Vragen en verhalen helpen andere aspartaam gebruikers

Bewerking: Ed Gunneweg

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Vragen en eigen verhalen van aspartaam slachtoffers
(27)


Zorg dat anderen ook uw verhaal kunnen lezen


 
    Volgende   > > > Homepage   > > >

Het verhelderende contact met Postbus 51

Onderwerp: Aspartaam, kinderen en zwangere vrouwen

Vraag:
Sinds enkele dagen heb ik ontdekt dat ik enorme koppijn krijg, direct na inname van aspartaam producten. Ik neem normaal nooit light producten, maar soms koop ik per ongeluk de verkeerde fles en tegenwoordig is het zo, dat als ik de labels vergeet te lezen en iets nieuws koop, ik thuis zit met bonkende hoofdpijn. Ik kan reconstrueren dat ik na 1 glas light frisdrank, of na 1 gebakje met aspartaam gezoet glazuur, ik na 1 uur gegarandeerde knallende koppijn heb. Ik dacht misschien heb ik iets speciaals ofzo, maar ik lees een en al herkenning op het internet.

Ik heb jullie document gelezen "sipade3.doc" en las dat jullie sinds 2003 de fabrikant verplichten om aspartaam op het etiket te vermelden, met als motivatie om zo kinderen en zwangere vrouwen te beschermen. Hiermee geeft u dus aan dat deze groep extra moet opletten. Maar als er juist in producten voor kinderen aspartaam gebruikt wordt en de gestelde ADI even hoog is als voor volwassenen, hoe kan deze groep mensen dan weten dat deze extra aspartaaminformatie op het etiket voor o.a. juist voor hun bedoeld is? Hoe kunnen zij weten dat deze informatie voor hun is op het moment dat ze hoestdrankjes of snoepjes speciaal voor kinderen kopen, terwijl juist in die producten aspartaam zit?

Ik vind het klote dat ik voortaan moet oppassen met wat ik in de A.H. koop, dat ik dus vergiftigd wordt en niet beschermd wordt door mijn overheid, ik moet dus zelf opletten want er is vergif te koop in de winkel. Verder is bewezen dat ik als ik het gebruik, een vergrootte kans heb van 62% op leukemie en lymfomen. Dit zijn feiten van Ramazzini.

Gaan jullie nog iets met die nieuwe feiten doen? Ik vind het waanzinnig dat er spullen in de schappen liggen waar je migraines van krijgt, echt waanzinnig. Ik wil geen methanol in mijn lichaam, echt niet. Zelfs nog niet een beetje, dat heb ik wel gezien bij die ratten, die kregen zelfs nog minder dan de gestelde ADI voor mensen. Mij niet gezien hoor, gebruiken jullie zelf eigenlijk die spullen? Weet je dat bijna niemand zich van enig kwaad bewust is? Jullie moeten de mensen beschermen, alsjeblieft vergiftig ons niet, verbied het als zoetmaker, het is echt heel erg belangrijk.

Groetjes,
S. van S.

Het antwoord van Postbus 51

Van: VWS [mailto:vwsinfo@Postbus51.nl]
Verzonden: vrijdag 2 december 2005
Onderwerp: Aspartaam, kinderen en zwangere vrouwen

Geachte mevrouw

Bedankt voor uw e-mail met kenmerk ******.

Wij beschikken helaas niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden. De vraag die u in uw e-mail aan ons stelt is gericht op een specifieke situatie. Het antwoord hierop kan alleen gegeven worden door een medewerker die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen.

Uw e-mail hebben wij daarom doorgestuurd naar de afdeling Publieksvoorlichting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor verdere beantwoording. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, is het mogelijk dat de beantwoordingstermijn langer is dan de eerder aangegeven twee werkdagen.

Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hanna van Reijn
Postbus 51 Informatiedienst
Namens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport


Het nietszeggende antwoord van Postbus 51

Van: _Dienstpostbus DVC Voorlichting [mailto:voorlichting@minvws.nl]
Verzonden: maandag 5 december 2005
Onderwerp: RE: minvws: Aspartaam, kinderen en zwangere vrouwen

