezoet. Het ontstaan van DKP is gevoelig voor temperatuurstijging en hogere temperaturen. Zij herinnerde leden van het Congres eraan "daarom was aspartaam aanvankelijk niet bedoeld of had men niet geplanned om het in vloeistoffen te gebruiken vanwege deze afbraak, er werd beslist dat het te onstabiel was om in hete voedingsmiddelen, hete vloeistoffen en ook in lightdranken te worden gebruikt."

En aangezien u er zo in geinteresseerd bent om de wetenschap voor zich zelf te laten spreken zo, zou ik u willen voorstellen op uw Website ook het 30 pagina tellende protest van de 'The National Soft Drink Association' te plaatsen, dat tot in de details ingaat op de afbraak van aspartaam, die zelfs de wet vermeldt die het toevoegen van iets dat ontbind of aanlengt in dranken verbiedt. Het werd om deze reden tot onderdeel gemaakt van het congresverslag en kan op de DORway Website worden gevonden.

U spreekt van een GAO-Rapport dat, overigens, in zijn geheel van de GAO Web site kan worden betrokken. Het maakt melding van het houden van een Openbare Onderzoeksraad om de kwestie van de veiligheid te bespreken die de goedkeuring van aspartaam omringen en een comité te vormen om de Commissaris te adviseren. Hoe komt het dat uw Website niet het feit bespreekt dat deze Onderzoeksraad niet alleen de Commissaris adviseerde om aspartaam niet goed te keuren maar tevens verklaarde dat de veiligheid niet bewezen was en de aanvraag werd ingetrokken.

U zult de samenvatting van dat rapport vinden op www.dorway.com en weldra zullen wij het VOLLEDIGE rapport hebben ingescanned, zodat iedereen het zal kunnen lezen. Op dit punt zou men moeten opmerken dat de FDA trouw weigerde om aspartaam goed te keuren. Geen Commissaris zou dat doen. Maar Searle had een NutraSweet fabriek gebouwd van 19 miljoen dollars met een inventaris waarde van 9 miljoen dollar.

Dus toen namen zij de staatssecretaris van Defensie, Donald Rumsfeld, in dienst, een veteraan in de politiek, die zeer bedreven was in de kunst van public relations. Een huispoliticus was precies wat Searle nodig had om de schade te beperken die door onafhankelijke onderzoekers was aangericht. Rumsfeld zei dat hij er voor zou zorgen om aspartaam goedgekeurd te krijgen. Dit wordt gedocumenteerd in het 8 maanden durende onderzoek door de Verenigde Internationale Pers en in het Congresverslag. De dag nadat Reagan president werd benoemde hij Dr. Arthur Hull Hayes als FDA Commissaris.

Het was de bedoeling van Hayes, aspartaam goedgekeurd te krijgen maar de Raad van Onderzoek vertelde hem dat hij dat niet kon doen omdat het niet bewezen was dat aspartaam veilig was en dat het hersenentumoren veroorzaakte. Daarom kwam Ajinomoto te hulp door Hayes te vertellen dat zij een onderzoek hadden gedaan en dat hij zich niet ongerust moest maken over de hersenentumor kwestie. Doch uw studie toonde eveneens hersenentumoren aan. Hayes erkende in zijn in l981 genomen besluit dat hij slechts een summier rapport van de Japanse beoordeling had geraadpleegd en het slechts vluchtig had doorgenomen. Ernstiger was, dat Hayes de federale wet overtrad door goedkeuring op deze test te baseren, aangezien het niet door de FDA commissie was gezien. Hij heeft sinsdien geweigerd om met de pers te spreken.

Zo Ajinomoto, waarom maakt u de werkelijke feiten niet wereldkundig, dat de FDA zei aspartaam niet goed te keuren, dat het niet bewezen was dat het veilig was en wanneer u er zich niet in gemengd had, zou het vandaag niet op de markt zijn. In verband met deze verklaring: "Verder, toen er vragen werden gesteld over de onderzoeken van Searle, had de FDA een onafhankelijke groep pathologen essentiële aspartaam onderzoeken opnieuw laten bekijken. GAO vond dat gedurende de hele geschiedenis van de aspartaam goedkeuring, de FDA zich bezig had gehouden met veiligheid kwesties die zowel intern als door externe wetenschappers en door bezorgde burgers ter sprake waren gebracht."
In werkelijkheid was het nalaten om het contract te betwisten van de FABRIKANT met de samenwerkende Universiteiten voor onderzoek en opleiding in de pathologie (UAREP), een grote tekortkoming.

