Aspartaam: We worden geleidelijk vermoord, deel I

Aspartaam: We worden geleidelijk vermoord, deel I

* *

Lay-out en Vertaling: Ed Gunneweg
Aspartaam: Door Pat Thomas
Dit artikel verscheen voor het eerst in 2005 in het september nummer van de Ecologist 35, No.7.

Aspartaam is het meest controversiële additief voor levensmiddelen in de geschiedenis. Het meest recente bewijsmateriaal, dat het verbindt met leukemie en lymphomen, heeft wezenlijke nieuwe feiten geleverd voor de aan de gang zijnde protesten van artsen, wetenschappers en consumenten die beweren dat deze kunstmatige zoetstof nooit op de markt had mogen worden vrijgegeven en dat de goedkeuring om in de voedselketen te blijven ons geleidelijk vermoord.

Aspartaam

Er was een tijd, dat aspartaam door het Pentagoon op een lijst stond vermeld als een stof voor biochemische oorlogvoering. Vandaag de dag is het een integraal onderdeel van het moderne dieet. Commercieel verkocht onder namen NutraSweet en Canderel, wordt aspartaam gevonden in meer dan 5000 voedingsmiddelen, met inbegrip van frisdranken, kauwgom, tafelzoetstoffen, dieet en diabetesvoeding, ontbijtgraanproducten, jam, snoepjes, vitaminen, en geneesmiddelen over de toonbank en op recept.

Dit betekent dat er een goede kans bestaat dat u en uw familie onder tweederde van de volwassen bevolking en tot de 40 procent van kinderen behoort die regelmatig deze kunstmatige zoetstof gebruiken.

Omdat het geen calorieën bevat, wordt aspartaam overal beschouwd als een zegen voor mensen die bewust met hun dieet omgaan; en de meesten van ons, als wij er over nadenken, denken dat het veilig is. Maar onafhankelijke wetenschappers zeggen dat aspartaam een grote hoeveelheid ongunstige gevolgen bij mensen kan veroorzaken, met inbegrip van hoofdpijn, geheugenverlies, stemmingsschommeling, epileptische insulten, multiple sclerose (MS) en Parkinson symptomen, tumoren en zelfs de dood.

De zorgen over de giftigheid van aspartaam betekende dat de (FDA) het gedurende acht jaar de goedkeuring ontzegden, waardoor het doeltreffend van de wereldmarkt werd gehouden.

Deze voorzichtigheid werd gebaseerd op dwingend bewijsmateriaal, aan het licht gebracht door talrijke eminente wetenschappers, aanklagers en consumentengroepen, dat aspartaam tot ernstige schade kon bijdragen van het centraal zenuwstelsel en het was aangetoond dat het kanker bij dieren veroorzaakte. Uiteindelijk, echter, won de politieke macht het van de wetenschappelijke stijfheid, en aspartaam werd goedgekeurd voor gebruik in 1981 (zie de chronologische volgorde voor de details).

De volledige ommezwaai van de FDA opende de deuren voor de snelle goedkeuring van aspartaam door meer dan 70 regulerende instanties over de gehele wereld. Maar zoals de opmerkelijke geschiedenis van de zoetstof aantoont, is het gezondheidsattest, dat door overheidinstanties werd gegeven -- wiens bestaansreden het zou moeten zijn om het publiek tegen kwaad te beschermen -- eenvoudig niet het papier waard waar het op gedrukt is.

Aspartaam Reacties een Verborgen Epidemie

Toen aspartaam voor gebruik werd goedgekeurd, had Dr. H. J. Roberts, directeur van het Instituut voor Medisch Onderzoek in Palm Beach, geen reden om het besluit van de FDA te betwijfelen. "Maar mijn houding veranderde," zegt hij, "na herhaaldelijk ernstige reacties bij mijn patiënten tegen te komen die op gerechtvaardigde wijze verband hielden met aspartaam."

Twintig jaar, heeft Roberts de vernieuwde uitdrukking 'aspartaam ziekte' gebruikt om het grote aantal ongunstige gevolgen te beschrijven die hij bij het aspartaam- drinkende patiënten heeft gezien.

Hij schat: "Honderdduizenden consumenten, waarschijnlijker miljoenen, lijden momenteel aan belangrijke reacties op producten die aspartaam bevatten. Vandaag de dag, krijgt iedere arts in zijn dagelijkse praktijk waarschijnlijk te maken met de aspartaamziekte, vooral onder patiënten met ziekten zonder dat er een diagnose gesteld is of die moeilijk te behandelen zijn."

Als gids voor andere artsen, heeft Roberts, een erkende deskundige in moeilijke diagnoses, een lange reeks gevallenanalyses van de aspartaamziekte gepubliceerd in: Aspartame Disease - An Ignored Epidemic (Sunshine Sentinel Press), waarin hij uiterst nauwgezet zijn behandeling van 1.200 aspartaam-gevoelige individuen, of "mensen met klachten" beschrijft, die hij in zijn eigen praktijk ontmoette.

Na aanvaarde medische procedures om gevoeligheden voor voedsel te ontdekken, liet Roberts zijn patiënten aspartaam uit hun dieet verwijderen. Bij bijna tweederde van de mensen met klachten, begonnen de symptomen binnen enkele dagen te verbeteren na het verwijderen van aspartaam, en de verbeteringen hielden aan zolang aspartaam uit hun dieet werd weggelaten.

Conditions nagebootst door aspartaamvergiftiging

De gevallsanalyses van Roberts lijken veel van wat in het FDA rapport over ongunstige reacties op aspartaam werd geopenbaard -- dat de giftigheid vaak zich openbaart door ziekten van het centraal zenuwstelsel en problemen met de immuniteit. Zijn casework toont aan dat aspartaam de giftigheid de symptomen van verscheidene ziekten kan nabootsen en/of verergeren die in deze brede categorieën vallen.

lichamelijke conditie die door de giftigheid van aspartaam worden nagebootst:

Zie het artikel: Ziekteverschijnselen

In feite gelooft Roberts dat één van de belangrijkste problemen met aspartaamonderzoek de voortdurende te sterke overwaardering van laboratoriumonderzoeken is geweest. Dit betekende dat de input van bezorgde onafhankelijke artsen en andere geinteresseerde personen, vooral consumenten, op wederkerende wijze gezien werden als "anecdotisch."

Veel van de ziekten die door Roberts vermeld werden vallen in de categorie van 'geheimzinnige ziekten' -- voorwaarden zonder duidelijk onderzoek van de oorzaken van de ziekte en weinig efficiënte behandelingen.

En terwijl niemand een toespeling maakt dat aspartaam de enige oorzaak van dergelijke ziekten is, brengt het onderzoek van Roberts naar voren dat sommige mensen die gediagnostiseerd worden met bijvoorbeeld multiple sclerose, Parkinson of chronisch vermoeheidssyndroom kunnen eindigen met potentieel schadelijke geneesmiddelen die vermeden konden worden als zij eenvoudig ophielden met het gebruik van aspartaam- bevattende producten.

Een miljoen zieken

De politiek, niet de wetenschap, stond dit gevaarlijke chemisch product toe om op de markt te komen. Op dit moment lijden misschien meer dan een miljoen mensen er onnodig door.

Het volgende deel van deze reeks zal precies onderzoeken waar aspartaam van wordt gemaakt, en waarom het zo gevaarlijk is voor uw gezondheid.

Zie ook deel 2

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!