Aspartaam veilig volgens de nieuwe EFSA-evaluatie

4 april 2014


Lay-Out: Ed Gunneweg

Voedingnu.nl schetst in haar reactie van 10 december 2013 op de nieuwe EFSA-evaluatie de verkeerde conclusie dat aspartaam veilig is voor de volksgezondheid, mits men zich houdt aan de ADI (Algemene Dagelijkse Inname).

Aanvaardbare dagelijkse inname

De experts van de zogeheten ANS-commissie (Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Foods) concluderen dat de huidige Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) van 40mg/kg per dag voldoende bescherming biedt voor de algemene bevolking. Voor patiënten met PKU (phenylketonurie) geldt deze veiligheidsmarge niet aangezien ze phenylalanine, een afbraakproduct van aspartaam, uit hun voeding moeten weren. Deze aanvulling gold ook al bij eerdere adviezen rond aspartaamgebruik.

Kanker en het brein

De leden van het ANS-panel hebben in de onderzoeken onder meer gekeken naar het potentiële risico van aspartaam rond de beschadiging van genen en het mogelijke ontstaan van kanker. Ze vonden geen verband. Ook vonden ze geen negatieve effecten van aspartaam op de hersenen, het zenuwstelsel, het gedrag en de cognitieve functie van kinderen en ouderen. Ook zien ze geen schadelijke verbanden als het gaat om de ontwikkeling van de foetus als deze wordt blootgesteld aan phenylalanine, afkomstig van aspartaam, bij de huidige ADI.

Publieke consultatie

Voor deze evaluatie van EFSA het licht zag, consulteerde het ANS-panel twee keer de mening van het ‘publiek’, externe experts en bij aspartaam betrokkenen. Hierdoor ontving het panel meer dan 200 commentaren die meegenomen zijn in de overwegingen bij de nieuwe evaluatie. Daarnaast hield het panel hoorzittingen met belanghebbenden over de concepten van de evaluatie. De commentaren zijn vandaag samen met de evaluatie gepubliceerd. Ook twee onderzoeksrapporten die na de openbare hoorzittingen bij EFSA binnenkwamen zijn nog bekeken, maar hadden verder geen invloed op de opinie.

Her evaluatie

De nieuwe evaluatie van aspartaam is een uitvloeisel van EFSA’s programma om voor 2020 alle voedseladditieven te her evalueren. Aspartaam is een stof die bestaat uit twee aminozuren en een methylgroep, componenten die voorkomen in de dagelijkse voeding.

Tot zover voedingnu.nl

Het is jammer dat voedingnu.nl geen stelling neemt tegen de, door de EFSA genomen beslissing. Het moet volkomen duidelijk zijn dat de EFSA zich door zijn belangen-verstrengeling met mensen uit de voedingsindustrie volkomen ongeloofwaardig maakt. Maar liefst 60% van de panelleden voert volgens het CEO rapport (‘Unhappy Meal. The European Food Safety Authority’s independence problem‘) zijn taak niet onafhankelijk uit.

CEO (Corporate Europe Observaty), een onafhankelijke waakhond die de EFSA kritisch volgt, publiceerde een rapport waarin de EFSA bekritiseerd wordt. Van belangenconflicten was al langer sprake, EFSA is al meerdere keren gewaarschuwd. Volgens het rapport is er echter niks veranderd. Panelleden van EFSA hebben directe en indirect connecties met grote bedrijven die actief zijn in de voedselketen. En niet zo’n beetje ook.

Het is dus helemaal niet duidelijk dat aspartaam veilig is voor de volksgezondheid, hoewel de EFSA ons dat wil doen geloven. De EFSA is een "schimmige" organisatie die zich ver van de EU bevind in de stad Parma in Italië, zich omgeeft met medewerkers uit de voedingsindustrie die wel even uit zullen maken dat aspartaam veilig is voor de gebruiker.

In 2002 schreef wetenschapper M. Gold een uitgebreid artikel waarin hij de frauduleuze handelwijze van de SCF (nu EFSA) uitgebreid onder de aandacht bracht. Hij leverde met zijn artikel het bewijs van verregaande belangenverstrengeling Het is nu 2014 er is niets maar dan ook niets veranderd het is zelfs nog erger.