Deze particuliere groep hield zich bezig met de feitelijke nauwkeurigheid van eerdere aspartaam onderzoeken - MAAR met de bepaling dat UAREP "geen mening zou geven over het ontwerp of de betekenis van de veiligheid van deze onderzoeken, noch in het geven van aanbevelingen over de veiligheid van aspartaam voor menselijk gebruik! Dr.M. Adrian Gross vroeg ook naar identiteit van de geloofsbrieven van UAREP met betrekking tot hun mogelijkheden om vroegere aspartaam onderzoeken te beoordelen.

Hoe kon het gebeuren? En hoe gebeurde het? Op 4 Augustus, l976, kwamen vertegenwoordigers van G D. Searle bij de FDA en OVERTUIGDEN hen om G. D. Searle toe te staan om deze privé instelling, UAREP, in te huren en hen $500.000 te betalen om 12 onderzoeken te "bekrachtigen". (Gordon l987 pagina 498 van de Senaat van de V.S. l987). Een half miljoen dollars om onder ede tot zwijgen te worden gebracht!!

Aangezien u mensen ook vertelt dat aspartaam niet in het bloed komt hebben wij net één van de originele cruciale onderzoeken ingescanned die gebruikt zijn bij de goedkeuring van dit vergif. Dit is het 52 weken durende onderzoek naar de giftigheid van orale toediening waarbij 7 zuigelingenapen aspartaam kregen toegediend.

Vijf kregen een grandmal epileptisch insult en één stierf. Ik slaag er niet in om te zien hoe dit onderzoek de veiligheid moet aantonen. Het zegt dat de grandmal epileptisch insulten werden veroorzaakt door het HOGE PHENYLALANINE NIVEAU van het SERUM. Dat in in het bloed!! En als dat niet belangrijk voor u is, één van de cruciale onderzoeken, gebruikte een pro- industrie boek, aspartaam, Fysiologie en Biochemie, Marcel Dekker, Inc., New York, L.D. Stegink en L. J. Filer, Jr. l984.

Dit is duidelijk gesponsord door het bedrijfsleven.

Pagina 161: De distributie van weefsel van mondeling toegediende radioactief gelabelde aspartaam bij de rat: Yoshimasa Matsuzawa en Yuichi O'Hara, Life Science Laboratory, Centraal Onderzoek Laboratoria, Ajinomoto Company, Inc. Yokohama, Japan. Zoals u zult opmerken, dit is UW EIGEN WERK!!!

Pagina 162: RESULTAAT: Phenylalanine Deel: Het "patroon van distributie van (U-14CPhe) aspartaam na de mondeling toediening was zeer gelijkwaardig aan dat van (U-14c) phenylalanine na 0, 5, 2, 6 en 24 uur en 7 dagen. Dertig minuten na toediening van deze samenstellingen, werden zeer hoge niveau's van radioactiviteit waargenomen in het lumen van de maag en bovenste gedeelte van de dunnedarm. Belangrijke opname van radioactiviteit werd waargenomen in de alvleesklier, maagdarm kanaal, de haarfollikels, de speekselklier en de lever.

Radioactiviteit werd waargenomen in de nier, bijnier, beenmerg, milt en het oog. Enige radioactiviteit werd gelokaliseerd in HERSENEN, hart, zwezerik, long en testikels van het RUGGEMERG (nadruk toegevoegd).

Zoals u ziet, betreft het hier allemaal een kwestie van openbare verslagen. U spreekt over ongegronde controverse, wanneer er in feite, een goede reden is voor de verontwaardiging van het publiek. Aspartaam had nooit goedgekeurd mogen worden, het is inderdaad een chemisch vergift samengesteld uit drie neurotoxinen. Zodra aspartaam op de consumentenmarkt was werd de FDA overstroomd met klachten. Zo veel klachten dat men in hoorzittingen van het congres toegaf dat de FDA mensen eigenlijk naar AIDS-Hotline doorverwees om van ze af te zijn.

Senator Orrin Hatch die door Monsanto werd betaald nadat zij Searle in l985 hadden gekocht deed alles wat hij kon om hoorzittingen van het congres te verhinderen en zelfs toen hij ze niet langer kon tegenhouden beraamde hij een plan zodat een rapport, dat door Senator Metzenbaum voor het Nationale Instituut voor Gezondheid was geschreven om onafhankelijke onderzoek te doen over de problemen die leefden onder de bevolking, nooit buiten de commissie gezien zou worden. Zij moesten onafhankelijke onderzoeken voorkomen omdat zij er geen controle over zouden hebben. En wij hebben het vervalste industrieonderzoek gedocumenteerd.

