Verborgen onderzoeken van de FDA
met geboorteafwijkingen door aspartaam

Regering op de hoogte!

* Open brief aan de EFSA *

Vertaling en Lay-out: Ed Gunneweg

EFSA, noch Maud Paques, Catherine Geslain-Laneelle noch Sandra.Adedapo, reageerden op de openbrief

Beste Sandra:

We wisten dat wanneer je de vraag zou krijgen om gegevens, het enige dat je openbaar zou maken was de onderzoeken van de industrie en propaganda en niet alle onderzoeken en onafhankelijk peer-reviewed onderzoek dat we u hebben gezonden. Daarom werd het allemaal gelijktijdig aan het Parlement en naar u verzonden. Ze weten dat aspartaam nooit veilig werd bevonden, dat de FDA het bedrijf wilde aanklagen, dat de onderzoeken werden ontdaan van de verslagen, en de enige reden dat aspartaam ooit voor menselijke consumptie op de markt werd gebracht kwam door politieke list en bedrog van Donald Rumsfeld. Ze hebben allemaal de link naar het onafhankelijk wetenschappelijk peer-reviewed onderzoek en de carcinogene onderzoeken toonden aan dat aspartaam vanaf het allereerste begin kanker veroorzaakt

Jerome Bressler werkte bij de FDA, en auteur van het beruchte Bressler rapport vroeg mij of ik de twee onderzoeken kon vinden die de FDA uit zijn verslag verwijderd had, omdat hij zei dat het belangrijk was dat het publiek werd gewaarschuwd voor aangeboren afwijkingen. Het duurde acht jaar, maar hier zijn ze en het Parlement heeft ze gezien: De rest van het Bressler Rapport is op onze website. Herinnert u zich dat het Britse parlement heel bezorgd was over het plaatsen van een waarschuwing voor aangeboren afwijkingen nadat onderzoek uit Denemarken aantoonde dat aspartaam 78% voortijdige geboorten veroorzaakt. Merk op dat de FDA heeft toegeven deze onderzoeken, door de FDA verzegeld en verborgen voor het publiek uit loyaliteit aan de industrie, dat aspartaam aangeboren afwijkingen veroorzaakt. Dan begrijpt u nu de epidemie van autisme. Het Parlement weet ook over alle andere recente onderzoeken die hartaanvallen, zwaarlijvigheid, beroertes en een verhoogde nuchtere bloedsuikerspiegel en kanker aantoonden.

Nu gaan meer gesloten originele onderzoeken die werden verborgen voor het publiek ook over een waterhoofd en gespleten verhemelte, etc. deze werden overgenomen door Dr. Woodrow Monte en worden nu besproken in zijn nieuwe boek over methanol in aspartaam "Wanneer de wetenschap slaapt".

Dit behandelt 6 van de oorspronkelijke onderzoeken waaruit zonder twijfel blijkt dat aspartaam geboorte defecten veroorzaakt en de FDA die dat toe geeft.

Laten we nu eens kijken wat er in het boek staat dat het Parlement onmiddellijk moet krijgen, ook omdat het over methanol en formaline kwesties behandelt die Jim McDonald van de Aspartaam Awareness Campaign uit het Verenigd Koninkrijk openbaar heeft gemaakt.

"In een artikel gepubliceerd uit 1985 dat waarschuwde voor de mogelijke gevaren voor de gezondheid als gevolg van de methanol in aspartaam, heb ik aangegeven dat de wetenschappelijke literatuur geen onderzoeken bevatte die de kritische vraag behandelt over de vraag of aspartaam of methanol geboorteafwijkingen zou veroorzaken. Ik had het niet bij het juiste eind, maar alleen omdat opzettelijk was verhinderd dat ik een belangrijk FDA memo van 11 september 1978 zou zien die de details beschrijft van aangeboren afwijkingen en ernstig hersenletsel in de ontwikkelingsfase, aantroffen bij de nakomelingen van laboratorium-konijnen waarvan de moeders aspartaam kregen toegediend tijdens de zwangerschap. Dit memo en de onderzoek gegevens die het beschrijft zijn meer dan dertig jaar geheim gehouden tot januari van 2011, toen de memo eindelijk werd vrijgegeven door vrijheid van informatie aan te vragen."