Geachte ,

Aspartaam is een veilige zoetstof zolang het gebruik onder de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) blijft. De ADI is de maximale hoeveelheid die iemand iedere dag kan binnenkrijgen zonder dat dat risico’s heeft voor de gezondheid. Aspartaam wordt vooral gebruikt in light producten, met name light frisdrank. De ADI van aspartaam is voor volwassenen vastgesteld op 40 milligram per kilo lichaamsgewicht. Voor een volwassene van 65 kilo komt dat neer op 2600 milligram. In een liter frisdrank mag ten hoogste 600 milligram aspartaam zitten. De ADI overschrijdt een volwassene van 65 kilo pas na het drinken van ten minste 4,3 liter light frisdrank. Gebruikt hij of zij ook andere producten met aspartaam, dan is de veilige dagelijkse hoeveelheid fris uiteraard lager. Vergeleken met andere zoetstoffen is de maximale veilige hoeveelheid voor aspartaam groot. Bij cyclamaat bijvoorbeeld bereikt een volwassene van 65 kilo de ADI door ruim één liter light frisdrank met cyclamaat te drinken. Zeker kinderen - die een lager lichaamsgewicht hebben - bereiken relatief snel de ADI van cyclamaat.

Aspartaam wordt op de verpakking ook wel aangeduid met het E-nummer E951. Op de internetsite www.overheid.nl kunt u de wet- en regelgeving over aspartaam vinden.

Met vriendelijke groet,

Gerda Idsinga
VWS/Voorlichting


Ja, als je zo'n antwoord geeft op een duidelijk gestelde vraag dan is geen antwoord beter

Van: S. van S
. Verzonden: maandag 5 december 2005
Aan: '_Dienstpostbus DVC Voorlichting'
Onderwerp: RE: minvws: Aspartaam, kinderen en zwangere vrouwen

Sorry hoor, maar jullie hebben mijn mail niet gelezen, dit is absoluut geen antwoord op mijn vraag.

U hoeft mij niet uit te leggen wat ADI is.

Kunt u mijn mail lezen en hierop reageren?

Bedankt.

Met vriendelijke groet,
S. van S.


Opmerking webmaster


Het antwoord van '_Dienstpostbus DVC Voorlichting' gaat uitgebreid in op de ADI. Bij deze ADI van 40 mg/kg lichaamsgewicht wordt een grote denkfout gemaakt.

Iemand van 65 kg mag volgens de uitleg 2600 mg of 2,6 gram aspartaam consumeren. Wat echter in geen enkele uitleg naar voren komt is dat 2600 mg aspartaam 286 mg methanol bevat, dat in het lichaam wordt omgezet in formaline.

De EPA limiet voor methanol, een dodelijk cumulatief vergif, in water is 7,8 mg per dag.
Lees de gegevens over methanol en de vergiftiging die het kan veroorzaken op:

www.herc.org/msds/chemicals/methanol.htm

Dan zult u zien dat veel van de genoemde ziekteverschijnselen die door aspartaam worden veroorzaakt gelijk zijn aan de verschijnselen van methanolvergiftiging.

We worden langzaam vergiftigd en al de verhalen van de voorstanders van aspartaam over sappen en vruchten die veel meer methanol bevatten zijn fabels, PR-onzin. Niemand is er ooit ziek geworden van tomaten of van sinaasappelsap. Hoe verzinnen ze het?

Omdat ons lichaam kleine hoeveelheden methanol bevat, is het dan legaal om ons maar te vergiftigen?


E-mail naar Mentos

van S.V.@hotmail.com
Verzonden: 25 maart 2016
aan: "info@mentos.nl"
"communicatie@mentos.nl"
"administratie@mentos.nl"
"directie@mentos.nl"

cc: "info@consumentenbond.nl"
"info@aspartaam.nl"
"info@groenlinks.nl"
"info@nvwa.nl"
"dennis@youngmarketing.nl"

Geachte Mentos Nederland,

Briefje gestuurd aan mentos Nederland: In uw mentos kauwgom, welke ik aanschafte, bleek aspartaam te zitten. Volgens veel gezondheidsactivisten is dat een groot kwaad.

U kunt dit niet ontkennen want het staat op de verpakking van mentos. Aspartaam blijkt gezondheidsrisico's met zich mee te brengen en oorzaker te zijn van vele tientallen ziektes (1). Kunt u misschien de overweging maken om op het etiket van uw produkt het gevaar van aspartaam te vermelden?

Ik denk dat u dit niet zult doen, want dat betekent dat u minder ervan zult gaan verkopen, toch zou dat de duurzaamheid van uw bedrijfsstrategie goed doen op de lange termijn. Maar dat voelt voor mij oneerlijk, hoe kunt u mijn gevoel nu doen wegnemen?

Geachte Mentos uw reactie zullen we mogelijk delen met Aspartaam info website.

Mijn dank,
Groet, Sander S.

Bronnen 1:
Melding Voedsel en Waren Autoriteit

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!