In l996 toen Dr. John Olney wereldnieuws maakte over de aspartaam/hersentumor kwestie, was het Dr. Ralph Walton die hem in het programma "60 Minutes" vergezelde met herziend onderzoek. Hij toonde aan dat 92% van het onafhankelijk onderzoek dat niet door de fabrikant wordt gecontroleerd of gefinancierd, bij nader onderzoek problemen aantoonde met aspartaam. Als u één pro-industrieoverzicht en 6 onderzoeken waar de FDA iets mee te doen had buiten beschouwing laat, was het eigenlijk 100%, Aangezien aspartaam werd goedgekeurd zijn er organisaties geweest die alle consumenten waarschuwden voor dit zenuwgif. Op dit moment bestaat Mission Possible in 50 staten en 22 landen van de wereld. Het is een wereld omstpannende humanitaire inspanning om het publiek voor de dodelijke gevolgen van dit vergif te waarschuwen.

Niemand wordt betaald en ze hebben geen motief behalve het redden van het menselijke ras. Er is een aspartaam Giftigheid Centrum en zelfs aspartaam Ontgifting Centra om de mensen te ontgiften die aspartaam hebben gebruikt. Het Trocho onderzoek heeft zonder enige twijfel aangetoond dat methylalcohol wordt omgezet in formaline, in de cellen wordt opgeslagen en het DNA beschadigt. Wanneer het DNA beschadigd wordt kan dat het menselijke ras vernietigen. De documenten van Dr. James Bowen op het Web tonen aan dat aspartaam ook de mitochondria van de cel beschadigt. De medische rapporten door de artsen H. J. Roberts en neurochirurg Russell Blaylock bespreken de schade aan het geleidingssysteem van het hart dat in plotselinge dood kan resulteren.

Een nieuwe medische tekst: Aspartame Disease: An Ignored Epidemic door H. J. Roberts, Arts, heeft 1038 pagina's symptomen en ziekten die door dit zenuwgif worden teweeggebracht met inbegrip van een hoofdstuk over de interactie met medicijnen. Te verkrijgen bij: www.aspartaamispoison.com /www.sunsentpress.com

Om te bedenken dat wij een dodelijk chemisch vergift dat als zenuwgif werkt, een chemisch hypersensibiliseringsproduct dat als voedingssupplement en in medicijnen op de markt wordt gebracht in 100 landen in de wereld. Het is een misdaad tegen het mensdom. Het hoofdstuk over de interactie met geneesmiddelen toont aan dat aspartaam een interactie heeft met elk geneesmiddel dat wordt gebruikt om de problemen te behandelen die het teweegbrengt. Ondertussen, heeft Monsanto met zijn vervalste onderzoeken geprobeerd om aan te tonen dat aspartaam niet de problemen teweegbrengt die worden gemeld, zoals insulten.

Neem bijvoorbeeld hun "Rowen onderzoek" uit l995. 16 van de 18 patiënt gebruikten anti-epilepsie medicijnen. Het onderzoek bestond uit slechts één enkele dosis aspartaam, één capsule!!!! Ook vertraagt de toediening van aspartaam in capsules de absorptie van methanol en kan de giftigheid enigszins verminderen gelijk aan de manier de opname van voedsel met methanol de giftigheid enigszins kan verminderen. (Posner l975) Het toedienen van aspartaam in capsules elimineert ook de snelle absorptie van het 'excitotoxin', asparaginezuur (Stegink l987). Wanneer asparaginezuur snel wordt geabsorbeerd, kan het excitotoxic zijn (Blaylock l994, Olney l980) vooral samen met formalline dat uit methanol wordt afgeleid.

Dit komt er op neer om iemand een slokje Cola Light geven en dan te zeggen: "Kijk, geen Epileptisch insult." Dit staat op Medline alsof het iets reusachtigs was en nu kan Monsanto zeggen dat het is gebleken dat aspartaam geen epileptische insulten veroorzaakt. In werkelijkheid bewijst dit onderzoek dat het slechts op mensen van toepassing is die één enkele dosis aspartaam in capsules kregen terwijl ze anti-epilepsie medicijn gebruikten. Niet alleen is dit onderzoek waardeloos, maar zeer belangrijke informatie werd niet in de samenvatting gezet, namelijk het feit dat de patienten anti-epilepsie medicijnen gebruikten en dat aspartaam in capsules werd gegeven.