"In die gedetailleerde Amerikaanse Food and Drug Administration memo, die is geschreven door dr. Thomas Collins van de Animal Toxicologie Tak aan het hoofd van de levensmiddelenadditief Evaluation Branch, Collins meldt de verontrustende ontdekking van "significant" meerdere aangeboren afwijkingen van de neurale buis (voorloper van het CZ) (en andere) bij konijnen pups waarvan de moeders werden gevoed met aspartaam in de loop van verschillende toxicologische onderzoeken gedaan door zowel GD Searle en Hazelton laboratoria tussen 1974 en 1975, Het bleek Dr. Collins 'opdracht om de onderzoeken te evalueren en zijn conclusies waren verbluffend: "In beide onderzoeken bij konijnen, bleek aspartaam aangeboren afwijkingen te veroorzaken."

"Voor zover ik weet, is het de eerste keer dat deze memo in dit boek in het openbaar wordt besproken. Zoals de meesten uit de wetenschappelijke gemeenschap, had ik geen idee dat aspartaam positief was getest voor het veroorzaken van aangeboren afwijkingen aan de neurale buis . Het duurde tot 16 januari 2011 dat de deze "smoking gun" memo in mijn bezit kwam. Dit is een van de vele belangrijke gegevens die werden verwijderd uit het aspartaam Docket File voordat ik in 1983 toestemming kreeg om het te bekijken. figuur 12.1 is een plaatje van het bewijs dat me toegang gaf tot de "volledige" FDA collectie van aspartaam testgegevens en het bevestigde dat de memo's waren verwijderd."

Belang van de Collins memo: samenspanning regering bloot gelegd

"Van de vele miljoenen chemicaliën, pesticiden en herbiciden nu in gebruik zijn is slechts een zeer klein percentage ooit positief getest voor het veroorzaken van geboorteafwijkingen. Amper 800 chemicaliën zijn bekend teratogenen, veroorzaken aangeboren afwijkingen bij proefdieren, en "slechts" ongeveer twintig van deze staan erom bekend om aangeboren afwijkingen bij de mens te veroorzaken. De natuur heeft tal van methoden, de exacte details zijn nog onbekend voor ons, voor de bescherming van het zich ontwikkelende kind. Als laatste redmiddel zal ze vaak een beroep doen op de macrofagen om een foetus die ongeschikt is om te leven voor de geboorte te vernietigen, in een proces genaamd resorptie. Dit is de reden waarom een misvormde foetus bij het testen van chemische stoffen een zeldzaam verschijnsel is en zou normaal gesproken de "rode vlag" hijsen bij iedere wetenschapper bezig met de openbare veiligheid. Het zou van zeer groot belang zijn als die stof zou worden getest voor gebruik als additief voor levensmiddelen. "

"Het was pas 20 jaar na de FDA memo uit 1978 dat methanol voor het eerst opnieuw werd getest en ontdekt werd dat het geboorteafwijkingen van de neurale buis bij ratten veroorzaakte en uiteindelijk bij veel andere soorten laboratorium dieren. Tot nu toe staat aspartaam niet op de lijst als teratogeen, omdat de FDA en GD Searle de tests die werden uitgevoerd in 1974 en 1975 verborgen hielden. Erger nog, gedurende de tijd dat ze in het bezit waren van dit bewijs van de teratogeniciteit van aspartaam, betaalde Searle om een vervalst wetenschappelijke artikel geschreven door een van hun werknemers gepubliceerd te krijgen in een internationaal tijdschrift over vruchtbaarheid (dat wordt gelezen door vele gynaecologen en kinderartsen) waarbij de veiligheid van aspartaam benadrukt werd en valselijk verkondigde dat het gebruik "aspartaam tijdens de zwangerschap" geen risico inhield." ..........