Voedingnu.nl schrijft: "Deze conclusie (dat aspartaam veilig is) trekt de organisatie op basis van een uitgebreide studie van alle beschikbare wetenschappelijke literatuur rond aspartaam."

Maar dat is niet het geval. De EFSA deed het voorkomen alsof ze iedereen een kans wilde geven zijn of haar bijdrage te kunnen leveren aan het uiteindelijke onderzoek. Ze stelden daarom een ontwerpverslag samen, waarop commentaar kon worden geleverd, tenminste zo deed men het voorkomen. Maar uit de samenvatting van het ontwerpverslag valt de invloed van de industrie duidelijk op, geen enkele verwijzing naar onafhankelijke onderzoeken, waarvan er toch honderden zijn. Alleen studies verstrekt door de industrie werden meegenomen. Hoe kan men duidelijker bewijs hebben dat de aspartaam- industrie hier achter zit.

De tegenstanders van aspartaam worden op deze wijze "op niet mis te verstane manier" monddood gemaakt.

Professor Dr. Millstone deed nog een poging om kritiek op de concept studie te leveren, echter zoals is gebleken zonder resultaat.

Een samenvatting van zijn artikel

"Het ontwerpverslag over de veiligheid van aspartaam, uitgegeven door de European Food Safety ANS panel Autoriteit op 8 januari 2013 is zeer gebrekkig. Er zijn minstens twee soorten gebreken: die welke voortvloeien uit de criteria aan de hand waarvan 'Bewijs' is geselecteerd, en die voortvloeien uit de criteria aan de hand waarvan deze studies worden geïnterpreteerd. De criteria waarmee rekening is gehouden zijn overdreven streng geweest, en hebben in het bijzonder vitale documenten uitgesloten die rechtstreeks van invloed zijn op de wetenschappelijke deskundigheid waarmee sommige centrale onderzoeken uitgevoerd werden en de nauwkeurigheid waarmee zij zijn gemeld. Zulke bewijsstukken zijn direct relevant voor de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens en op de juistheid van de stellingen op basis van die studies. De onuitgesproken criteria voor de interpretatie van de studies die zijn opgenomen zijn vals en bevooroordeeld. Het panel kan alleen tot de conclusie zijn gekomen dat aspartaam veilig is door stilzwijgend de veronderstelling aan te nemen dat bijna alle studies geen bijwerkingen aangeven en geheel betrouwbaar zijn, ook al hebben ze een groot aantal zwakke punten en werden ze bijna allemaal commercieel gefinancierd, terwijl alle studies die aangeven dat aspartaam onveilig is, onbetrouwbaar worden geacht, hoewel ze soms bijzondere methodologische kracht hebben en hoewel ze allemaal onafhankelijk van gevestigde commerciële belangen werden gefinancierd".

De volgende artikelen staan in verband met de goedkeuring

In 2002 schreef Mark Gold een aanklacht tegen de goedkeuring van de SCF

Dat er lobbyisten van de voedingsindustrie worden genomineerd vormt toch wel het bewijs dat er met het onderzoek naar de veiligheid van aspartaam door de EFSA enorm de hand wordt gelicht.

EFSA heeft een concept van een wetenschappelijk advies over aspartaam uitgebracht over aspartaam en de afbraak producten

De belangrijkste missers van de EFSA in hun FAQ over aspartaam

"Mensen zijn gevoeliger voor methanolvergiftiging dan ieder ander levend wezen.

Volgens de Europese voedselautoriteit EFSA (European Food Safetey Agency) kunt u rustig gaan slapen

Waar kunnen we nog heen met onze klachten als zelfs de voedselwaakhond van de EU (EFSA) onze gezondheid niet belangrijk genoeg vindt

Europese voedingsexperts zeggen dat aspartaam veilig is voor consumptie

Aspartaam fabrikant financiert junk wetenschap en  beweert dat aspartaam veilig is

Onderzoek van Magnuson, gesponsord door de aspartaam industrie waardoor de goedkeuring een feit werd. (Plagiaat van de EFSA)

Europa start nieuw onderzoek naar aspartaam

Wat blijft er over van voedselveiligheid wanneer experts handelen
uit belangenverstrengeling?

Zwangerschap en aspartaam

Klik op onderstaande link, dan wordt u doorgeschakeld naar het artikel op www.voedingnu.nl Aspartaam (E951) veilig volgens nieuwe EFSA-evaluatie

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!