Maar toch, wanneer u 20 jaar lang steeds opnieuw reacties van slachtoffers krijgt die aspartaam gebruiken, geregistreerd in klinische observatie door uitstekende artsen noemt de fabrikant de reacties op medicijnen - anecdotes. De werkwijze van NutraSweet is altijd geweest, liegen, ontkennen en verdacht maken.

Ik meld deze bevindingen en u noemt mij een verspreider van angst. Toen ik een lezing gaf voor de Wereld-Milieuconferentie en een e-mail wereldnieuws werd, hoorde u woorden zoals vergiftigings terroristen! www.dorway.com. vertelt het gehele verhaal. Rapporten en boeken van artsen over de gevaren van aspartaam werden weergelegd alsof ze werden aangevallen omdat ze de moed hadden om het publiek over de feiten te alarmeren. Deze artsen zijn integere mensen, hoofdrolspeler in de wereld, die weigerden om zich aan de industrie te verkopen en meer om de gezondheid van de consument gaven dan geld van de industrie aan te nemen. Het is bekend dat bij een rechtbank voor elke ware wetenschapper of arts die de echte feiten zullen geven, de industrie met een arts of een wetenschapper op de proppen kan komen om hen te verdedigen en precies het tegenovergestelde te verkondigen.

De industrie financiert professionele organisaties en schuift hun propaganda op de voorgrond. U vermeldt de MS-Stichting en het bericht van Dr. David Squillacote. Dit had opnieuw te maken met mijn voordracht voor de Wereld Milieuconferentie en als deze arts iets had te zeggen waarin hij geloofde, zou hij mijn brieven beantwoord hebben. Maar hij kon de feiten niet weerleggen zodat hij ze negeerde. Het duurde 6 jaar, vanaf het moment dat ik voor de eerste keer gesproken had voor het WEC voordat iemand ooit contact met me opnam. Mijn antwoorden aan deze vrouw, dat vele medische rapporten omvat is nu te lezen op: smaakversterkers. http://www.aspartaam.nl/artikelen (eng)/mssocknows.txt zodat de wereld de waarheid kan lezen.

Als u het bekend maken door mij, van de verslagen het verspreiden van angst noemt en het berokkenen van schade, wat zouden wij Ajinomoto en alle aspartaam fabrikanten dan moeten noemen voor het vergiftigen van de wereld, en wat voor soort dienst aan de wereld noemt u het promoten van propaganda in plaats van feiten? James Bowen, MD. schreef de FDA vele jaren geleden al en zei dat aspartaam massavergiftiging van Amerikaanse publiek en van meer dan 70 landen van de wereld was (nu 100). Hij zei: "..de enige verantwoordelijke actie zou zijn aspartaam onmiddellijk van de markt te verwijderen, het volledig bekendmaken van de giftigheid, volledige compensatie aanbieden aan de slachtoffers, iedereen vervolgen, publiekelijk en crimineel, die aan het frauduleuze op de markt brengen van aspartaam deelnam. Dat geldt tevens voor hen die eveneens zo vol overgave meewerkten om het op de markt te houden." Dr. Bowen is zelf slachtoffer die lijdt aan de symptomen van de ziekte van Lou Gehrigs (ALS), net zoals veel van de militairen die in de Perzische Golf dienden en de lightdranken dronken die in 120 graden Arabische zon stonden te koken. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het Desert Storm Syndroom de ziekte van Lou Gehrigs (ALS) is.

Aspartaam vernietigt het centrale zenuwstelsel en bootst MS na evenals het symptomen van de ziekte van Lou Gehrig veroorzaakt. Een zeer ernstige kwestie is het feit dat het een chemische stof is die hypersensibilisering veroorzaakt en interactie heeft met entstoffen, andere vergiften en additieven. Velen in de hulpgroepen reageren zelfs op Genetische Gemodificeerd voedsel, waar de consument nooit om gevraagd heeft. Frankensteinvoedsel! Duidelijk, heeft de kwestie van de goedkeuring van aspartaam voor de markt elk principe van verantwoordelijke wetenschap en verantwoordelijke regering overtreden. In de eerste plaatst moet in dit land een additief inert zijn of niet- reactief en hier hebben we te maken met een zenuwgif dat een interactie heeft met bijna ieder geneesmiddel dat wordt gebruikt om de problemen te behandelen die het veroorzaakt. Aspartaam kent interactie met Premarin, Dilantin en met anti-epilepsie medicijnen, insuline, Dilaudid, L-dopa, kalmeringsmiddelen, Coumadin en medicijn voor het hart om er maar eens een paar te noemen.