"Tragisch genoeg, hield de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de Collins memo geheim voor het Centrum voor de evaluatie van risico's voor de menselijke voortplanting (CERHR) gedurende de gehele twee jaar onderzoek naar methanol om aangeboren afwijkingen te veroorzaken. Dit werd gedaan, ondanks het feit dat zowel de FDA en de CERHR deel uit maken van dezelfde openbare instelling - het ministerie van Volksgezondheid en Human Services. Het laatste CERHR rapport gepubliceerd in september 2009 maakt niet minder dan 93 keer melding van aspartaam en roept veel vragen op over de mogelijkheid van teratogeniciteit. Deze vragen hadden beantwoord kunnen worden door de commissie toegang te geven tot de Collins memo en andere onderzoeken waarnaar de Collins memo verwijst die nog steeds verborgen liggen in de kluizen van de FDA. Opmerkelijk is wel dat twee van de 11 stemgerechtigde leden van het deskundigenpanel, beiden lid van de US Environmental Protection Agency (EPA), de samenvatting van het CERHR rapport over methanol weigerden af te tekenen, een formeel verschil van mening dat waarschuwde voor "een groter risico voor de kwetsbare bevolkingsgroep van zwangere vrouwen" dan het gecompromitteerde eindrapport van het CERHR panel van deskundigen beweerde. De oudste wetenschapper die van mening verschilde, J. Michael Davis, Ph.D. onthult in zijn scherp geformuleerde vijf pagina's tellende formele verschil van mening dat "de feitelijke onjuistheden en weglatingen 'hem aanmoedigden het uiteindelijke verslag niet te ondertekenen. Hij gaat verder:

"Slechts één voorbeeld, de ontbrekende pagina's van het rapport uit 1986 van het NEDO (New Energy Development Organization), die ik geïdentificeerd en verstrekt heb aan de CERHR, werden blijkbaar nooit verstrekt aan de leden van het panel. Bij de pagina's in kwestie was een tabel met verkleining van het hersengewicht bij ratten bij een twee generatie durende studie die werd herhaald in een speciale aanvullende onderzoek ... het weglaten van deze informatie wekt de indruk dat het panel niet alle relevante informatie bij de beoordeling betrok." (Ik moet er hier op wijzen dat autistische kinderen vaak bij de geboorte kampen met een verkleinde afmetingen van de hersenen.

Einde van dit deel van het boek

Methanol is een zeer belangrijke oorzaak voor aangeboren afwijkingen, maar de 50% phenylalanine is een andere reden, en Dr. Louis Elsas legde in dit verband een getuigenis af voor het Congres. Er was zo veel verontwaardiging en omdat zo'n groot gedeelte van de bevolking werd vergiftigd door aspartaam waren er drie hoorzittingen van het congres tussen 1985 en 1987. Politiek en macht voorkwamen dat het wetsvoorstel van Senator Metzenbaum bekend werd buiten de commissie, een verhaal op zich. Hij wilde uitstel van aspartaam, terwijl het NIH onafhankelijk onderzoek deed naar de problemen die gezien werden bij de bevolking, zoals bij de foetus, gedragsproblemen bij kinderen, geneesmiddelinteracties, epileptische insulten, enz. Misschien wilt u het rapport voor de scholen lezen:

Baby's hebben dus nooit een kans gehad. Bedenk eens dat hoe veel vrouwen een gezin willen stichten en geen kinderen kunnen krijgen, nooit zullen weten dat aspartaam hun hormonoon huishouding ontregelende, het stimuleert prolactine, verandert de menstruatie en veroorzaakt onvruchtbaarheid. Als ze dan stopten met aspartaam en zwanger werden en weer aspartaam gingen gebruiken, veroorzaakte het ook abortus en aangeboren afwijkingen: http://www.rense.com/general/asp.htm

BEDREIGING VAN ONDERZOEKERS en MYSTERIEUZE ONGEVALLEN

We zijn allemaal een beetje ziek van de bedreiging met de dood en mysterieuze ongevallen. Als je het UPI onderzoek leest dat aan het Parlement werd toegezonden: houd er dan rekening mee dat dr. Richard Wurtman bedreigd werd door de vicepresident van Searle, dat als hij onderzoek zou doen naar aspartaam en epileptische aanvallen zijn onderzoekfondsen zouden worden afgewezen, en zo gebeurde. Vandaag de dag krijgt het MIT de middelen voor onderzoek, maar dr. Wurtman laat zich niet meer uit over aspartaam.

Dr. James Bowen is zo vaak bedreigd en had zo veel ongelukken, inbraak en dergelijke dat hij er een boek over zou kunnen schrijven. Hij heeft ALS door aspartaam.
Dr. Maria Alemany die de Trocho studie deed die bewees dat formaline wordt omgezet in vrije methylalcohol en levend weefsel balsemt en het DNA beschadigd waardoor de mensheid vernietigd kan worden vertelde me toen ik in Barcelona was dat de aspartaam fabrikanten karaktermoord op haar hadden willen plegen vanwege het onderzoek. Hij zei ook dat na het doen van de studie dat hij wist dat aspartaam 200 miljoen mensen zou kunnen doden. Tephly probeerde om het onderzoek te weerleggen, maar later gaf hij toe dat hij de verkeerde test gebruikte. De aspartaam industrie zijn geleerden op dat gebied. In het protest van de Nationale Frisdranken Associatie werd zelfs toegegeven dat Searle de verkeerde test gebruikte die niet op asparaginezuur zou testen (het excitotoxin in aspartaam), dat de neuronen zodanig stimuleert dat ze afsterven en hersenbeschadiging veroorzaken. -
zie: (Excitotoxins: The Taste that Kills door neurochirurg Russell Blaylock, MD) De Industrie kreeg wist ze later zelfs voor zich te winnen en ze draaiden 380 graden en lobbyde voor NutraSweet. Dat is de reden waarom het protest werd toegevoegd aan het verslag van Congres dat te vinden is op www.mpwhi.com

Toen ik een lezing gaf in Engeland moest ik lachen omdat de Immigratiedienst mij 3 1/2 uur opgesloten na de inbeslagname van al het materiaal over aspartaam. Hun vragen waren niet de gebruikelijke immigratievragen, zoals "als wij u toelaten in Engeland hoeveel mensen zullen dan over de gevaren van aspartaam te weten komen"? Ze namen me mee naar een arts om te kijken of ik in staat was om ondervraagd te worden, omdat ik 12 uur in een vliegtuig had gezeten. Ze maakten de fout om de medische tekst van Dr. Roberts: Aspartame Disease: An Ignored Epidemic, van 1000 pagina's, op het bureau van de arts te leggen. Hij keek ernaar en zei: "Ik gebruik aspartaam". Ik zei: 'Nou, dan ga je dood! "Hij zei:" Maar ik ben diabeet! "Ik reageerde," Dan ga je als eerste dood? "Dr. Roberts is een diabetes specialist en na het lezen van het hoofdstuk vertelde hij Immigratie:". Geef deze vrouw alles terug wat je in beslag hebt genomen over aspartaam en laat haar gaan "Toen ik een lezing hield in Shrewsbury Shropshire stuurde de juridische afdeling van de fabrikant een mol om mijn lezing op te nemen. De tweede keer dat ik in Engeland een lezing gaf wilde de pers er geen artikel meer over schrijven en sommigen vertelde me dat de kranten geïntimideerd waren door advocaten van de aspartaam-industrie. Mijn hemel, wat zijn ze bang!

Laten we terug keren naar het boek en over Dr. Monte praten:

"EEN MYSTERIEUS VUUR"

"Alles wat ik me herinner van de nacht dat mijn huis in vlammen opging is de nasleep. Ik herinnering me steeds dat ik op een brancard lig op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Tempe Arizona, waarbij een arts me herhaaldelijk in mijn linker hand prikte met een grote injectiespuit. Hij was op zoek naar een slagader waaruit hij een bloedmonster wilde nemen om te bewijzen dat ik eigenlijk in de brand was geweest, ondanks het feit dat een ambulance mij rechtstreeks uit het vuur naar het ziekenhuis had gebracht. De pijn was ondraaglijk, veel erger dan mijn brandwonden. Het plotseling tot het besef komen van de waarheid maakte duidelijk dat ik nauwelijks aan een mogelijke serieuze aanslag op mijn leven was ontkomen. Ik beloofde toen dat ik lang genoeg in leven zou blijven om de waarheid over aspartaam te onthullen en de vraag op te lossen of "Joy" was gedood door een dodelijke onderdeel van de light frisdrank."