Nu hebben wij uiteindelijk een medische tekst voor artsen en consumenten, die de echte gegevens werden onthouden die hen in staat zouden stellen nauwkeurig te diagnostiseren. Uw kleine PR campagne om te proberen de pers te verhinderen artikelen te schrijven zal u niet helpen. Ik heb meer vertrouwen in de pers die uitstekende onderzoeksverslaggevers heeft en de mogelijkheid om feiten van fictie te onderscheiden. Ik zal de dag prijzen wanneer wij dit vergif van de aarde hebben verwijderd en ons niet meer ongerust moeten maken over babys (evenals volwassenen) die lijden aan epilepsie, mensen die doodgaan, blind worden, hersenentumoren krijgen en lijden aan de meer dan 92 gedocumenteerde symptomen die op de lijst van de FDA staan en de vele ziekten zoals ze in de nieuwe medische tekst worden gedocumenteerd.

Aspartaam heeft families geruïneerd. Zoals Dr. Bowen zegt in zijn artikel: "Aspartaam vermoord zuigelingen"... Genocide. "op elk punt van het vruchtbaarheidsprocédé vernietigt aspartaam, beginnend met de glans in de ogen van vader en moeder. Het ruïneert de vrouwelijke seksuele reactie en veroorzaakt mannelijk seksueel dysfunctioneren. Daarenboven onderbreekt aspartaam de ontwikkeling van de foetus door het te aborteren, of geboorte defecten te veroorzaken. En als een kind levend geboren is kan aspartaam het DNA van de baby gruwelijk beschadigd hebben, zodat toekomstige generaties verdoemd zullen zijn. "U had zelfs niet het fatsoen om zwangere vrouwen ervoor te waarschuwing en u dringt dit vergif op aan diabetici terwijl u weet dat het diabetes kan bespoedigen, bloedsuikercontrole onmogelijk maakt, met insuline in interactie staat, de optische zenuw vernietigt en er voor kan zorgen dat diabetici zelfs convulsies krijgen. U brengt een drug op de markt dat methanol bevat dat geclassificeerd is als een verdovend middel en dat omgezet wordt in formaline en mierenzuur, zelfs in de retina van het oog, waardoor blindheid ontstaat.

En ik ben er zeker van dat u op de hoogte bent van de onderzoeken die door Searle in Zuid-Amerika werden gedaan en nooit gepubliceerd werden waar mensen hersenentumoren kregen en grandmal epileptische insulten hadden. Sommigen stierven zelfs. Die onderzoeken toonden aan dat aspartaam het centrale zenuwstelsel en de hersenen vernietigt en zelfs de synoviaalvloeistof verhardt dat zorgt voor de kwellende pijn waaraan aspartaam slachtoffers lijden. Op dit moment waarschuwen 100.000 Websites over de gehele wereld de consument voor aspartaam en er is geen mogelijkheid voor u om te winnen.

Ik stop hier met een uitdaging: Als u werkelijk wilt dat mensen de feiten kennen, zet dan de overheidsarchieven op uw Website, de geheime handelsinformatie!

Blijf op de hoogte, want wij voegen nog meer overheidsarchieven toe met inbegrip van het volledige verslag van het congres. Maar als u bang bent voor de feiten en u niet wilt dat het publiek de waarheid leert kennen, zal dat u niet lukken. In dat geval, zullen wij deze brief de wereld rond sturen Op een dag krijgen de artsen een medaille, die de moed hebben gehad om het publiek te alarmeren, boeken te schrijven, die de gevaren van aspartaam hebben blootgelegd en de rapporten hebben geschreven die u heeft geprobeerd aan te vallen. De goedkeuring van aspartaam zal de geschiedenis ingaan als één van de grootste schandalen in dit land, de massavergiftiging van de V.S. en 100 andere landen van de wereld. U kunt er op vertrouwen.

Betty Martini, Oprichter van: Mission Possible International
9270 River Club Parkway
Duluth, Georgia 30097
http://www.dorway.com

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!