Joy, een baby die overleed tijdens de geboorte door een aspartaam afwijking.

Dan was er mijn reis naar Nieuw-Zeeland toen Abby Cormack heel erg ziek werd door aspartaam. Het gaat nu goed met haar sinds ze stopte met aspartaam. Eerst verdwenen mijn tassen met lesmateriaal op mysterieuze wijze. Lees het hele verhaal: Sterven voor een Cola Light

Er was zoveel publiciteit dat de mensen me op straat aanhielden en zeggen: "Ik had dezelfde problemen als Abby, ik stopte met aspartaam en mijn klachten verdwenen. "Toen kwam de Nieuw-Zeelandse autoriteit voor voedselveiligheid met nieuwe verhalen, waarvan het leek alsof ze werden geschreven door Ajinomoto om te proberen dat de mensen niet zouden luisteren naar Abby of mij, op hun website lees je gewoon over de veiligheid van aspartaam. Ze wilden eigenlijk dat men weer aspartaam ging gebruiken, zodat ze weer ziek zouden worden. Nou ja, zo werkte het niet dus stuurde de Coca Cola een aspartaam PR-medewerker naar Nieuw-Zeeland om te proberen hun winst terug te krijgen. Abby diende haar schitterende van repliek. Toen ik daar was hackte de aspartaam-industrie mijn website en plaatse er een notitie op om me niet te geloven. Het kon alleen worden gelezen door mensen in Nieuw- Zeeland die mij waarschuwden. Toen organiseerde de NZFSA een consumenten bijeenkomst met informatie over aspartaam en vroeg om bewijsmateriaal om de schade te laten zien. Dat had ik en ik ging er op af. Ze weigerde om me binnen te laten zodat de informatie niet gehoord zou worden, ook al had ik 16.000 kilometer afgelegd.

Toen ik in St. Louis flyers aan het uitdelen was werd ik tegengehouden door een man die zei: "Ik weet meer over aspartaam dan jij". We hadden een gesprek en het bleek een arts te zijn die toegaf dat artsen werden bedreigd als ze iemand vertelden dat aspartaam Alzheimer veroorzaakt ze voor het gerecht gedaagd zouden worden. Een informant zei ook dat de National Soft Drink Association (NSA) 10 jaar onderzoek nooit had gepubliceerd waaruit bleek dat aspartaam geboorteafwijkingen, Alzheimer en blindheid veroorzaakt. Toen ik iemand ontmoette van NSDA (nu American Beverage) zei ze: "Je kan die onderzoeken onmogelijk hebben."

Zo kan ik doorgaan!

Nadat alle informatie aan het Parlement gestuurd was, stuurde ik hen dit rapport met citaten van deskundigen: Fraude van EFSA over aspartaam

Hier is een artikel dat net werd gepubliceerd in een Britse krant over een vrouw met lymfoom en zie de Cola Light in haar hand: Let ook op de opmerking van Jim McDonald van de Verenigd Koninkrijk aspartaam Awareness Campagne. Wat is bekend dat methanol en formaline veroorzaken? Lymfomen en leukemie! Wat vond Dr. Morando Soffritti tijdens een van zijn aspartaam onderzoeken, die aantoonde dat het meervoudig kankerverwekkend was? Lymfomen en leukemie. Vele jaren geleden stuurde dr. HJ Roberts me een foto van Jacqueline Kennedy met een Cola Light. Waar stierf ze aan? Lymfoom, dezelfde ziekte als deze vrouw.

De foundation redde mijn leven!

"De illustratie (in bovenstaand artikel) van de mooie jonge Kathryn Fish, met een fles Cola Light geklemd in beide handen is een beangstigend beeld voor mij. Ik vraag me af of deze jonge vrouw een zware gebruiker is, of zelfs afhankelijk (verslaafd) aan dit zeer populaire koolzuurhoudende product? Zo ja, de vele andere opmerkingen hier over de kunstmatige zoetstof aspartaam zijn absoluut correct. Wat niet goed bekend is, is dat het best bewaarde geheim van aspartaam - 10% van aspartaam is METHANOL - heel weinig mensen, waaronder vrijwel al onze huisartsen en andere artsen zijn zich hiervan niet bewust. Methanol is voor mensen een ernstig stofwisselingsvergif, het is een langzaam sluipend gif dat zich opstapelt gedurende 0-20 jaar en uiteindelijk neurologische-, orgaan- en weefselbeschadiging veroorzaakt. Iedereen die het gebruikt, of iemand weet die een zware gebruiker is van kauwgom, light-frisdranken, gearomatiseerd water dat aspartaam bevat moet contact opnemen met hun huisarts en hen adviseren over het zware gebruik - Huisartsen moeten de FSA vragen stellen over de methanol in aspartaam.
Het beste Kathryn."

Dus waarom heb ik u geschreven en u laten weten dat we het Britse en Schotse parlement in kennis hebben gesteld, de Britse media en anderen wat je in de toekomst van plan bent te doen (laat je alleen de industrie kant en propaganda zien)? Omdat het voorbij is Sandra. De informatie staat allemaal op internet en over de hele wereld. De aspartaam feiten staan in meer medische teksten en boeken dan ik kan tellen, en deze laatste over vrije methylalcohol door Dr. Woodrow Monte sloeg net de laatste nagel in de doodskist. Als de EFSA durft te zeggen dat aspartaam veilig is in dit rapport met al het bewijsmateriaal dan zal het alleen maar op de EFSA terug slaan. Ze hebben ook de informatie over hoeveel van jullie links hebben met de aspartaam-industrie, meer dan de helft.

Waarom overheidsorganisaties zoals jullie zelf nog trouw zijn aan de industrie is mij een raadsel. Weet je dan niet dat het invloed heeft op je eigen familie? Er zijn geen extraatjes, banen of geld dat het waard maakt de wereld te vergiftiging zoals aspartaam heeft gedaan. Het excuus van FDA via de telefoon was "nou en, we moeten ontvolken. "Dit kwaad moet beheerst worden. Geen normaal mens zou zo'n opmerking maken.

Ik hoop dat u het nu begrijpt, het is voorbij. Niemand in de EU of de regering zal je geloven als je probeert om ze te laten geloven dat aspartaam veilig is.
Nieuwe films blijven uitkomen en geven meer en meer gegevens prijs over informatie die verborgen is geweest."
Blijf op de hoogte. Sommigen denken dat het is beschermd door de macht van Donald Rumsfeld, die door middel van politieke list, hij werkte toen voor GD Searle, aspartaam op de markt kreeg. Waarom de overheid een fabrikant zou beschermen die zich schuldig maakt aan titel 18 van de Domestic Genocide code is mij een raadsel. Denk aan diegenen in de gevangenis voor vergiftiging door methanol, wanneer terwijl het slachtoffer onbewust zichzelf vergiftigd omdat hij zich niet bewust was van de methanol in aspartaam. Voor degenen die dit lezen en het hele verhaal willen, kunnen ze me e-mailen naar bettym19@mindspring.com en vraag naar de aspartaam Resource Guide.

Denk aan de autisme epidemie en lees erover in het boek van Dr. Monte. De mensen met ADD, Feingold zei in een van de films, "vóór de goedkeuring van aspartaam gebruikten we niet eens de termen ADD en ADHD". Denk aan onze dierbare kinderen, mensen met autisme, de slachtoffers die daardoor met MS leven, zij die blind zijn geworden, en degenen die zijn omgekomen. Dan hebben we het nog niet eens over alle andere verschrikkingen in de medische literatuur.

Dr. Betty Martini, D. Hum, oprichter
Mission Possible International
9270 River Club Parkway
Duluth, Georgia 30097
770 242-2599
www.mpwhi.com
www.dorway.com
www.wnho.net

Daarom schreef advocaat Ed Johnson een herinneringsbrief aan Sandra Adedapo.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!